HODY 2023 POHLEDEM STÁRKOVSKÉHO PÁRU

20.9.2023

stárkovský pár_detail_uprTak, a je po hodech! Po hodech, na které nikdy nezapomeneme.

Když se ohlédneme na začátek prázdnin a na první nácvik s chasou, zdá se nám to jako včera. A že jsme toho od té doby hodně stihli!

Společně strávené dny, večery, nově vzniklá přátelství, báječná atmosféra a nespočet krásných zážitků. Hodový týden byl úžasným zakončením naší několikaměsíční přípravy. A počasí? Azuro obloha nejen na hody, ale i na všechny prázdninové akce. Déšť na kácení máje pro nás byl upozorněním, že na hodový víkend jsme si, i přes propocené košile, lepší počasí nemohli přát.

Rádi bychom poděkovali všem, kteří s námi ne vždy jednoduchou hodovou cestou šli a pomáhali nám. V první řadě je to naše chasa. Díky, že jste chodili na nácviky, za pomoc, a že i v takovém počtu (bylo nás rekordních 76) jsme všechno společně zvládli.

Děkujeme i rodičům, že své děti po celou dobu podporovali. Dále děkujeme rychtářům Martině a Milanovi a konšelům za čas, který nám věnovali, za veškerou pomoc a podporu.

Velké díky patří otci Milanu Vavrovi, dále vedení Města Velké Bíteše, Klubu kultury, zvláště paní Kotačkové za její obětavost a perfektní spolupráci, Technickým službám, TJ Spartaku, všem sponzorům a spoluorganizátorům. Závěrem děkujeme vám všem, že jste se na nás přišli podívat a prožili s námi letošní hody.
Tak zase za rok!

Hlavní stárkovský pár Barbora Smutná a Vojtěch Pospíšil

Foto: Tomáš Škoda

stárkové podiumstárkové tanec

 stárkové