OBCHŮZKA KRÁLOVNIČEK V BŘEZSKÉM 2022

6.6.2022

králky mobil5_2022_2Na svátek Svatého Ducha, zvaný Letnice se podle tradic dodržoval na některých vsích zvyk

OBCHŮZKY KRÁLOVNIČEK,

tedy jednak oslava Svatého Ducha, jednak oslava přicházejícího jara.

Pojďme se společně ohlédnout za teplou letnicovou nedělí 5. června 2022. Na tento termín si dívky připravily písně, tance, májku, ratolesti, které si nechaly posvětit v kostele sv. Jana Křtitele ve Velké Bíteši v pátek 3. června na mši svaté v 18 hodin. Oblékly se do slavnostních krojů, král a královna bělostných.

kartičkaDružina vedená dívkou (králem), která nese májku a svým zpěvem udává rytmus pro celou skupinu, vyšla od kulturního domu v Březském ve čtrnáct hodin. Královna stíněná baldachýnem kráčela důstojně a tiše uprostřed obřadnic, které zpěvem krále podporovaly.

Malé dívky – prosebnice – přicházely ke dveřím domů, v košících místním obyvatelům přinášely svěcené ratolesti a krátkou říkankou si vyprosily pro družinu odměnu. Na dvou místech, a to u kapličky a na paloučku uprostřed obce dívky provedly králenský obřad složený z krátkých písní a tanců.

 

králky mobil11V závěru obchůzky průvod přišel na venkovní taneční parket pod lipami a tam proběhlo zavedení nejstarších dívek mezi chasu v tanci již zkušenými mládenci. Dívky si také vybraly krále a královnu pro příští rok a je tak jasné, kdo se bude o vytvoření družiny starat a zařídí vše potřebné pro tradiční svatodušní obchůzku v roce 2023.


Konec obchůzky byl přibližně kolem šestnácté hodiny. Letos bylo velké teplo a vše bylo velmi náročné hlavně pro nejmladší účastnice (prosebnice), kterých bylo tentokrát hodně. Ale panímámy z Březského byly připraveny a průběžně poskytovaly dívkám občerstvení v podobě nápojů, koláčů i slaných dobrot.

Na průvod královniček se přišli podívat rovněž hosté z jiných míst, mezi nimi také známá zpěvačka, herečka a houslistka Iva Bittová.

Spolu s obyvateli Březského se již nyní těšíme na příští slavnost, která proběhne o svatodušní neděli 28. května 2023.

Dana Jirglová

 

 

králky mobil6_2022

králky mobil17

 královna uprkrál upr