Restaurátoství, řezbářství, truhlářství - Pavel Pešek