Řekni NE drogám – Řekni ANO životu

17.7.2012

01Za prudké letní bouřky dorazili 14. června v podvečer účastníci 10. jubilejního ročníku Cyklo-běhu za ČR bez drog do Velké Bíteše, kde přenocovali.

15. června v ranních hodinách se setkali s panem starostou Ing. Milanem Vlčkem a panem Tomášem Jelínkem, ředitelem Informačního centra a Klubu kultury Města Velká Bíteš.

Cyklo-běh pořádaný sdružením Řekni NE drogám – Řekni ANO životu je svým rozsahem a intenzitou největší pravidelnou protidrogovou kampaní spojenou se sportem. Tato aktivita chce poukázat na TRÝZNIVOU NEINFORMOVANOST na poli drogové prevence a volá po zvýšení DROGOVÉ GRAMOTNOSTI a osvěty v naší zemi.

Z posledního průzkumu Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD 2011) kouřilo marihuanu 42.3 procenta dětí ve věkové kategorii 15-16 let. Toto procento řadí Českou republiku na smutné první místo ze všech evropských zemí! U věku do 13 let mělo zkušenost s marihuanou 18.5 procenta dětí. A ve stejné věkové kategorii spolklo tabletku halucinogenní extáze 13.4 procenta dětí. Alarmující nárůst oproti roku 2007 je u pervitinu, který užilo 20.5 procenta dětí do 13 let, což je o 8.1 procenta více. Mírný nárůst byl v čichání těkavých látek, které čichalo 38.9 procenta dětí stejné věkové skupiny.

Po celou dobu tohoto maratonu probíhaly v ulicích navštívených měst INFORMAČNÍ PROTIDROGOVÉ KAMPANĚ. Ve všech městech byly občanům zodpovídány jejich otázky a zároveň předáno přes 41.000 brožur a letáků o nebezpečí drog a jejich zdravotních a sociálních rizicích. Brožury jsou ke stažení na www.Drogy.cz.

Přímo na trase Cyklo-běhu se v naplánovaných městech zastavoval tým lektorů protidrogového vzdělávání a dodal ZDARMA přednášky na 56 školách ze všech koutů měst pro 6000 dětí ve věku 10-15 let s názvem PRAVDA O DROGÁCH.

Celá akce byla zakončena v Senátu Parlamentu ČR, kam cyklo-běžci dovezli listinu s podpisy zástupců 41 měst z celé ČR.
Těmito podpisy představitelé měst vyjádřili svůj závazek bojovat s drogami vzděláváním dětí a mládeže.

Mluvčí projektu:
Pavel Mudra, Vlastimil Špalek

cyklo02cyklo02 cyklo02cyklo02 cyklo02 cyklo02 cyklo02cyklo02

05