1 / 12 Next Page
Information
Show Menu
1 / 12 Next Page
Page Background www.korunavysociny.cz

Destinační společnost Koruna Vysočiny, Příční 405, 593 01 Bystřice n. P.

telefon:

566 788 406, 776 308 072

e-mail:

kancelar@korunavysociny.cz

Úvodní slovo

Zima umí

zahřát více,

než leckteré léto

Rozmlsaní loňskou sněhovou zimou,

která ne sice bohatě, ale za to dlouze

proměnila naši krajinu v tu důvěrně zná-

mou kulisu bílých plání a postříbřených

stromů, očekáváme nyní s napětím i na-

dějí, jak se nadcházející měsíce se svojí

rolí zimy popasují znovu.

Ale zima není jen sníh. Kupodivu i chlad-

nější polovina roku překypuje stále vět-

ším počtem akcí v městečkách i na ves-

nicích, a místní či přespolní návštěvníky

rozhodně nenechává v klidu. Zimu není

třeba jen přestát, ale pořádně prožít.

Tak se námmísí oživované tradice před-

ků s moderními „svátky“, z čehož mají

největší radost děti, ale i nakonec všich-

ni ocení, že se vesnice sejde a sousedé

místo hledění do televize pobudou spo-

lu, a prohodí pár slov při šálku svařá-

ku a domácích buchtách nebo cukroví.

Jen se podívejte: konec října rozsvěcuje

halloweenské strašidelné dýně, a začá-

tek listopadu zase dušičkové hřbitovy,

pak přijíždí sv. Martin, a to leckde voní

husa a koštují se mladá vína. Když si po-

dává ruku listopad s prosincem, začíná

Advent, a návsi rozzáří ozdobené stro-

my, a na náměstích měst navíc otevřou

své krámky trhy. To už přikvačí i Miku-

láš s doprovodem, někdy až příliš čer-

tovským, a Advent se rozeběhne k Vá-

nocům třeba i sousedskými besedami

jako u nás na Synalově. Nakonec ochot-

níci přehrají vánoční příběh živým bet-

lémem a u domů nám zazvoní koled-

níci. Třídenní volno samotných Vánoc

brzy vystřídá bujará silvestrovská noc

a novoroční kocovina. A sotva dospěje-

me k pololetním prázdninám na konci

ledna, je tu únorový Masopust s boha-

tými zvyky, a taky, i když spíše měst-

ský, svátek sv. Valentýna. I ten, kdo není

zrovna milovník zimních sportů, se bě-

hem takové zimy docela zapotí… nebo

aspoň pořádně zahřeje.

Máme se tedy znovu na co těšit.

Tak neseďte doma a taky

přijďte pobejt…

Vaše redakce

7.–17. 12. 2017

Ostrov pohody barokní 2017

Žďár n. S., různá místa

20. 1. 2018

Závod Stopa pro život – prolog

Nové Město n. M., Vysočina Arena

17. 2. 2018

Uzené slavnosti na EDENu

Bystřice n. P., Centrum EDEN

3. 12. 2017

700 let kostela sv. Mikuláše

Velké Meziříčí, kostel

Adventní tradice,

kam se podíváš................................ str. 2, 3, 5, 7

Betlémářské tradice................................ str. 1, 5

7 zimních zážitků z celého

světa i na Vysočině...................................... str. 9

Malé i velké galerie

nabízí obrazy kraje..................................... str. 6

2

9

5

3

Toulky tajemnou Vysočinou

– 20 tipů na místa legend................ str. 10–11

Regionální výrobky a výrobci................ str. 8

Rozjíždíme elektromobilitu

s e-Vysočinou................................................ str. 1

Relax po sportovním zážitku.............. str. 2, 9

Kalendář nejvýznamnějších akcí......... str. 12

Program začíná v neděli 3. pro-

since od 13 hod. Andělskými díl-

ničkami pro děti na místní faře.

