HODY 2022 POHLEDEM POŘADATELE

23.9.2022

Sobota podhorácko_dětiHODY POD VODOU

Vážení občané města,
 plně si uvědomuji, že současná doba je pro spoustu našich občanů složitá a nelehká. Ale některé reakce v návaznosti na uspořádání letošních hodů byly až za hranou slušnosti. Málokdo, pokud se aktivně nezúčastnil hodů, ví kolik práce a stresových situací zažívá malý kolektiv pořadatelů. Navíc, když se k tomu přidají nepříznivé meteorologické podmínky, může být program sebelepší a stejně u některých neobstojí. Rád bych podal vysvětlení k některým záležitostem, které byly podávány z úst spoluobčanů, ne zrovna úplně přesně.
 
Program začínáme připravovat hned po Novém roce. A abych se vyjádřil ke koncepci, která byla zvolena a řešena nejenom s kulturní komisí, ale i radou města, musíme se vrátit do historie. Slovo tradiční je souhrn společenských kulturních a jiných ustálených zvyků, což znamená, že hody jako takové se odehrávaly na pódiu pod májí a v pátek byly doplněny vystoupením dvou až tří interpretů moderní hudby. Obvykle se začínalo v pátek okolo osmnácté hodiny a končilo po dvaadvacáté. V kulturním domě se v sobotu konala taneční zábava a sobota byla na náměstí, až na výjimky folklorní a dechová, a nejinak tomu bylo i v neděli. Kryté pódium se na náměstí poprvé o hodech objevilo až v roce 2017 a bylo použito i v následných dvou letech.
 
V roce 2020 v návaznosti na kovidové opatření se hody uskutečnily na fotbalovém stadionu. O rok později, kdy byl ten samý problém, organizátoři například neuspořádali pouť ve Žďáru nad Sázavou (druhá největší v ČR) nebo Znojemské vinobraní v termínu našich hodů. Nekonaly se ani poutě v okolních vesnicích například v Osové Bítýšce. My jsme přesto po zvládnutích všech nařízení a opatřeních hygieny hody uspořádali.
 
Tak nějak už jsme si v těchto zeměpisných šířkách zvykli, že poděkování je téměř vulgární slovo, ale to, co letos následovalo, hlavně na sociálních sítích, moje kolegyně už velmi těžce snášely. V první řadě chci podotknout, že pořadatelský tým je každoročně tvořen jen několika pracovníky a ani za honorář nejsme schopni sehnat dostatek brigádníků, kteří by nám práci usnadnili. Tento tým v hlavních dnech pracuje od ranních hodin až do půlnoci a někteří i déle. Nepozastavuji se ani nad ekonomikou, kdy se snažíme nevytvořit ztrátu, a to se nám v posledních letech daří.
 
Tak pojďme k jednotlivým výtkám. Jako první bych chtěl zmínit problém s autobusovou dopravou na náměstí od pátku do neděle. Uzavírku Masarykova náměstí a přesun autobusové dopravy do ulice Za Potokem jsme avizovali již dva měsíce předem na Odbor dopravy a silničního hospodářství ve Velkém Meziříčí, dále i dopravní značení u firmy Vyznač s.r.o. Informaci, že autobusy pojedou od pátku do neděle v ulici Za Potokem, jsme také předem vylepili na autobusových zastávkách. Autobusoví dopravci byli s touto uzavírkou seznámeni. Bohužel někteří dopravci tuto informaci svým řidičům nepředali a v pátek se nějaký ten autobus na náměstí objevil.

