KRÁLOVNIČKY SE ÚČASTNILY FESTIVALU VE STRÁŽNICI 2022

2.8.2022

Královničky2022CKRÁLOVNIČKY VE STRÁŽNICI

Po dvouleté pauze se ve městě Strážnice opět otevřely starobylé brány zpěvu, tanci i dalším projevům lidové kultury. Mezinárodní folklorní festival se konal ve dnech 23. – 26. června 2022.

Pro návštěvníky letošního již 77. ročníku byl připravený bohatý a pestrý program. Bylo to bezmála padesát pořadů hudebních, tanečních, naučných, zábavných i interaktivních, které probíhaly v různých místech festivalového areálu – v amfiteátrech zámeckého parku, ve skanzenu, v prostorách zámku i v ulicích města. Neopakovatelnou atmosféru tohoto nejvýznamnějšího folklorního festivalu ve střední Evropě měla možnost poznat také skupina dívek z Velké Bíteše, která v programu vystupovala.


Redakce Zpravodaje položila několik otázek paní Silvě Smutné, vedoucí folklorního zájezdu:

Jak se přihodilo, že se zdejší děvčata ocitla na velké scéně mezinárodního festivalu?
V březnu mi zatelefonovala PhDr. Lucie Uhlíková, PhD., členka programové rady MFF Strážnice, že pro letošní ročník připravuje komponovaný pořad nazvaný „Po nezarostlém chodníčku“ s podtitulem Leoš Janáček jako sběratel lidových písní a tanců. Část že bude věnovaná dívčí svatodušní obchůzce známé pod názvem královničky. Dostala jsem nabídku sestavit pěvecky zdatnou skupinu dívek z Velké Bíteše a okolí, které obřadní králenské písně a tance znají a mohly by tento půvabný obyčej předvést.
 
Kdy jste začínali s nácvikem?
Družina královniček se začíná scházet každým rokem obvykle po Velikonocích, aby si dívky zopakovaly písně a tance, které provádějí při obchůzce v Březském. Nácviky se konají v kulturním domě, přičemž starší děvčata zaučují nově příchozí. Tuto zvyklost jsme nechtěli narušit, a proto se s přípravou festivalového vystoupení začalo až po Letnicích. Dle režijního požadavku bylo potřeba obvyklou taneční suitu zkrátit na vyhrazený čas osmi minut. Také složení skupiny bylo poněkud odlišné.
 
V čem se lišilo od složení skupiny při obyčejové obchůzce?
Počet byl zredukován, avšak pěvecky posílen. Spolu se současnými královničkami včetně autentické královny Emy Lavické, vystoupily také účastnice dřívější, např. Anička Jirglová, Anička Kratochvílová, Vendula Kmentová a roli krále přijala Katka Vrzalová. Pěvecké zkoušky se konaly v prostorách městského muzea. Vedla je, tak jako při přípravě předchozího vystoupení ve Strážnici, paní Kamila Pytlíková Coufalová.
 
Kolikrát již děvčata z Velké Bíteše ve Strážnici vystupovala?
Zdejší dívky předvedly královničky ve Strážnici již potřetí. Poprvé začátkem šedesátých let. Starší pamětnice (dnes již sedmdesátnice) na to rády vzpomínají. V roce 2015 nás oslovil doc. Mgr. Juraj Hamar, CSc., autor a režisér mezinárodního pořadu „Kde domov mů(ô)j“. Jednalo se o projekt klenotnicového typu. Zpětně je ke zhlédnutí zde: http://www.ceskatelevize.cz/porady/11141158667-kde-domov-mu-o-j/31529232015/video/.
 
Letošní vystoupení v pořadu „Po nezarostlém chodníčku“ v přímém přenosu vysílala TV Noe, viz: https://www.youtube.com/watch?v=11VcSV8vEME.
 
Ovšem pak je třeba ještě zmínit účast našich dívek před třemi lety v pěveckém pořadu autorek Kateřiny Kovaříkové a Aničky Maděričové nazvaném "Písně pro nevěstu", kdy za působivou interpretaci písňového regionálního materiálu Národní ústav lidové kultury udělil dívčímu sboru Národopisného souboru Bítešan titul Laureát MFF Strážnice 2019. Videozáznam je k vidění zde: https://www.youtube.com/watch?v=K_D7tA5ilHc
 
 
Tři pozvání v relativně krátké době sedmi let, čemu ten zájem přisuzujete?
Potvrzuje se skutečnost, že Velkobítešsko je v rámci kraje považováno za výrazný folklorní subregion s dosud živými tradicemi. Patří sem i obchůzka královniček v Březském. Tomuto výjimečnému revitalizovanému jevu věnuje pozornost mnohem širší veřejnost, a jak vidět, zůstává v zorném úhlu odborných institucí i tvůrců mezinárodních festivalových pořadů. Rovněž se již delší dobu traduje, že se na Velkobítešsku rodí dobří zpěváci.
 
Redakce Zpravodaje, Silva Smutná
 
 
Festival Strážnice-scena kralky
 
Foto: Silva Smutná