Previous Page  3 / 12 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 12 Next Page
Page Background

Turistické

informační

centrum

Masarykovo nám. 5,

595 01, Velká Bíteš

tel.: 566 789 313,

e-mail:

tic@bitessko.com

Hotel a restaurace Pod Zámkem

Radnická 6, Velké Meziříčí

tel.: +420 566 520 900

www.hotel-vm.cz

Hotel a restaurace Jelínkova vila&Ma-

lostránský pivovar

Třebíčská 342/10, Velké Meziříčí

tel: +420 566 502 205

www.jelinkovavila.cz

Hotel a restaurace U Bílého koníčka

Hornoměstská 348/5, Velké Meziříčí

tel.: +420 566 523 937, 605 054 154

www.ubilehokonicka.cz

Hotel a restaurant Panorama

Třebíčská 194/64, Velké Meziříčí

tel.: +420 561 110 508, 737 797 030

taxi zdarma z VM do hotelu: 731 622 626

www.ocpanorama.cz

Turistické

informační centrum

E-mail:

ic@velkemezirici.cz www.turistikavm.cz

Kde se najíst,

kde se vyspat

Hotel a restaurace Amerika

Na Samotě 1099, Velké Meziříčí

mob.: +420 731 410 335

www.hotel-amerika.cz

Motel Jestřabec

Samota 1740, Velké Meziříčí

tel.: +420 566 522 845-6, 603 486 666

www.motel-jestrabec.cz

Turistická chata a restaurace Na Liškovce

Fajtův kopec 1741, Velké Meziříčí

tel.: +420 566 523 457, 724 425 848

www.skivm.cz

Passage Restaurant

Náměstí 12, Velké Meziříčí

www.passagerestaurant.cz

Restaurace a kavárna Jupiter

Náměstí 17/19, Velké Meziříčí

www.jupiter-vm.cz

Restaurace Na Obecníku

Náměstí 3, Velké Meziříčí

Restaurace U Wachtlů

Novosady 73, Velké Meziříčí

Restaurant & Café-Nový Svit

Náměstí 13/15, Velké Meziříčí

Více nabídek na ubytování a stravování

najdete na stránkách

www.turistikavm.cz.

Restaurace Naše Bítešská

Vlkovská 482, Velká Bíteš

tel.: +420 775 981 755

www.nasebitesska.cz

Cukrárna U Zdubů

Masarykovo náměstí 10, Velká Bíteš

tel.: +420 566 532 490

www.tastedwines.com

Hotel a Restaurace U Raušů

Masarykovo náměstí 13, Velká Bíteš

tel.: +420 566 532 887

www.urausu.cz

Penzion a restaurace U Vrány

Kostelní 69, Velká Bíteš

tel.: +420 566 532 807

www.uvrany.cz

Restaurace Na 103

Peroutkova 103, Velká Bíteš

tel.: +420 605 960 896

www.na103.cz

Hotel a restaurace Jelínek

Masarykovo náměstí 83, Velká Bíteš

tel.: +420 566 532 462

www.hotel-jelinek.cz

Kde se najíst,

kde se vyspat

Ve Velkém Meziříčí se letos zahájí advent-

ní období 3. prosince rozsvícením vánoč-

ního stromu na náměstí. Za přispění dětí

s rozsvícenými lucerničkami či lampióny

a za zvuku koled se rozzáří celé město. Svá-

teční atmosféru tomu dodá nebeský poš-

ťák, který převezme přáníčka od dětí. Ná-

sledně v Jupiter clubu se budou promítat

pohádky pro nejmenší.

5.–7. prosince se v kulturním středisku

uskuteční Vánoční výstava. Prohlédnout si

budeme moci ručně vyráběné ozdoby na

stromky. Zručné pekařky představí nád-

herně malované perníčky. Hotelová ško-

la Světlá nás bude inspirovat vánočním

prostíráním i s voňavým cukrovím. Nebu-

dou chybět ani ručně vyřezávané betlémy.

5. prosince se rozezní náměstí zvukem ko-

led při vánočním řemeslném trhu.

Mezi nejdůležitější kulturní akce v tento

čas patří vánoční koncerty. Ve Velkém Me-

ziříčí se jich uskuteční hned několik. Např.

13. prosince v ZUŠ Velké Meziříčí, 17. a 18.

prosince v Jupiter clubu.

Adventní období bude zakončeno Vánoč-

ní mši svatou 24. 12. ve 23.00 hod. za zvuku

České mše vánoční „Hej mistře!“ J. J. Ryby

v podání chrámového sboru Velké Meziříčí

v kostele sv. Mikuláše.

Přijďte si k nám letos odpočinout od kaž-

dodenního stresu a napění a navštivte nás

i s celou svou rodinou. Určitě si z naší pes-

tré nabídky v adventním čase vyberete.

-LP-

Farní chrám sv. Mikuláše patří mezi nejstar-

ší dominantu města Velkého Meziříčí. Jeho

počátky sahají hluboko do středověku. Za-

svěcen je

svatému Mikuláši

, patronu kup-

ců a ochránci před vodním živlem. První

zmínka o kostele

je z roku 1317.

