Tříkrálová sbírka slaví 20 let

2.1.2020

index2První dva týdny roku 2020 budou ve znamení Tříkrálové sbírky. Zpěv králů, požehnání pro celý dům, nápis křídou na dveřích a uvědomění si, že jsou tu lidé, kteří potřebují naši pomoc: to vše se stalo její neodmyslitelnou součástí. Zeptali jsme se Jany Zelené, ředitelky žďárské Charity: (článek si můžete přečíst i v časopisu Exit)

Letos slaví Tříkrálová sbírka 20 let. Co bylo impulsem pro to, že ji Charita začala pořádat?
Téma měsíce_foto_1_CHOSJeště jsem nepracovala v Charitě v době, kdy projekt Tříkrálové sbírky započal, ale domnívám se, že se jednalo o spojení něčeho dobrého, příjemného s užitečným. Jistě šlo o určitý způsob „evangelizace" – hlásání dobré zprávy o narození Ježíše Krista široké veřejnosti a zároveň možnost jejího zapojení do charitního díla. Lidé dostali možnost přispět financemi na podporu lidí v tíživé situaci, tedy pomoci našim klientům, uživatelům, pacientům, kterým poskytujeme služby. A jak je vidět, hodně lidí to oslovilo. Proto má Tříkrálová sbírka takový úspěch.

Můžete představit hlavní oblasti činnosti Charity na Žďársku?
Myslím, že není příliš nadnesené, když řekneme, že poskytujeme služby lidem od narození až do přirozené smrti. Snažíme se být oporou lidem různého věku, v různých starostech a těžkostech na území okresu Žďár nad Sázavou, tedy též ve Velké Bíteši.
Téma měsíce_foto_2KambalaNabízíme služby pro rodiny, děti a mládež a to zejména v rámci našich nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež, kdy terénní práci zajišťujeme i na území Velké Bíteše. Rodiny s dětmi mohou využít naši sociálně aktivizační službu, která pomáhá těm, kteří se ocitají v těžké situaci, se kterou si neumí poradit. Rodinám, které hledají využití volného času, vzdělávání či společné aktivity je k dispozici Kopretina – centrum pro rodiče s dětmi. A protože jako důležitou součást v práce s mladými lidmi vnímáme prevenci rizikového chování žáků základních a středních škol realizuje Centrum prevence programy na školách.
Část našich služeb se zaměřuje na osoby s různým postižením. Denní stacionáře Nesa a Rosa jsou určeny lidem s mentálním a kombinovaným postižením. Klub v 9 – centrum služeb na podporu duševního zdraví je zaměřen na osoby s duševním onemocněním. Důležitou službou je Osobní asistence, která nabízí péči lidem s různým postižením od tří let věku.
Pro ty, kteří jsou v obtížné životní situaci a neví si rady, jsou zde pracovníci Charitní záchranné sítě, kteří mohou pomoci radou či materiální pomocí.
Téma měsíce_foto_3_NesaSeniorům a lidem, kteří ztrácí schopnosti vlivem nepříznivého zdravotního stavu, nabízí podporu Charitní pečovatelská služba. Je-li potřeba zajistit zdravotní péči v domácím prostředí – vyjíždí sestry z Charitní ošetřovatelské služby. Těm, kteří potřebují zapůjčit zdravotní či kompenzační pomůcku je otevřena naše Půjčovna. V Bystřici nad Pernštejnem mohou senioři a osoby se zdravotním postižením využít volnočasového klubu Včela, který jim nabízí možnost společného a smysluplného trávení volného času. A tam kde se život chýlí ke svému konci, je možné obrátit se na Domácí hospicovou péči podporující pacienty, jejich blízké pečují a pozůstalé v jejich těžkých chvílích.
A pro všechny, kteří mají volný čas a chuť zapojit se s námi do práce jsou otevřené dveře do Kambaly – našeho dobrovolnického centra.

