ZASE SPOLU...

16.4.2021
MŠ na_Sadové_ul.1Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci Vláda České republiky uzavřela od 1. března 2021 všechny školy a školky.
I přes tuto nepříjemnou situaci jsme se snažili neztratit s rodiči a především s dětmi kontakt. Paní učitelky pravidelně zasílaly rodinám náměty na zajímavé činnosti, inspirace na výtvarné tvoření a pohybové aktivity, výukový materiál pro přípravu předškoláků, různé omalovánky či pracovní listy. Vyzkoušeli jsme si také i tzv. on-line komunikaci, tj. setkání na dálku. S dětmi i jejich rodiči jsme tak měli možnost se pozdravit, popovídat si, co dělají, jak se jim daří, jaké mají plány na Velikonoce. I když vše probíhalo „jen přes obrazovku počítače", všichni jsme měli radost, že se opět vidíme.
 
mš NA_sADOVÉ_3Abychom dětem zmírnili stesk po školce, uspořádali jsme společnou, i když individuální Velikonoční výstavu na plotě. Děti mohly na plot zahrady zavěsit své výrobky s velikonoční tématikou. Na plotě MŠ v Lánicích se tak objevila vyfouknutá vajíčka, vykreslené omalovánky i různé velikonoční dekorace a pozdravy. Děkujeme všem, kteří se do akce zapojili a za krásně vyzdobený zahradní plot!

Od 12. dubna 2021, po více než měsíční přestávce, se děti mohly zase spolu setkat.
Do mateřských škol se mohli vrátit zatím jenom předškoláci, pro které je předškolní vzdělávání povinné, a mladší děti rodičů vybraných profesí. Velikou radost z návratu měli děti, paní učitelky, ale i rodiče, a to i přesto, že podmínkou docházky jsou různá omezení a také pravidelné testování, se kterým jsme dříve neměli zkušenosti.

VÝSTAVA NA_PLOTĚ_1Pro děti ze třídy Motýlků z MŠ Masarykova náměstí proběhl návrat s velkými změnami. Děti se nevracely do své původní třídy, ale z důvodu plánované rekonstrukce mateřské školy na Masarykově náměstí nastupovaly do prostor v Základní škole na ulici Sadová, kde stráví i celý příští školní rok. Během března se podařilo připravit tyto náhradní prostory, vyklidit celou budovu MŠ Masarykovo náměstí, vše přestěhovat a nachystat. Děti i zaměstnanci si na nové prostředí velice rychle zvykli. A není se čemu divit, mají zde veškeré zázemí, třída je prostorná, vzdušná, útulná a děti zde mají vše, co potřebují. Jako bonus mají k dispozici přilehlou přírodní zahradu, za což jsou opravdu moc vděčné.

VÝSTAVA NA_PLOTĚ_3Jaká bude nejbližší budoucnost? Co nás čeká? Kdy se do mateřských škol vrátí i všechny mladší děti? To jsou otázky, na které prozatím neznáme odpověď. Každopádně budeme pokračovat v zasílání inspirativních materiálů mladším dětem, chystáme projektové dny v rámci projektu Šablony II., stezku plnou úkolů, ... A hlavně se těšíme, až se ve školce zase spolu setkáme všichni.

Na závěr dovolte, abychom poděkovaly našim rodičům za jejich vstřícnost a spolupráci v době uzavření provozu školy. Poděkování pak patří také všem, kdo pomohli připravit dočasné pracoviště pro třídu Motýlků v ZŠ Sadová. Konkrétně pracovníkům Městského úřadu Velká Bíteš, Technických služeb, ale i vedení ZŠ Sadová a jejich provozním zaměstnancům a v neposlední řadě také zaměstnancům naší mateřské školy.

Kolektiv MŠ Lánice a MŠ Masarykovo náměstí (Sadová)