Previous Page  8 / 12 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 12 Next Page
Page Background

Tasovské

křupavé placky

Zdeněk Švestka, Tasov

Tasovské placky jsou originální

a netradiční pečivo, které na-

hradí kynuté a rychle se ka-

zící pekárenské výrobky.

Pekařství Švestka se je-

jich výrobě věnuje od roku 2004 ve

dvou variantách – jako celozrnné

a jako bezlepkové. Placky se jí suché

i namazané, ke kávě, čaji i vínu. Plac-

ky si oblíbily i děti jako zdravé mlsání.

www.tasovskeplacky.webnode.cz

Jako každý region má i ten náš svůj vlastní neopakovatelný charakter daný přírodními podmínkami, možnost-

mi a tradovanými přístupy starousedlíků v kombinaci s těmi, co se přistěhovali odjinud. To se nejvíce otisklo ve-

dle lidových zvyků do místních receptů, výrobků a unikátních produktů. V dnešní době je po regionálních vý-

robcích velká sháňka, a tak nějak automaticky jsou spojovány se zdravými potravinami. Některé jsou věnčeny

různými certifikáty, jiné jsou méně známé, ale snad o to více zůstávají poctivě lokání. Představujeme vám po-

třetí 12 tipů na známé i neznámé výrobky, které vzešly z půdy a práce regionu východní Vysočiny. Může to být

i zajímavý tip na originální vánoční dárek z našeho regionu.

Halouzkovo pečivo

Pekařství u Halouzků, Tišnov

Od roku 1903 nepřerušená tradice pekařské vý-

roby rodiny Halouzků zásobuje dodnes vedle

prodejen i dětské tábory, rekreační zařízení, ho-

tely, sportovní a společenské akce a oslavy chle-

by, koláči, záviny, bábovkami, bage-

tami a dalším sortimentem.

www.halouzka.cz/

pekarna-tisnov-2

Doubravnické pivo

Pivovar Doubravník

Nepasterizovaný a nefiltro-

vaný světlý ležák plzeňské-

ho typu z minipivovárku na

břehu Svratky v hlubokém

doubravnickém údolí ochutnáte sice nejjistě-

ji v 1. Doubravnické restauraci v Brně, ale su-

dové nebo PETkové pivo si můžete objednat

a vyzvednout i přímo v místě jeho vý-

roby. Vaří se zde od roku 2014.

www.pivovar-doubravnik.webnode.cz www.prvnidoubravnicka.cz

Pernštejnský elixír

GOTIKA – Jana Hriadelová,

Nedvědice a Tišnov

Pernštejnský elixír je vynika-

jící lahodný likér s blahodár-

nými účinky na zažívání, který vyrábí od roku

2004 nejstarší palírna na světě – Palírna U Zele-

ného stromu a. s. V roce 1518 stál u jejího zrodu

pan Vilém z Pernštejna. Likér je oblíbeným regi-

onálním dárkem, jehož součástí je

ručně vyrobená keramická pečeť se

znakem Pernštejnů.

www.darky-pernstejn.cz

Věchnovský chléb

Sedlářovo pekařství, Věchnov

Sedlářovo pe-

kařství, známo

široké

veřej-

nosti jako pe-

kárna Věchnov,

voní do bystřic-

kého kraje už od roku 1992. Jedinečným, neza-

měnitelným a specifickým výrobkem je typický

Věchnovský chléb, k jehož výrobě se užívá tří-

stupňového vyvádění kvasů, a je tak naprosto

vyloučeno užití náhražkových chemických pří-

pravků.

www.sedlarovo-pekarstvi.cz

Bystřická arónie

Sagras a. s., Bystřice n. P.