Od 17 hodin můžete uvítat předvánoční

dobu s Mikulášem, rozsvítit vánoční strom

a zazpívat si koledy spolu s dětmi ze ZŠ

a MŠ Sněžné. Taktéž od neděle 3. do pátku

8. prosince můžete navštívit Vánoční pro-

dejní výstavu. V sobotu 24. prosince si může-

te zpříjemnit čekání na Ježíška v parku, kde

od 15 hodin zazní koledy v podání žesťové-

ho souboru ze Žďáru nad Sázavou.

-LPř-

Vánoční čas

Sněženska

Snad každý z nás se těší na nejkrásnější

období v roce, vánoční čas. Městys Sněž-

né jako každý rok pořádá širokou škálu vá-

nočních akcí pro malé i velké. Necháte se

přilákat?

OBSAH

Nyní se všichni nadšení sportovci

mohou těšit do bílé stopy. V pří-

padě ideálních sněhových pod-

mínek se na Novoměstsku udržuje přes

100 km lyžařských tras, které navazují na

okolní regiony. Ideálním výchozím bodem

je právě Vysočina Arena. Ta nabízí možnost

vyzkoušet si celosvětově známé závodní

tratě. Pro veřejnost se dle sněhových pod-

mínek upravuje 1,5 až 5 km tratí. Upravová-

ny jsou pro klasický i volný styl.

Vstup do areálu je volný, mimo tréninky.

Prosíme proto, abyste si dopředu ověřili

na webu

vysocina-arena.cz

hodiny určené

pro veřejnost.

Aktuální stav najetých tratí najdete na lyžař-

ském webu

lyzovani.nmnm.cz

nebo mů-

žete kontaktovat novoměstské informační

centrum

(ic@nmnm.cz

, 566 598 750). Aktu-

ální přehled a informace můžete mít také

čerstvě na vašem e-mailu, pokud se na uve-

deném webu přihlásíte k odběru novinek.

Zimní sezona v Aréně

Konec října pomyslně uzavřel cyklistickou sezonu v areně. Singletracky budou opět ote-

vřené pro veřejnost v dubnu 2018.

Zimní krása vytváří za přispění místních

rolbařů unikátní síť stop propojující mezi

sebou lyžařské a běžecké areály obklopu-

jící Žďárské vrchy od severu i jihu, západu

i východu. Pro tisíce neúnavných běžka-

řů i pro svátečnější sportovní návštěvníky

se tak opět otevírají bílé stopy

Magistrály

Vysočiny

.

Bílá Magistrála Vysočiny protíná Žďárské

vrchy od Bystřice nad Pernštejnem až po

Žďár nad Sázavou, a od Hlinska až po Nové

Město na Moravě. Nevytváří přímo dlou-

hou hřebenovou trasu, jak to umožňují hor-

Bílá Magistrála Vysočiny

Koruna Vysočiny se díky severskému klima Žďárských vrchů těší vzácné výjimce

– ať je zima jaká chce, zelené lesy na severu Vysočiny si stříbřitou krásu zimního

hávu ujít nenechají. Podzimní vítr odvane poslední žluté listí, pastviny přikry-

je šeď jinovatky, vzduch zprůzrační a odkryje daleké obzory severních hor a jižních rovin,

a nakonec se bílá záplava rozsype do korun lesíků i hvozdů. A ztichlý kraj ožije křupáním

kroků, potom rachotem motoru rolby a nakonec svistem skluznic v bílé stopě magistrály.

Zima je na Vysočině kouzelná stejně, jako každé roční období.

První dobíjecí stojan pro elektrokola, kolo-

běžky, skútry a elektromobily na Žďársku

otevřel loni v létě Penzion V Kapli u žďár-

ského Zámku. V letošním roce se rodina

rozrostla o 5 dalších sourozenců – dobíje-

cích stojanů (a půjčoven elektro doprav-

ních prostředků) najdete u Centra EDEN

v Bystřici n. P., ve Vysočina Areně v Novém

Městě n. Mor., u Hotelu Leopold v Račíně

a v centru Žďáru na náměstí Republiky a na

parkovišti u tržnice. Stanice ve spolupráci

s městy zprovoznila energetická společ-

nost

E.on

. Budováním dobíjecích stanic

chtějí města Koruny Vysočiny podpořit

moderní trendy turistiky na Ždársku, ke

kterým elektromobilita rozhodně patří.

