Previous Page  5 / 12 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 12 Next Page
Page Background

Turistické

informační centrum

Masarykovo nám. 1,

593 01 Bystřice n. P.

telefon: 566 590 388

info@bystricenp.cz http://info.bystricenp.cz

Restaurace Harenda

Nádražní 1399, Bystřice n. P.

tel.: 603 102 063

www.ala-gastro.cz/harenda

Hotel Vír

Vír 110,

tel.: 777 420 777

www.hotelvir.cz

Hotel Skalský dvůr

Lísek 52,

tel.: 606 725 502

www.skalskydvur.cz

Penzion U Šikulů

Bolešín 49,

tel.: 775 123 661

www.bolesin.cz

Na Hájence

Karasín 3,

tel.: 566 552 243

www.lsokarasin.cz

Penzion Hodůnka

Štěpánov nad Svratkou 26,

tel.: 566 560 537

nepejchalova.lenka@seznam.cz

Restaurace Club

Luční 764, Bystřice nad Pernštejnem

tel.: 739 396 243

www.restauraceclub.cz

Pizzerie Di Pietro

Tyršova 441, Bystřice nad Pernštejnem

tel.: 721 669 844

restaurantpietro.cz

Kde se najíst, kde se vyspat

Betlémářství má na Vysočině dvousetletou tradici

Vysočina Tourism

Vysočina Tourism, p. o.

Na Stoupách 144/3, 586 01 Jihlava

info@vysocinatourism.cz

,

www.vysocinatourism.cz www.region-vysocina.cz

Foto: Archiv Vysočina Tourism

inzerce

Mikuláš a Vánoce na Edenu 2. 12. 2017

Přijďte si užít předvánoční čas a na chvíli za-

pomeňte na každodenní shon.

Po celý sobotní den budete moci nasávat

předvánoční atmosféru ve vyzdobeném

centru Eden.

Ve sklepeních najdete čerty, kteří postraší

zlobivé děti. V zámečku se zabydlí Mikuláš

s anděly. Hodné děti dostanou dárečky, vý-

měnou za písničku nebo básničku.

Po celý den budou probíhat rukodělné díl-

ničky, kde se naučíte vytvářet vánoční de-

koraci, nebo si vyrobíte nějaký ten dáreček,

pro své blízké.

Uzené slavnosti 17. 2. 2018

Slavnosti nejen masitých uzených specia-

lit. I tak by se dal nazvat letošní ročník uze-

ných slavností, kde budeme upravovat uze-

Zastavte se na Edenu za dárky i za uzeným

I když na pláních fičí, v uzavřeném dvorci pod 4 lipami Centra Eden je útulno. Nebo v jeho mnoha prostorách od krtčí nory až po

pivnici. Nebo mezi chalupami, kde klepe mlýn a hřeje roztopená pec statku. To se určitě už pečou proslulé edenovské buchty

s povidlím a mákem. Nebo se snad i udí v komíně šrůtka na masopust? Čichám, čichám… že tam zase půjdu!

Betlémářství má na Vysočině

dvousetletou tradici

Tradiční dřevěné vyřezávané betlémy, pa-

pírové, mechanické a v době adventu také

takzvané živé betlémy. Ty všechny najdete

v srdci České republiky – na Vysočině, která

je už desítky let proslulá svou lidovou výro-

bou betlémů.

Městem betlémů je na Vysočině bezespo-

ru Třešť. Nejenom, že ve městě na Jihlavsku

můžete obdivovat přes dvě stě let staré ori-

ginálně vyvedené scény narození Ježíška,

ale navíc vám je jejich zruční majitelé uká-

žou přímo doma, kde svou cennost každo-

ročně vystavují. Spolek přátel třešťských

betlémů připravuje mapku s vyznačenými

více než patnácti místy, kammůžete za bet-

lemáři zavítat a ti vám poví o jeho historii

a navrch přidají mnoho zajímavostí. Letošní

Betlémská cesta v Třešti, která se v roce 2016

dostala na Seznam nemateriálních statků

tradiční lidové kultury České republiky, začí-

ná 26. prosince a potrvá do 2. února. Pokud

se ale už nemůžete dočkat, na své si přijde-

te v Schumpeterově domě v Třešti, kde na

vás čeká stálá expozice betlémů. Právě tam

najdete stále se rozšiřující betlém. Do něj

přispívají řezbáři, kteří se každoročně v čer-

venci účastní akce Dřevořezání.

Tradiční výstava

betlémů v Třebíči

Letošní vánoční výstava betlémů, kterou

tradičně pořádá Muzeum Vysočiny Třebíč,

bude od 1. prosince až do 14. ledna zdobit

konírnu třebíčského zámku. „Pokud expo-

zici navštívíte, získáte jedinečnou příleži-

tost nahlédnout do betlemářské tvorby

sousedního Rakouska. Čekat na vás bude

na třicet betlémů rakouské provenience,“

prozradil Tomáš Hartman z třebíčského

muzea, které navíc vystaví klasický přibliž-

ně čtyři metry dlouhý betlém z Třebíče, je-

hož autorem je Eduard Klaus. Na výstavě

spolupracují Třebíčští s muzeem betlémů

ve Vösendorfu, kde mají až do 6. ledna příš-

tího roku putovní výstavu třebíčských bet-

lémů. Obohacující spolupráci ve stejný den,

na Tři krále, uzavře tříkrálový koncert. V Ka-

menném sále třebíčského zámku své hlasy

rozezní cca čtyřicetičlenný sbor z rakouské-

ho Vösendorfu.