V kostele se dodnes dochovala gotická

so-

cha Madony ze 14. století

, další výzdoba

je barokní a mladší. Pozornost si zaslou-

ží

velké obrazy

. Po levé straně od hlavní-

ho vchodu blíže k hlavnímu oltáři visí obraz

sv. Mikuláše, který býval původně na hlav-

ním oltáři. Jeho autorem je italský malíř

Genaro Basile (1772). O půl století starší je

dílo Karla Františka Töppera, představující

sv. Floriána nad hořícím městem Meziříčí.

Obraz byl namalován pod dojmem velké-

ho požáru města roku 1723. Další rozměrné

plátno je umístěno v čele jižní lodi. Meziříč-

ský rodák IgnácWeidlich zde na objednávku

své mecenášky Marie Eleonory z Liechten-

steina namaloval svatou Annu. Z množství

plastik si připomeneme pouze jednu. V se-

verní předsíni je umístěna

dřevořezba Sní-

mání z kříže z roku 1938

. Od roku 1954 je

hlavní vchod osazen portálem se symboly

4 evangelistů kolem Beránka. Autorem plas-

tiky i portálu je místní rodák akademický

sochař Jiří Marek, který tuto plastiku vytvo-

řil jako svou absolventskou práci.

Součástí kostela je i věž, která byla dosta-

věna v letech 1411–1465. V současné době

jsou na věži umístěny hodiny s největším

prosvětleným ciferníkem ve střední Evro-

pě. Věž je každoročně přístupna od června

do konce srpna.

-LP-

Adventní čas ve

VelkémMeziříčí

Mezi nejkrásnější období roku patří čas adventní. Období 4 týdnů je zaměřeno

na naše nejbližší. I když si to neuvědomujeme, je to období stmelování rodin.

Navzájem si kupujeme dárky, chodíme na společné výstavy, koncerty, trhy…

Výročí 700 let první písemné

zmínky o kostele sv. Mikuláše

Oslava výročí 700 let první zmínky o kostele sv. Mikuláše proběhne 3. prosince

2017. Mikulášská mše svatá se uskuteční v 10.30 hod., kde hlavním hostem a ka-

zatelempři mši svaté bude biskup brněnskýMons. Vojtěch Cikrle. V závěru boho-

služby přivítáme i představitele sv. Mikuláše. Při příležitosti výročí bude vydána i nová pu-

blikace. V Turistickém informačním centru je možné zakoupit výroční turistickou známku.

V pěti letech, kdy od svých rodičů dostal svoji prv-

ní bicí soupravu, se začala rodit hudební karié-

ra kluka z malé moravské vesničky Újezd u Rosic

Petra Bende. Petr absolvoval osm ročníků ZUŠ ve Velké Bí-

teši, obor klavír, hudební teorie a orchestrální hra. Navště-

voval také soukromé hodiny hry na bicí nástroje u profesora

Pavla Šumpíka v Brně. K těmto nástrojům, které začal Petr

postupně zvládat přibyla ještě kytara a foukací harmonika.

Z mladého muzikanta se stal skladatel, textař, multiinstru-

mentalista. Na své cestě k posluchačům a k veřejnosti prošel

vroce1996vítězstvímvsoutěžiZlíntalentvkategoriizpěvák.

V roce 1997 působil jako stage technik na tour Janka Ledec-

kého „Na křídlech peagasů“, kde připravoval kytary a bicí.

Byl také finalistou Mladé písně Jihlava 2000, finalistou Porty

1900–2000, účastníkem Zahrady 1999–2000 a v roce 2002

zvítězil v soutěži hudebních skupin Mohelnice. Známostí

a skutečným průlomem Petra Bende do českého hudební-

ho dění je v červnu 2005 stříbrná pozice v soutěži Česko hle-

dá SuperStar!

Zveme Vás na jeho vánoční koncert, který se uskuteční

15. prosince od 19 hodin v Kulturním domě ve Velké Bíteši.

Jako hosté vystoupí František Segrado a pěvecký sbor cim-

bálové muziky Gromba.

-TJ-

Vánoční koncert Petra Bende

Program:

17.00 hodin – Zahájení – starosta města Ing. Milan Vlček

17.05 hodin – Žesťový kvintet pod vedením Vlasty Božka

17.30 hodin – Novoroční ohňostroj v produkci Miloše Janečka

Moderátor: Karel Hegner, hlavní kapela: The Party Band, cimbálová muzika Sylván

Hosté: Katka Vrzalová a Jakub Smolík

Předprodej vstupenek v Informačním centru, Masarykovo náměstí 5 ve Velké Bíteši.

Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš

Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

PLES MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ

sobota 20. ledna 2018 od 20.00 hodin

Foto: Josef Kašpar

www.korunavysociny.cz

3

Městský úřad Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí

telefon:

566 781 111

e-mail:

mestovm@velkemezirici.cz

Městský úřad Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 87, 595 01, Velká Bíteš

telefon:

566 789 111

e-mail:

mu@vbites.cz

Velkomeziříčsko

most Vysočiny

Bítešsko

krojovaná Vysočina