Co Vás v uplynulém roce nejvíce potěšilo a co zklamalo?
Téma měsíce_foto_4_KopretinaNejvíce mě těší, že se nám jako organizaci daří. Mám radost z toho, že máme dost skvělých lidí, kteří u nás v Charitě pracují s velkým nasazením a s velkou chutí pomáhat. Že se nám podařilo zajistit dostatek financí na fungování našich zařízení a že jsme i letos pomohli stovkám potřebných v celém našem regionu.

A co mě zklamalo? Úplně nedokážu říct, takže asi žádné velké zklamání nebylo. Určitě se dějí i nepříjemné věci. Mám ale už nějak vyzkoušeno, že opravdu platí pořekadlo, že všechno zlé je na něco dobré. A mnohokrát se mi to potvrdilo, že třeba za určitý čas se ukázalo, že to, co se nám zdálo pro nás nedobré, špatné, nakonec přineslo mnoho užitku.

Na co konkrétně budou letos přispívat obyvatelé Velké Bíteše, kteří podpoří Tříkrálovou sbírku?
Mezi záměry Tříkrálové sbírky 2020 patří mimo jiné příspěvek na podporu svozu uživatelů s mentálním a kombinovaným postižením do našich stacionářů. Dále podpora terénních služeb nákupem služebního automobilu jako prostředku k dopravě pracovníků do domovů našich uživatelů a pacientů. Nezapomeneme na podporu lidí nevyléčitelně nemocných a jejich blízkých pečujících – přispěním na provoz Domácí hospicové péče. Dále je to zkvalitnění péče pro osoby imobilní ve stacionáři Nesa – příspěvek na částečné financování projektu závěsného systému ve stacionáři, podpora lidí s duševním onemocněním a další.

Jak se stát koledníkem?
Téma měsíce_foto_5_OAJe to jednoduché. Vyhledejte ve své lokalitě asistenta Tříkrálové sbírky, tedy člověka, který sbírku organizuje. Asistent se s Vámi domluví na tom, jak se můžete do koledování zapojit. Ve Velké Bíteši je asistentkou Tříkrálové sbírky paní Jiřina Zavadilová (tel. 777 024 948), která každoročně s místní farností sbírku pořádá. Ptáte se, jaké požadavky máme na koledníky? Dobré srdce, ochotu věnovat koledování svůj čas a energii. Pokud jste takový, neváhejte nám pomoci! Potřebujeme Vás.

Jaké rozvojové plány má Charita na rok 2020?
V příštím roce bychom moc rádi dále rozvíjeli kvalitu námi poskytovaných služeb napříč všemi našimi zařízeními. A také bychom rádi pokračovali v dalším rozvoji Domácí hospicové péče, která je komplexem služeb pro lidi nevyléčitelně nemocné a umírající. V současné době chce stále více lidí prožít poslední chvíle svého života uprostřed svých blízkých, doma. Tato služba to umožňuje, tím, že zajistí po všech stránkách jak pacienta, tak podpoří i blízké pečující. Vracíme se tak k dobrým zvyklostem našich předků, postarat se o svoje blízké až do jejich smrti. A to je dobře.
/ Ladislav Koubek

Nezastihli vás králové doma?

Účet Tříkrálové sbírky 66008822/0800 u České spořitelny
Variabilní symbol: 777
Konstantní symbol: 379 (složenka) nebo 558 (bezhotovostně)
Specifický symbol: jakékoli číslo např. vaše rodné (není podmínkou) nebo IČ
Dárci si mohou finanční příspěvky zaslané na charitní bankovní účty odečíst z daňového základu, a to na základě potvrzení o daru.

Příspěvek přes mobil (jednorázový či trvalý):
DMS KOLEDA 30 nebo DMS TRV KOLEDA 30
DMS KOLEDA 60 nebo DMS TRV KOLEDA 60
DMS KOLEDA 90 nebo DMS TRV KOLEDA 90
Na číslo: 87 777
Cena jedné DMS je 30, 60 nebo 90 Kč.