Plánované stavby Města Velká Bíteš

22.9.2022

3Vážení občané,

představujeme Vám stavby které chceme v příštích letech realizovat:

1) Přechod pro chodce pře ulici Kpt. Jaroše
1 copy
2) Rekonstrukce ulice Pod Hradbami
2

3) Přístavba Základní školy a Praktické školy Velká Bíteš
3
4) Městský park v lokalitě U Stadionu
4
5) Rekonstrukce ulice U Stadionu a Družstevní
5
6) Oprava fasády objektu Masarykovo náměstí 85
6
7) Rekonstrukce ulice Pod Spravedlností
7
8) Volnočasové odpočinkové i aktivní plochy a víceúčelové dopravní hřiště v lokalitě Babinec
8
9) Parkoviště Spálené Valy

9
10) Rekonstrukce KD Bezděkov
Bezděkov I
11) Rekonstrukce fotbalového stadionu
1011
12) Rekonstrukce ulice U Stadionu
Výstřižek
13) Výstavba komunikace v lokalitě U Stadionu

13
14) Rekonstrukce a novostavba teplovodu v lokalitě U Stadionu
14

15)Okružní křižovatka
15
16) Přístavba a stavební úpravy KD Velká Bíteš
16
17) Dopravní hřiště u Základní školy Sadová

17

18) Chodník a lávka v ulici Jihlavská
19) Úprava okolí MŠ Lánice
20) Košíkov - chodník podél silnice II/395
21) JV obchvat města
22) Přechod pro chodce Karlov
23) Úprava veřejného prostranství Spálené Valy
24)Novostavba dešťové kanalizace a chodníků v ulici Hybešova


Ing. Eva Červinková
referentka odboru investic a rozvoje
Městského úřadu Velká Bíteš