Na Zbraslavský hrad

Délka trasy cca 35 km.
Pro mnohé je asi tento výlet překvapením. Ale u Zbraslavi opravdu stával ve 13. století hrad a ne tak ledajaký. Hrad obývali předkové našeho slavného krále Jiříka z Poděbrad. Zbraslavští se tím v každé publikaci rádi chlubí. Z hradu tam nezůstalo nic, jen jsou patrné reliefní znaky tehdejších valů a příkopů.

Dejme se na cestu směrem na Košíkov, kde projedeme kolem kostela sv. Bartloměje a pokračujeme stále po silnici do Ludvíkova. Cestou se zastavíme vlevo u nového lesního rybníku. Stále jsme ještě nevyjeli z katastru Velké Bíteše. Pokračujeme přes Ludvíkov, mineme odbočky do Stanoviště a do Zálesné Zhoři, vlevo si všimneme pěkně opravené hájovny Příčnice, kterou obývá p. Sláma a lesem projedeme na okraj místní části Zbraslavi, do Březiny. Zde mnozí starší cyklisté zavzpomínají na kdysi slavné Marečkovy guláše.

Odbočíme dolů do Zbraslavi, která má asi 1200 obyvatel a 420 domů. Na návsi projedeme kolem opraveného kostela sv. Jiljí a pokračovat budeme stále rovno, až k místu , kde se silnice stáčí vpravo do kopce. My ale pojedeme stále rovno po místní komunikaci a potom polní cestou k lesu, kde přijedeme na křižovatku lesních cest. My se dáme vlevo a stále dolů, vpravo podél bezejmeného potoka až k místu, kde se vlévá do potoka Bílá voda. Na soutoku těchto potoků, na strmém ostrohu se nacházel Zbraslavský hrad. Kola necháme u skaliska na pravé straně , překročíme potůček na levé straně a vyšplháme se na ostroh. Jsme na místě. Je zde plošina, kolem ní jsou zřetelné pozůstatky hradního příkopu.

Odpočineme si po namáhavém výstupu, sestoupíme ke kolům a pokračovat budeme dál podél Bílé vody, kolem koňské ohrady, k lomu, který projedeme a jsme na silnici Rosice Litostrov.Dáme se po ní vlevo, bude dlouhý stoupák, projedeme kolem Litostrova , pokračovat budeme do Rudky. Zde na návsi , za rybníčkem se dáme vlevo, dojedeme na konec obce k lesu, kde stojí vodárna, na její zadní straně je kohoutek, ke kterému chodí pro dobrou vodu lidé ze širokého okolí. Prý je to kojenecká voda.

Pokračovat budeme lesem. Zde asi budete trochu bloudit. Když se ale budete držet poblíž potůčku po levé straně, je to Bobrava, dojedete na asfaltovou silnici, která vede od státní silnice do Brna ke Zhořskému dvoru nalevo.. Pojedete vpravo na státní silnici a domů už je to jasné.

Šťastnou cestu a bez nehody.