VÝSTAVA MYSLIVOSTI

17.6.2019

IMG 4164Na přelomu měsíce května a června se ve Velké Bíteši konala výstava nesoucí název Příroda – Člověk; Myslivost – Umění. Výstava byla realizovaná ve spolupráci příznivců myslivosti a přírody – Informačního centra a Klubu Kultury města Velké Bíteše – Městského muzea a bítešské základní školy. Doba trvání výstavy byla od 31. května do 7. června, vždy od osmi do sedmnácti hodin.

Její zahájení pak proběhlo 30. května v podobě vernisáže na které přednesl úvodní slovo PhDr. Oldřich Koudelka a posléze proběhlo slavnostní vyhodnocení dětské výtvarné soutěže z řad žáků bítešské základní školy, která k příležitosti výstavy uspořádala výtvarnou soutěž s názvem Barevná příroda, les a zvěř, z níž bylo vybráno 15 nejlepších prací v kategoriích 1.-5. a 6.-9. třída. Těmto patnácti žákům byly při příležitosti vernisáže předány ceny. Slavnostní odpoledne zpestřili hudebními vstupy Babylonští trubači.

Samotná výstava se rozprostírala v sále Klubu kultury a ve výstavních prostorách bítešského muzea. V sále Klubu kultury se nacházely ukázky paroží a autorské fotografie Jana Hlaváče a Otty Valeše,v muzeu pak vycpaniny ptáků a savců; palné a chladné zbraně, umělecko-řemeslné práce jako ukázky řezeb – gravírování nebo porcelán a keramika s mysliveckými motivy. To vše doplněno výše zmíněnými výtvarnými pracemi žáků bítešské základní školy. V rámci vycpanin budil asi největší pozornost poslední bítešský vlk, skolený v roce 1861 na Bělizně. Pro výstavu nám byl zapůjčen ze zámku v Náměšti nad Oslavou, který spravuje Národní památkový ústav.

Jako doprovodný program k výstavě proběhla v pátek 31. května v rozmezí od 9.00 do 12.00 hodin beseda na základní škole se spisovatelem Mirkem Kupčou, básníkem Oldřichem Koudelkou, tvůrci filmů o přírodě a zvěři Jiřím Pecháčkem a Milenou Hamerskou, fotografy Janem Hlaváčem, Otto Valešem, Ferdinandem Scholzem a Jožkou Ferencem. Besedy se zúčastnili také manželé Vaňkovi, MUDr. Jiří Klug, Pavel Sztwiertnia a Stanislav Čermák.

Chtěl bych poděkovat všem, kteří se na výstavě podíleli a k její výsledné podobě přispěli zápůjčkou svých sbírkových předmětů nebo prací při samotné instalaci. Odměnou nám může být, že během osmi dní výstavu zhlédlo více jak 750 osob.

Ivo Kříž, Městské muzeum