Sdělení generálního ředitele PBS Velká Bíteš 23. 3. 2020

24.3.2020

GŘ PBS_koronavirus_ZpravodajVážení spoluobčané,

dovolte, abych vás informoval o aktuální situaci v PBS v souvislosti se šířením koronaviru
SARS-CoV-2. PBS patří mezi významné zaměstnavatele v našem regionu. Uvědomuji si proto i velkou míru zodpovědnosti, kterou máme vůči mnohým z vás a vašim rodinám.

Preventivní opatření
Ve snaze minimalizovat rizika spojená s šířením nákazy koronaviru jsme v areálu PBS zavedli již desítky preventivních opatření. Mezi ty nejdůležitější patří zajištění ochranných a dezinfekčních prostředků pro všechny zaměstnance, povinné nošení roušek či jiné ochrany nosu a úst, omezení provozu jídelny, omezili jsme vstup externím osobám, umožnili jsme práci z domova zaměstnancům, u kterých je to možné, pravidelně dezinfikujeme společné prostory vč. šaten ve výrobě atd. Další opatření budou případně následovat s ohledem na aktuální vývoj situace.

Zdraví nás všech je prioritou
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem z vás, kteří v této situaci pomáháte jak zodpovědným přístupem k druhým, tak aktivním přístupem, např. ve formě šití ochranných roušek nebo pomocí starším, nemohoucím, příbuzným a ostatním spoluobčanům.
I pro vedení PBS je zdraví prioritou, proto objektivně zvažujeme i přerušení provozu celého podniku. Pevně věřím, že pokud k tomu dojde, bude to na omezený čas, maximálně několika týdnů. Každý den vyhodnocujeme aktuální stav.

Díky kolegům
Dovolte, abych tímto poděkoval také všem mým kolegům a zaměstnancům PBS, kteří se i nadále aktivně podílejí na fungování firmy. V této chvíli bych chtěl apelovat na to, abychom co nejvíce využili čas. Každý vyrobený a dodaný produkt či služba oddaluje ekonomické problémy, kterým bude řada firem nejen v České republice, ale v celé Evropě bezpochyby čelit v blízké budoucnosti.

Závěrem mi dovolte připomenout, že harmonická rodina je jednou z největších pomocí nás všech. Dívejme se do dalších dnů s pozitivní energií!
Společně to zvládáme a zvládneme!

Přeji, pokud možno, klidné dny.

Ing. Milan Macholán
generální ředitel