Hradišťan Pavlica_2Dále také zaznělo, že letos bylo na náměstí a v Lánicích poměrně málo stánků. Měli jsme plně obsazeny prostory v těchto lokalitách a další jsme odmítali, o tom že jich téměř polovina nepřijela, i když prodejci měli na oba dny zaplacený pronájem stánkového místa, rozhodlo samo počasí i v návaznosti na předpovědi. A co se týče programu, tak pátek se konaly koncerty doplněné ohnivou show a dalšími doprovodnými akcemi u kulturního domu. Vstupné bylo oproti obdobným akcím v okolních městech téměř symbolické. Sobotní Podhorácký festival jsem po hodinovém dešti v patnáct hodin ukončil, aby bylo možno zajistit večerní koncerty alespoň v kulturním domě. Musím podotknout, že honoráře vystupujících jdou do desítek tisíc korun, někdy i přes sto a pokud nám manažer sdělí, že při prvních kapkách to balí a odjíždí, tak rozhodnutí je velmi obtížné. Chtěli jsme připravit na náměstí krásný večer s Hradišťanem, tanečním souborem Vargovčan a kapelou Rock Violin Band s Jiřím Erlebachem doplněný velkoplošnou obrazovkou. Na té bohužel svítilo, že koncerty jsou přesunuty do kulturního domu. Bohužel v dané okamžiky neustále pršelo. Přesto tyto vystoupení zhlédlo přes 800 posluchačů. Taneční zábava, která byla ve venkovních prostorech u kulturního domu, nebyla nakonec vůbec zpoplatněna. Ani v nedělním programu nebylo chase a ostatním účinkujícím dopřáno bezdešťové atmosféry, a tak spousta návštěvníků odešla do svých domovů, aniž by program pod májí viděla.

Takže, když to sečtu a podtrhnu, tak jsme si kalich hořkosti letos vypili až do dna. Rád bych na konec podtrhnul jednu zásadní věc, a to je koncepce hodů. Zabývají se jí kulturní pracovníci a schvaluje ji rada města. Povolební vedení města pro příští rok jistě vyhodnotí, jakou cestou se dál půjde a všechny kritiky bych velmi rád v následujícím období přivítal i formou placené brigády na akcích pořádaných Klubem kultury.
 

Josef Jelínek, Informační centrum a Klub kultury

Foto: Tomáš Škoda

 

Tombola 2PODĚKOVÁNÍ PARTNERŮM A SPONZORŮM ZA BÍTEŠSKÉ HODY 2022

Tradiční bítešské hody 2022 jsou již opět za námi. Touto cestou bychom rádi za naši organizaci Informačního centra a Klubu kultury města Velké Bíteše poděkovali všem, kteří se na organizování této velké akce jakkoliv podíleli. Děkujeme městu Velká Bíteš, Technickým službám Velká Bíteš s.r.o, řediteli SOŠ Ing. Josefu Chytkovi, jeho žákům, především mistrům Petru Hřebačkovi, Davidu Pudíkovi, Jozefu Jackovi a Jiřímu Ulmanovi z PBS Střediska praktického vyučování, městské policii a státní policii, pracovníkům Security Monit, s.r.o. a dobrovolným hasičům Velké Bíteše za skvělou spolupráci.

Poděkování patří Silvě Smutné a všem vystupujícím i ostatním, kteří se aktivně podíleli na organizaci folklorního festivalu „Setkání na Podhorácku", i když nám počasí v hodovou sobotu nepřálo a muselo být předčasně zrušeno.

SPONZOŘIVelké poděkování také patří Jezdecké stáji z Krokočína za účast v hodovém průvodu s koňmi a kočáry pro rychtáře a konšelé.
Děkujeme také všem sponzorům, kteří přispěli buď finanční, nebo věcnou cenou, a to Městu Velká Bíteš, První brněnská strojírna Velká Bíteš a.s., Bítešská dopravní společnost, Bítešská dopravní společnost – BUS, s.r.o., NTC s.r.o, ITW PRONOVIA, s.r.o., FLEXIPAL a. s., ATIKA – LYSÝ, s.r.o., LABARA, s.r.o., KALA TRANS, s.r.o., TOPWET s.r.o., KARGOMA s.r.o., S-TRUCK - Jaroslav Smékal, Vyznač s.r.o., NCORP s.r.o., Auto Dobrovolný V.M., s.r.o., J.P.N Cars, s.r.o., Auto Pokorný, s.r.o, Strojírna Slavíček, s.r.o., RS Elektro s.r.o., Čerpací stanice Velká Bíteš - B.C.S. s.r.o., Building Shutters Systém, Armatury a potrubní díly s r.o., Jitka Březinová, květiny, zahrádkářské potřeby, Zahradnictví Pelán, Zámečnictví Němec, Řemeslná pekárna Jindřichov, Pivovar Svijany a.s., a všem ostatním firmám a lidem, kteří se aktivně podíleli na hladkém průběhu letošních hodů.

Též bychom chtěli moc poděkovat dalším 120 sponzorům, kteří přispěli ať už finančními, nebo věcnými dary do bohaté hodové tomboly.

Silvie Kotačková, Informační centrum a Klub kultury

Foto: Tomáš Škoda a D. Martakidu