Previous Page  2 / 12 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 12 Next Page
Page Background

Horácké muzeum a Informační

centrum Nové Město na Moravě

Vratislavovo náměstí 114,

tel.: 566 598 750-1, e-mail:

ic@nmnm.cz www.hm.nmnm.cz

Informační centrum Svratka

městský úřad, Palackého 30,

592 02 Svratka

tel.: 566 662 330, e-mail:

mesto@svratka.cz www.svratka.cz

K Club

Tyršova 1001, Nové Město na Moravě

tel.: 566 598 740,

kclub.nmnm.cz

Hotel Ski

Vlachovická 1000, Nové Město na Moravě

t

el.: 724 556 818,

www.hotelski.cz

Penzion Klokočí

Kadov 79,

tel.: 602 358 480

www.pension-klokoci.cz

Líšeňský Dvůr

Líšná 23,

tel.: 702 047 077

www.lisensky-dvur.cz

Informační

turistické centrum

CK Santini tour, náměstí Republiky 24 –

Stará Radnice, 59101 Žďár nad Sázavou

tel.: +420 566 628 539

www.santinitour.cz/info-centrum

Hotel Tálský mlýn

Zámek 18, 591 02 Žďár nad Sázavou

tel.: +420 566 625 501, 778 706 003

www.talskymlyn.cz

Kde se najíst,

kde se vyspat

Kde se najíst,

kde se vyspat

Sobota 2. prosince od 15:00

na Vratislavově náměstí.

Farmářské trhy v Novém Městě se staly

již oblíbenou a vyhledávanou akcí. Od

května do října těší své zákazníky kaž-

dých 14 dní v parku na Vratislavově ná-

městí. Bohatou nabídku regionálních

výrobků a potravin doplňují dopro-

vodné programy v podobě živé hud-

by, workshopů, dílen nebo divadelních

představení. Příjemnou zprávou je, že

ani v zimním období nepřijdete o míst-

ní trhy! Další termíny jsou již plánova-

né na soboty: 11. listopadu, 9. prosince,

14. ledna 2018, 11. února 2018, 11. břez-

na 2018, 8. dubna 2018.

(hm.nmnm.cz

)

Rozsvícení adventu

Farmářské trhy

jedou dál!

Plesy:

Prosinec 2017

2. 12.

Poslední leč (Radešínská Svratka)

Leden 2018

26. 1.

Ples SFK Vrchovina

27. 1.

Ples při svíčkách (Křižánky)

Únor 2018

2. 2.

Ples firmy MEDIN a Nemocnice NMnM

9. 2.

Ples ZUŠ Jana Štursy

16. 2.

Reprezentační ples Gymnázia

Vincence Makovského

Plánované hodiny:

1. 11. Cha-Cha, 13. 11. Quickstep,

23. 11. Rumba, 4. 12. Waltz, 11. 12. Valčík

Podzimní a zimní lázně

Oslavte s námi dožínky, prázdniny, narozeniny i advent a vánoční čas!

Listopad zahájíme Celostátním týdnemsaunování – 4. 11. Noční lázně – otevřeno do 24:00,

5.–11. 11. – ovocné osvěžení při večerním saunování.

Druhé výročí

otevření Městských láz-

ní v Novém Městě na Moravě se ponese

ve znamení čísla 2. Tři narozeninové dny

(13.–15. listopadu) můžete u nás strávit ve

dvou a zaplatit pouze za jednu osobu (dru-

há stejná nebo levnější vstupenka zdarma).

Samozřejmostí je narozeninová výzdoba

a každodenní akce po celý NAROZENINO-

VÝ TÝDEN od 13. do 19. listopadu – denně

do 17h 10% sleva na masáže, zážitkové

koupele, solárium, od 17h program v jed-

notlivých provozech, na víkend připra-

vujeme od 18h zážitkové saunování. Celý

týden můžete naše narozeniny oslavit ve

dvou, neboť Zážitková koupel pro dva

bude za cenu koupele pro jednoho – a to

se vyplatí!

Advent

v Městských lázní přinese tématic-

kou výzdobu, vánoční dárkové certifikáty,

horké nápoje, kávu, lázeňské oplatky…

5.12. se u nás můžete schovat před čerty,

kteří vodu rádi nemají, takže u nás bude-

te v bezpečí! 16. 12. nabídnou Noční lázně

provoz do 24:00, 22. 12. otevřeme až ve

14 hodin – dopoledne vyhradíme pro úklid,

abychom byli připraveni přivítat vás přes

Vánoce.

Vánoční prázdniny

(23. 12.–2. 1.) upraví

provozní dobu – denně bude otevřeno od

10:00 do 21:00. Na Štědrý den bude zavře-

no, Silvestr u nás můžete slavit do 17:00,

zavřeno bude 1. 1. – Nový rok.

