HODNOCENÍ LETOŠNÍCH HODŮ

23.9.2022

Tomáš škoda_stárci_2Rok se s rokem sešel, hodový rej pomalu ustává, hodové víno se dopilo a mája opět dopadla na Bítešské náměstí jako symbol ukončení letošních hodů. Když se ohlédneme zpět, tak můžeme říct, že i přes náročné přípravy plné potu, jsme prožili léto naplněné skvělými zážitky a tvorbou nových přátelství. A i když letošní počasí nevyšlo úplně podle našich představ, jsme rádi, že jste se na nás přišli podívat a společně s námi letošní hody prožili jak se patří, protože my jsme si je rozhodně užili!

Rádi bychom tímto poděkovali všem, kteří se na hodech podíleli. V první řadě chase a rychtářskému páru, kteří nám umožnili vytvořit jedinečnou partu a zázemí pro vznik letošních hodů. Všem konšelům, jež byli nezbytným kořením, bez kterého by letošní hody nebyly tak jedinečné. Dále moc děkujeme Klubu kultury, Technickým službám, Městu Velká Bíteš, sponzorům letošních hodů, soukromníkům, kteří si dali práci s chystáním letošních sklípků, a vám všem, kteří jste se zúčastnili, protože bez vás by ty hody nebyly. Děkujeme.

Hlavní stárkovský pár letošních hodů, Pavlína Jobánková a Jan Ráboň

 

Tomáš škoda_rychtář_2POHODOVÝ ČAS

Uteklo to. Téměř dva měsíce plné příprav, tanečních nácviků, setkávání, zpívání a spousta další zábavy, ale i práce jsou za námi. Je po hodech. Byly to hody ve znamení hojnosti: osm kolon tanečních párů stárků a stárek, pět párů konšelů a do třetice spousta vydatného deště během celého hodového víkendu.
Ten se spustil i při hlavním nedělním programu, ale nadšené mládí tančící na pódiu nezastavil. Náměstí rozkvetlo deštníky a chasa s úsměvem odtančila mokrou besedu. Smekáme pomyslný rychtářský klobouk před vytrvalostí tančících i přihlížejících. Voda je přece potřeba.

Loučíme se s letošními hody a děkujeme hlavnímu páru Janu Ráboňovi a Pavlíně Jobánkové, že si nás vybrali a my mohli strávit čas s partou báječných mladých lidí. Děkujeme konšelům za jejich společnost i podporu. Rovněž děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a realizaci hodového programu, všem, kteří udržovali pořádek ve městě a podíleli se i na organizaci dopravy, a všem, jejichž zásluhou jsme si hody užili.
Letošním hodům zdar, ať žijí hody 2023.

Rychtář a rychtářka hodů 2022, Vladimír a Hana Žákovi