Pěstitelská páleni-

ce pro širokou ve-

řejnost produku-

je kromě destilátů

zákazníků i originální místní pá-

lenky. Vedle Vodky z Vysočiny

a Bystřického tuzemáku je to

originální 37,5% silný ovocný

likér Bystřická arónie s přídav-

kem černé jařabiny – arónie, jejíž plod se vždy v každé

lahvičce přímo nachází.

www.sagras.cz

Müsli a sušenky

Müsli na Blaho, Sněžné

Pokud rádi mlsáte a zároveň dáváte přednost bezlepkovým

dobrotám, rozhodně ochutnejte výrobky rodinné firmy ze

Sněžného. Rodinná firma se

specializuje převážně na výro-

bu bezlepkového křupavého

müsli, kváskového chleba a su-

šenek, a je poznat, že své pro-

dukty vyrábějí s láskou. S těmi-

to dobrotami se můžete mimo

jiné setkávat také na farmář-

ských trzích v Novém Městě.

www.muslinablaho.cz

Pečené ovocné čaje

Taťána Nečasová, Sněžné

Pečené ovocné čaje – čerstvé ovoce (výhradně od

drobných soukromých registrovaných pěstitelů),

pokrájené na malé kousky je pozvolna propéka-

né spolu s cukrem, kořením případně s alkoholem.

Po dosažení potřebné konzistence je směs plněna

do sklenic, uzavřena a následně sterilována. Ovoc-

né pečené čaje jsou vhodné k přípravě

teplých i studených nápojů.

www.dobrutkyzvysociny.cz

Cukrárna Kočí

Lenka Kočí, Počítky – Žďár n. S.

Zákusky a minizákusky, dorty klasic-

ké i netradiční dezerty – výrobna v Po-

čítkách s prověřenou tradicí v pečení

cukrářských výrobků pracuje s novými

moderními technologiemi a pravými

surovinami, živočišnou šlehačkou, más-

lem, pravou mandlovou mléčnou pota-

hovací hmotou ...

www.dortynaobjednavku.cz

Pivo Revolta

Pivovar Revolta, Žďár n. S.

Posledním pivovarem ve Žďáru

nad Sázavou byl Klášterní pivovar

(Schloss Saar), kte-

rý byl uzavřen roku

1926. Pivovar Revol-

ta je prvním pivova-

rem po devadesá-

ti letech, který vaří

znovu „naše pivo“.

Heslo pivovaru je:

„milujeme chmel,

plníme si sny a při-

pravujeme srdcem

naše pivo“. K do-

stání jsou 4 základ-

ní druhy – Revolta,

Dacan.ZR

, 8 Evže-

nů a ŠakalOff.

www.revolta.beer

Prodejny RYNEK

Agro Měřín, Měřín

Prodejny RYNEK vytvá-

ří nezaměnitelné a pří-

jemné prostředí prode-

je kvalitních tuzemských potravin.

Základním sortimentem je čerstvé

vepřové, hovězí a kuřecí maso, uze-

niny a masné výrobky, tradičně vyrá-

běné sýry a ostatní mléčné výrobky,

vejce, výrobky z brambor, zeleniny

a ovoce, čerstvé ovoce, med, znoj-

emský mošt a moravské víno. Vět-

šina potravin je z vlastní

produkce skupiny AGRO-

MĚŘÍN.

www.agrorynek.cz

Meziříčské uzeniny

Řeznictví Malec,

Velké Meziříčí

Řeznictví a uzenář-

ství Malec je rodin-

ná firma, s bezmá-

la 20tiletou tradicí.

Naší hlavní činností je výroba, distribuce

a prodej uzenářských výrobků a masa nej-

vyšší kvality. Charakter rodinné firmy je zá-

rukou osobního přístupu k našim zákazní-

kům. Kompletní sortiment našich výrobků

je nabízen ve vlastní prodejně ve Velkém

Meziříčí.

www.reznictvi-malec.cz

9

10

11

5

6

7

8

12

2

3

1

10

12

11

4

8

9

5

7 6

1

2

3

4

www.korunavysociny.cz

8

Destinační společnost Koruna Vysočiny, Příční 405, 593 01 Bystřice n. P.

telefon:

566 788 406, 776 308 072

e-mail:

kancelar@korunavysociny.cz

Regionální výrobky

a výrobci