Na

rok 2018

plánujeme spoustu akcí, ze-

jména ve dnech pracovního klidu a škol-

ních prázdnin. Na zaslouženou odměnu se

mohou těšit i školáci po vysvědčení o po-

loletních prázdninách, zážitkový program

připravujeme i na období jarních prázdnin,

myslet budeme i na okolní kraje, které v ter-

mínech svých prázdnin hojně využívají ná-

vštěvu našeho regionu.

Zachována zůstává i tradice Nočních lázní,

v lednu bude poprvé otevřeno do půlnoci

už 6. 1., na 12. 1. vychází Sanitární den, kdy

je otevřeno až od 14 hodin.

Sledujte web:

lazne.nmnm.cz

Roztančete to!

Přišla sezona plesů a v no-

voměstském kulturním domě

si můžete zpříjemnit večery

a oprášit své taneční dovednosti. Po-

kračuje oblíbená Tančírna. Ta je urče-

na široké veřejnosti, každá hodina je

věnovaná jinému druhu tance. Po výu-

ce následuje volné téma. Vstupné 50 Kč

za osobu na místě.

Hotel Hajčman

Strojírenská 372, 591 01 Žďár nad Sázavou

tel.: +420 566 625 208

www.hotelhajcman.cz

Hotel Jehla

Kovářova 214/4, 591 01 Žďár nad Sázavou

tel.: +420 563 034 640

www.hoteljehla.cz

Restaurant Ingot

Nádražní 1142/46, Žďár nad Sázavou

tel.: +420 733 539 663

www.ala-gastro.cz

Restaurace Na Farských

Zahradní 387/2, 591 01 Žďár Nad Sázavou

tel.: +420 737 081 503

www.rebelnafarskych.cz

Restaurace U Pošty

Nádražní 24, 591 01 Žďár nad Sázavou

tel.: +420 566 531 888

www.restauraceuposty.cz

Grand Restaurant Poppet

Nádražní 66/1, 591 01 Žďár nad Sázavou

www.poppet-restaurant.cz

Muzeum nové generace vyznamenané

oceněním ŽIVA za nejkreativnější muze-

um ve střední Evropě vás prostě bude ba-

vit. Stanete se součástí příběhu o cister-

ciáckých mniších, kteří zde ve 13. století

založili klášter a nahlédnete do světa ba-

rokního umění a doby geniálního archi-

tekta J. B. Santiniho. Prohlídka vás doslo-

va vtáhne do děje, takže se budete těšit na

objevení každého dalšího exponátu. Dlou-

hé texty byste v muzeu hledali marně, vše

důležité se dozvíte z audioprůvodce se slu-

chátky, v nichž uslyšíte dialog malého děv-

čátka a dávného mnicha z cisterciáckého

kláštera. Expozice využívá kontrastu světla

a stínů, animací, optických klamů, projekcí

a dalších moderních nástrojů jako jsou mul-

tidotykovétabulenebointeraktivnímodely.

Muzeum je spolu s výstavou Umění baroka,

Galerií rodu Kinských, zámeckou kavár-

nou a obchodem otevřeno v zimních mě-

sících od úterý do neděle od 9 do 17 hodin.

Otevřeno máme také o vánočních svátcích

(aktuální otevírací dobu najdete na webu

www.zamekzdar.cz

.

O víkendech nabízíme v zimě také další for-

mu odpočinku. Rybolov… Říkáte si, co má

rybolov společného se zámeckým areá-

lem? Věřte, že hodně. Svého pstruha si to-

tiž můžete chytit na středověkých sádkách,

které byly součástí žďárského klášterní-

ho hospodářství už od 13. století. Dodnes

se nachází na původním místě. Protože

cisterciákům řehole zakazovala jíst maso

čtvernožců, staly se ryby důležitou součástí

jejich jídelníčku.

Pokud si budete chtít prohlédnout zámec-

ký areál s průvodcem, nezapomeňte vzít

s sebou dalších 9 přátel a předem si zarez-

ervovat termín. Od listopadu do března to-

tiž nabízíme prohlídky Po stopách Santini-

ho pro objednané skupiny 10 a více osob.

(rezervace na telefonu 602 565 309).

A ještě malé upozornění na závěr – nebojte

se na zámek zamířit i s běžkami, vždyť běžec-

ké stopy se nachází necelých 300 m odsud!

Více informací na

www.zamekzdar.cz

.

-LH-

Na konci listopadu, tedy přesněji 30. 11., na-

vštíví Žďár nepřekonatelná operní pěvky-

ně Dagmar Pecková společně s orchestrem

Barocco sempre giovane. Jejich společ-

ně vystoupení nazvané příhodně

Vánoce

s Dagmar Peckovou a Barocco sempre

giovane

se, jak název napovídá, zamě-

ří především na barokní hudbu s vánoční

tématikou. V programu zazní sklady veli-

kánů, jako jsou A. Vivaldi, J. S. Bach, G Bizet

a další. Lístky na tuto akci jsou v předpro-

deji na stránkách žďárského Domu kultury

www.dkzdar.cz

.

