Příklad dobré praxe ze Základní školy ve Velké Bíteši

7.10.2022

ucitelka-vzorZačínající učitel je díky studiu na pedagogické fakultě vybaven znalostmi i dovednostmi. Na všechny situace, s nimiž se v praxi setká, ho však toto vzdělávání připravit nemůže. Především začátky mohou být pro čerstvé absolventy mnohdy velmi těžké.

Základní škola ve Velké Bíteši intenzivně se začínajícími pedagogy pracuje a podporuje je. Zástupkyně 1. stupně Mgr. et MgA. Marcela Doubková byla již před rokem oslovena k rozhovoru pro pedagogický portál www.zapojmevsechny.cz

Příklad dobré praxe při uvádění začínajících učitelů společně s ředitelkou školy Mgr. Věrou Kroutilovou odprezentovala na krajské konferenci v Jihlavě, která nesla název Vzdělávání - budoucnost známá a neznámá. V září tohoto roku vyšel inspirativní článek na portálu www.aktualne.cz - Kamarád na dva roky. Útěku učitelů ze škol začínají bránit zkušenější mentoři - Aktuálně.cz (aktualne.cz)

V říjnu se škola zapojí do praktického workshopu a sdílení zkušeností na jihlavské pobočce Vysočiny Education a pedagogové školy intenzivně spolupracují i se studentkou PdFMU, která se tématem začínajících učitelů zabývá ve své diplomové práci.

Marcela Doubková

Podpora začínajících učitelů 3 – příklad dobré praxe uvádění začínajících učitelů (ZŠ Velká Bíteš) | Zapojmevšechny.cz (zapojmevsechny.cz)