Vedle samotných provozovatelů dobíjecích

stanic testuje od listopadu do ledna elekt-

romobil a další „elektrovehikly“ i sama de-

stinační společnost Koruna Vysočiny. Při-

pravujeme se tak pro nadcházející sezónu,

abychom na „vlastní kůži“, a především ba-

terii, odzkoušeli výkon elektrických do-

pravních prostředků v konfrontaci s členi-

tou krajinou Vysočiny. Výsledkem budou

doporučení vhodných výletů pro odpoví-

dající dojezdové vzdálenosti elektromobi-

lů, elektroskůtrů nebo elektrokol pro ná-

vštěvníky, kteří si chtějí jízdu na ekologický

pohon sami vyzkoušet nebo už kouzlu

elektromobility zcela propadli. A také je na-

ším cílem podpořit svými tipy další rozvoj

sítě, aby se dojezd, a tím i rádius elektro-vý-

letníkům mohl co nejvíce rozšířit.

www.e-vysocina.info

e-Vysočina

Rozvíjíme elektromobilitu na Vysočině

Malý, hbitý a ekologický. To je elektromobil Smart ForTwo ED. Nic

lepšího na poznávání vzdálenějších turistických cílů na Vysočině

s respektem k přírodě nenajdete. Právě tento elektromobil zapůj-

čuje společnost

E.on

svým partnerů na Vysočině na podporu pro-

pagace rozvíjející se elektromobilní sítě dobíjecích stanic a půjčo-

ven pod značkou e-Vysočina.

Advent již tradičně patří v Před-

klášteří betlémům. Letos pro-

běhne již 9. ročník této ob-

líbené předvánoční výstavy s názvem

Betlémy z Předklášteří, přes Banát až

po Mexiko. Výstava bude otevřena ve

dnech 9. až 17. prosince 2017 v prosto-

rách OÚ Předklášteří.

-ZJ-

Betlémy

v Předklášteří

ské masívy, ale je sítí propojující významná

dopravně dobře dostupná východiště hlav-

ních lokální běžeckých areálů. Křižovatkou

hlavních tras severojižní a východozápad-

ní jsou Tři Studně na Novoměstsku. Ved-

le hlavních tras najdete množství možnos-

tí menších a větších okruhů propojených

mezi sebou sítí kratších spojnic.

Areál Pilák

, Žďár nad Sázavou,

www.skizdarsko.cz

Nádraží ČD a Vysočina Arena

, Nové

Město n. Mor.,

www.lyzovani.nmnm.cz

Nádraží ČD a Centrum EDEN

,

Bystřice n. P.,

www.info.bystricenp.cz/

lyzarske-trasy

Areál Rataje

, Hlinsko,

www.hlinsko.cz

Škrdlovice

,

www.ski-velkedarko.cz

Svratka

Tři Studně

Magistrála poskytuje garantovanou kvalit-

ní lyžařskou stopu v celé své délce včetně

napojení na místní obce s ubytovacími a re-

stauračními kapacitami. Sama Magistrála

není značena zvláštním značením. Rozces-

tí jsou osazena oranžovými orientačními

tabulkami místních okruhů. Sledujte proto

správné směry dle nich. A především sto-

pu…

-VV-

Vydání Turistických novin 2017

finančně podpořil Jihomoravský kraj

TURISTICKÉ NOVINY

ZIMA 2017–2018

5. VYDÁNÍ

Bítešsko Bystřicko Nedvědicko Novoměstsko Tišnovsko Velkomeziříčsko Žďársko