O adventu je především pro děti připrave-

na tradiční akce

Ostrov pohody

, tentokrá-

te ryze barokní. Na celých 10 dní (7.–17. 12.)

obsadí nejen

žďárské Městské divadlo

bohatý kulturní program

.

Těšit se může-

te na divadelní a hudební představení.

Dobu českého baroka budou účinkující

představovat prostřednictvím živé barokní

hudby, kostýmovými vystoupeními, výsta-

A zase to Baroko!

Kalendářní rok se sice chýlí ke svému konci, Rok českého baroka ve Žďáře nad

Sázavou ale ještě rozhodně neskončil. I v listopadu a prosinci na vás čekají neza-

pomenutelné barokní zážitky!

Ve žďárském zámku v zimě nezamykáme

Jedno z nejlepších muzeí střední Evropy, unikátní stavby geniálního architekta J. B. Santiniho, sbírka barokního umění, galerie rodu Kinských, rybolov ve středověkých

sádkách, památka UNESCO na dosah, kavárna s výbornou kávou a domácími dezerty nebo zámecký obchod s dárkovými předměty. To je jen část toho, co celou zimu nabízí

Zámek Žďár nad Sázavou, bývalý cisterciácký klášter ze 13. století.

vami a tvořivými dílnami. Návštěvníci si bu-

dou moci vyzkoušet třeba tisky barokních

kreseb za účasti profesionálního výtvarní-

ka a mnoho dalšího.

Ostrov pohody letos slaví již dvacáté výročí

a i v tomto roce je vstupné čistě dobrovol-

né.

www.ostrovpohody.cz

A jako neobvyklé zpestření z exotických

krajin zavítá 9. prosince do Žďáru

filipínský

pěvecký soubor The Philippine Madri-

gal Singers

se svým pestrým programem.

Tento soubor je pravidelně oceňován těmi

nejvyššími oceněními za sborový zpěv. Ve

Žďáře nad Sázavou budete moci obdivovat

jejich um hned při dvou vystoupeních. The

Philippine Madrigal Singers podpoří svým

zpěvem odpolední bohoslužbu v poutním

kostele svatého Jana Nepomuckého na Ze-

lené hoře. Na večerním koncertu si je pak

budete moci poslechnout také při samo-

statném vystoupení za doprovodu žďár-

ského pěveckého sboru

Žďáráček

. Že jis-

tě půjde o nezapomenutelný zážitek, není

třeba zdůrazňovat. Podrobné informace

k programu najdete na

www.zdarns.cz

.

-HV-

26. 11.

Akce Domu dětí a mládeže v kul-

turní domě je určena rodinám,

zvlášť dětem, ale rádi přivítáme všechny

ostatní, kteří si rádi vyrábějí nebo jen chtě-

jí pobýt v příjemné předvánoční atmosféře.

Těšit se můžete na novinky v baňkové i per-

lové dílně a na výrobky z dalších různoro-

dých materiálů např. dřeva nebo přírodnin,

které si zhotovíte spolu s dětmi. Vyrobit si

můžete i velmi netradiční dekoraci v beto-

nové dílně.

Opět bude připraven fotokoutek, který mů-

žete využít k focení v čertovských a anděl-

ských kostýmech, které pro Vás máme při-

praveny. Paměť a znalosti vánočních tradic

si můžete procvičit při odpovídání na otáz-

ky v andělském kvízu. Atmosféru podpoří

i jednotlivá hudební vystoupení a naše tra-

diční cukrárna.

(ddm.nmnm.cz)

-LPř-

5. 12.

I letos bude v Novém Městě

předvečer svátku svatéhoMiku-

láše probíhat ve velkém stylu. Malí hříšní-

ci mohou od 15:00 hodin zavítat do Pekla

v Horácké galerii, kde na ně čeká čertovská

suita a její výtvarné dílny, ale také ďábel-

ské občerstvení. Z pekla mohou přejít pří-

mo do Nebe v Horáckém muzeu. Tam za-

sedne Mikuláš s anděly, aby prověřili děti

a těm, kteří si zaslouží, předali nadílku. Ve

výtvarných dílnách pod vedením andělů

z DDM se budou vyrábět vánoční dekora-

ce, na náměstí se pochůzka završí opéká-

ním párků a popíjením teplých nápojů.

Akce potrvá do 19:00 hodin.

(ic.nmnm.cz/akce/certohratky

)

…kde relaxovat?

Městské lázně Nové

Město na Moravě

Plavecký bazén, relaxač-

ní bazén, wellness, fitness,

masáže, zážitkové kou-

pele, plavání dětí s rodiči

a mnoho dalšího na vás

čeká v nově otevřených

městských lázních.

Andělský jarmark

Mikulášské čertohrátky

www.korunavysociny.cz

2

Městský úřad Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě

telefon:

566 598 300

e-mail:

posta@nmnm.cz

Městský úřad Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou

telefon:

566 688 111

e-mail:

meu@zdarns.cz

Novoměstsko

srdce Vysočiny

Žďársko

hvězda Vysočiny