PANDEMIE KORONAVIRU: DODRŽUJTE ZÁKLADNÍ PRAVIDLA !!

19.3.2020

solution-3717893 1280Platí přísný zákaz vycházet bez zakrytí úst a nosu. Použít lze roušku, nákrčník, šálu a podobně.

Všem osobám se zakazuje přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, v čase mezi 7: 00 – 9: 00 hod., a to s výjimkou:

- osob starších 65 let věku, včetně zajištění nezbytného doprovodu

- držitele průkazu ZTP/P, starší 50 let, včetně zajištění nezbytného doprovodu

- zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru zařízení poskytujících pečovatelskou službu

- majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osob v obdobném poměru

Pobyt mladších lidí v tomto čase je v obchodech přísně zakázán. Respektujte prosím snahu ochránit seniory před nebezpečím. Snažte se toto pravidlo dodržovat i v ostatních prostorách.

 Až do odvolání jsou uzavřeny všechny školy. Týká se to středních a základních škol. Mateřská škola Lánice a Masarykovo nám. bude uzavřena od 19.3., mateřská škola U Stadionu od 23.3. Informace o výuce sledujte na webu jednotlivých škol. Není vhodné navštěvovat školy bez předchozí domluvy.

Uzavřeny jsou i další instituce: kulturní dům, ickk, muzeum, knihovna, sběrný dvůr. Zaměstnance je možné kontaktovat telefonicky, případně elektronickou poštou.

Upozorňujeme též na omezení návštěv v DPS. Seniory mohou navštěvovat pouze blízcí pečující příbuzní, a to v nezbytně nutném rozsahu.

Na základě rozhodnutí Vlády ČR byla omezena provozní doba Městského úřadu. Veškerou agendu prosím vyřizujte elektronicky nebo telefonicky. Pokud je návštěva úřadu nezbytná, je možné přijít:

pondělí 9:00-11:00
středa 14:00-16:00

klienti budou odbaveni u hlavního vchodu pracovnicí podatelny MÚ.

Žádáme všechny občany, aby dodržovali pravidla omezeného pohybu. Vyřizujte ve městě jen nezbytně nutné povinnosti. Vycházejte pouze s rouškou nebo jiným zakrytím úst a nosu. Dodržujte vzdálenost minimálně 2 metry od jiných osob.

Děkujeme za pochopení a ohleduplnost

Přejeme pevné zdraví