PĚSTOVÁNÍ STARÝCH ODRŮD VE ŠKOLE - ZŠ a PŠ VELKÁ BÍTEŠ

18.11.2022

Staré odrůdy_ve_školáchSEMENAŘENÍ STARÝCH ODRŮD V NAŠÍ ŠKOLE

Základní škola a Praktická škola Velká Bíteš, příspěvková organizace je již čtyři roky zapojena do projektu GENGEL o. p. s. „Staré odrůdy ve školách". Společným cílem je tyto odrůdy nejen uchovávat, šířit, pěstovat a semenařit, ale také předávat informace o nich a šířit povědomí o důležitosti a smyslu jejich pěstování v dnešní době.

Význam zapomenutých mizejících odrůd není jen zemědělský, ale tyto odrůdy mají důležité postavení i v oblasti národopisné, jazykové, kulinářské, náboženské, léčitelské, krajinářské apod. Provázejí nás od nepaměti a je v nich ukryt cenný kulturní odkaz našich předků, z něhož mohou čerpat budoucí pokolení.

Základní škola-semenaření2Cílem pěstování starých odrůd ve školách je seznámit se s tradičními kulturními plodinami a základními znalostmi z oblasti semenaření. V centru pozornosti nestojí výsledek a zisk, jako spíše samotný proces poznávání a zkoumání. Vypěstovat semena není povinný závazek, ale spíše vítaný bonus. Zejména v prvních letech je možné zkoušet různé druhy i odrůdy, postupy pěstování a postupně nabývat semenářské dovednosti. Každý pěstitel musí počítat s nepřízní počasí i s případnými chorobami a škůdci. Právě tvořivým překonáváním těchto překážek se můžeme něco nového naučit.

Semena vybraných odrůd jsme získali darem od společnosti GENGEL, společně s informačním manuálem a pokyny k pěstování. Dosud jsme pěstovali tyto rostliny – sléz maurský, černuchu damašskou a fazol keříčkový „Blatný I."

Žáci naší školy pod odborným vedením pedagogů svědomitě pečují o svěřené rostliny. Škola se stala nejen pěstitelem, ale i uchovatelem těchto tří starých odrůd a od sdružení Gengel jsme v roce 2021 obdrželi čestný „Certifikát". Po celou dobu vedeme přesný záznam a fotodokumentaci o každé vegetační sezóně.

Každý rok v měsíci říjnu zasíláme do sdružení Gengel zprávu o semenaření a taktéž přebytky semen. Semínka musíme pečlivě sbírat, sušit a čistit. Důležité je správné uchovávání pro další rok.

Články o naší škole vyšly také několikrát v BIO zpravodaji sdružení Gengel. Poslední dva roky jsme navázali kontakty s jinými pěstiteli a uchovateli, mezi které se řadí další vzdělávací zařízení a střediska volnočasových aktivit pro děti a mládež z různých krajů České republiky. Největší projevený zájem je o semena slézu maurského. Do školní přírodní ukázkové zahrady jsme zajistili výměnou další tři staré odrůdy: klanoprašku čínskou, hlošinu okoličnatou a klokoč zpeřený.

Pokud by Vás zajímaly podrobnější informace o společnosti Gengel, o. p. s. můžete navštívit tyto webové stránky: http://gengel.cz/.

Pavla Blahovcová