Poslední šance prohlédnout

si telčský betlém

Jedinečný betlém manželů Vostrých ukrý-

vá pobočka jihlavského muzea v Telči. Už

několik let s příchodem adventního času,

vždy o víkendech a během vánočních svát-

ků, zpřístupňuje dílo knihtiskaře a jeho

manželky, které společně postavili v 19. sto-

letí. Povolání autora jistě napoví, že na vý-

robu betlému byl použit papír. Kulisy i ne-

pohyblivé figurky, které jsou z papírma-

še, od roku 2008 restauroval Kamil Andres

z Třebechovic pod Orebem. V roce 2011 se

betlém vrátil do zámeckých prostor, kde

bude letos k vidění pravděpodobně na del-

ší čas naposledy. „Muzeum zámecké pro-

story opouští, čeká nás velké balení a stě-

hování. Proto bude betlém rozebrán a na

nějaký čas zůstane v depozitáři,“ uvedla

Dana Oberreiterová z Muzea Vysočiny Jih-

lava.

Na Vysočině jsou

v oblibě i živé betlémy

Biblický příběh o narození Ježíška láká hu-

debníky i herce, kteří každoročně, v řadě

míst po celé Vysočině, ztvárňují příběh

hudbou, pohybem i tancem.

Živý betlém v Telči,

16. a 17. prosince,

nádvoří státního zámku

Folklorní soubory Podjavořičan a Kvítek

Telč (DDM Telč) a NPÚ, správa Státního

zámku v Telči každoročně zvou na živý bet-

lém sestavený ze staročeských lidových ko-

led, říkadel a tanců. Představí se několik

desítek účinkujících různých věkových ka-

tegorií v autentických kostýmech za dopro-

vodu živé hudby.

Živý betlém ve Žďáře

nad Sázavou, 19. prosince,

náměstí Republiky

Hra o narození Ježíše Krista v podání stu-

dentů žďárského Biskupského gymnázia.

Tradiční živý betlém v Měříně,

24. prosince, areál za kostelem

Tradiční výpravná akce o biblickémpříběhu

začíná v 10.00 a ve 20.30. Příchozí se můžou

těšit na živá zvířata a samozřejmě koledy.

Živý betlém ve Stonařově,

26. prosince, náměstí

Příběh o narození Ježíška se odehraje u vá-

nočního stromu na náměstí ve Stonařově.

Hrát a zpívat budou děti z MŠ a ZŠ, místní

ze Stonařova, Otína a Jihlavy. Akce bude

mít charitativní podtext.

Živý betlém v Třebíči,

27. prosince, nádvoří baziliky

sv. Prokopa

Živý betlém s divadlem dětí, průvodem

Svaté Rodiny, pastýřů a živých zvířat.

Údolí sportu

Vír v údolí Svratky

– Klid, nád-

herná příroda a trvající autentič-

nost regionu jsou hlavními bene-

fity, za kterými se vyplatí navštívit horskou

obec Vír a její okolí, pravé perly bystřické

Vysočiny.

Hluboké údolí řeky Svratky je nejen kra-

jinným unikátem, ale pro svůj reliéf nabízí

terény nesčetnému množství sportovních

a volnočasových aktivit, které v takové

koncentraci nenajdete nikde jinde v Česku.

Lezení skalní i ledové, divoká voda, MTB,

in line, via ferraty, tenis, sportovní rybaře-

ní, běh, pěší turistika… ve Víru můžete pro-

vozovat na dvacet sportovních a volnoča-

sových aktivit.

Propagaci a rozvo-

ji sportovních akti-

vit v obci Vír a blíz-

kém okolí se od

jara 2017 věnuje

společnost Údolí Svratky a. s. ve svém pro-

jektu Údolí sportu. Jeho filozofií je vhodné

provázání jednotlivých aktivit a zajímavos-

tí tak, aby podnítily rozvoj vyvážené infra-

struktury cestovního ruchu, aby návštěv-

níci jedinečnou lokalitu Víru objevovali

a doceňovali „udržitelným způsobem“,

a zároveň aby Vír žil po celý rok.

Aktuálně se pracuje na projektu cyklotras

určených pro horská kola. Podařilo se zde

totiž objevit několik existujících trailů, kte-

ré někdo budoval již před léty, a které sta-

čí jen očistit a znovu zprůjezdnit. Perličkou

dalšího rozvoje bude otevření unikátního

test centra horských kol a půjčovny outdo-

orového a sportovního vybavení od květ-

na 2018. Zároveň bude turistům k dispozici

i informační centrum, které bude prezen-

tovat i služby pro návštěvníky Víru, jako

je tomu dnes na stránkách

www.udolisportu.cz

.

-zdroj: Údolí sportu-

ním nejen maso, ale i ryby, různé druhy

sýrů, zeleninu a další suroviny, které by vás

ani nenapadly. Nebudou chybět ani ukáz-

ky výroby zabijačkových specialit, řeznické

workshopy, řemeslný trh a zábava pro děti.

Velikonoce 30. 3.–2. 4. 2018

Příroda se probouzí ze spánku a jaro klepe

na dveře. Přijďte prožít prodloužený víkend

ve znamení tradičních Velikonoc.

Chlapci a páni si mohou uplést pomlázku

a děvčata se seznámí s technikami zdobe-

ní kraslic.

Jaro, to je období zrození a i na Edenu se

nám rodí nová kuřátka, jehňátka a další.

Kromě ukázky velikonočních tradic se mů-

žete těšit i na jarní degustační menu nebo

speciální várku našeho piva z minipivovaru

centra Eden.

-JT-

www.centrumeden.cz www.facebook.com/centrumeden www.korunavysociny.cz

5

Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

telefon:

566 590 311

e-mail:

posta@bystricenp.cz

Bystřicko

ráj Vysočiny