MLYNÁŘSKÁ POUŤ

18.6.2024

Mlynářská pouť_fotoMlynářská pouť na Dolním (Knollově) mlýně k 610. výročí první písemné zmínky o bítešských mlýnech, 210 let od prvního mlynářského řádu a 908. výročí mlynářského znaku.
V sobotu 15.6. jsme v romantickém prostředí Knollova mlýna přivítali děti s rodiči i prarodiči na naší v pořadí druhé Mlynářské pouti, spojené s dílničkami a předváděním řemesel pro malé i velké.

Počasí nám přálo a děti si užívaly mlynářskou hru na vandrovní krajánky, s vandrovní knihou absolvovaly jednotlivá stanoviště, aby se nakonec staly mlynářskými tovaryši a na důkaz toho obdržely List výučný. Prvních 25 dětí obdrželo i pamětní list a všechny potom osvěžující odměnu v podobě nanuka.
Návštěvníci měli možnost seznámit se s historií mlýna, historickými fotografiemi a nejstarším mlynářským řádem z roku 1814, tedy jsme oslavili i 210 let prvního mlynářského řádu na území Rakousko-Uherska.
Potěšující na celé akci je zejména fakt, že se podařilo v krátkém čase nalézt v místní komunitě tolik nadšených podporovatelů, ochotných obětovat svůj volný čas na přípravu dílniček a následně dětem věnovat celý sváteční den.
Poděkování tedy patří především všem účinkujícím, kteří se rozhodli naši snahu o oživení mlýna podpořit svojí účastí. Paní Jitce Sedlákové z Přibyslavic - Zahrada v keramice, která připravila skvělou keramickou dílničku - modelování z hlíny a barvení již vypálených keramických drobností. Paní Sedláková vede ve svém volném čase kroužek pro děti.
Pan Jiří Švanda z Křoví vede zase děti k řemeslné výrobě domácích sýrů a na pouti děvčata předvedla výrobu domácích bramborových placek, po kterých se jen zaprášilo. Paní Vlaďka Pazderková z Křoví prezentovala kovářské umění svého muže a s láskou provedla děti na jejich cestě krajánka za listem výučným, děkujeme! A protože jsme na mlýně, pan Rybníček z Večeřova statku v Košíkově, soukromě hospodařící biozemědělec, provedl návštěvníky celým procesem zpracováním zrna na mouku od loupání na loupačce až po mletí mouky. Na ochutnávku připravil skvělý domácí chléb, vyrobený z vlastnoručně vypěstované pšenice jednozrnky a špaldy, k vidění byly i celé mladé klásky dozrávajícího obilí. Manželé Rybníčkovi pěstují rovněž měsíček lékařský a černý bez. Skvělou plejádu pamlsků a specialit uzavřela paní Pospíšilová z Holubí Zhoře nabídkou produktů ze dvora a bezobalového bítešského obchodu.
Všechny výše uvedené produkty si lze u místních výrobců zakoupit buď sezónně, nebo celoročně.
Dvě přadlenky a tkadlenka z boskovicka nabídly široký sortiment výrobků z ručně předené vlny angorských králíků, angorských koz, ovcí a lam. Seznámily návštěvníky s chovem zvířat na vlnu a předvedly předení na kolovrátku, dcerka potom i tkaní na jednoduchém stávku.
Nejvzdálenějším návštěvníkem byl pán z Plzně, který přijel navštívit do Bíteše svého syna.
Návštěvníkům děkujeme za jejich zájem a těšíme se, že nás svojí přízní podpoří i v příštím roce, kdy chystáme rozšíření řemesel a v případě zájmu i sezónní dílničky pro děti.
Poděkování patří i ICKK za tisk všech materiálů, spojených s Mlynářskou poutí.
V příštím týdnu chystáme na mlýně svatojánskou procházku za bylinkami a jedlými rostlinami z okolí mlýna, spojenou s ochutnávkou, závěrem si z nasbíraných bylinek i něco uvaříme.
Za Okrašlovací spolek Dolní mlýn, o.p.s. Milada Vaňková

ml. pout 3

ml pouť 2

mlýn 1