Velká Bíteš

OSLAVY 100. VÝROČÍ VZNIKU ČESKOSLOVENSKA

30. 10. 2018

DSC 9264Také naše město oslavilo důstojným způsobem 100. výročí založení Československé republiky. Informační centrum a Klub kultury uspořádalo v předvečer tohoto výročí v sobotu 27. října slavnostní večer v Kulturním domě.

Výstava
V přísálí kulturního domu připravilo Městské muzeum zajímavou tematickou výstavu. Ta se stala již od 18.00 hodiny jednak příjemným místem pro vzájemné poznání významných hostů slavnosti, jednak navodila správnou atmosféru pro následující slavnostní akt. Svým obsahem a názornou formou osvěžila mnohdy již zapomenutá a pro některé neznámá fakta o vzniku prvního společného státu Čechů a Slováků v roce 1918 a o návštěvě prezidenta T. G. Masaryka ve Velké Bíteši v červnu 1928.

Oficiální část večera
Slavnostní zahájení se uskutečnilo v 19.00 hodin před zcela zaplněným sálem kulturního domu. Moderátor večera Zdeněk Truhlář z Českého rozhlasu zdůraznil význam této slavnosti a představil hosty:
- senátora Ing. Jana Velebu, bývalého prezidenta Agrární komory
- náměstka hejtmana a radního Kraje Vysočina Ing. Vladimíra Novotného
- ředitele územního odboru HZS Žďár nad Sázavou plk. Ing. Vladimíra Sobotku
- vedoucího územního odboru Policie ČR Žďár nad Sázavou plk. Mgr. Bohumila Šlapáka
- faráře Římskokatolické farnosti ve Velké Bíteši P. Bohumila Poláčka
- starosty měst – Josefa Komínka z Velkého Meziříčí, Michala Šmardu z Nového Města na Moravě a Ing. Karla Pačísku z Bystřice nad Pernštejnem
- starostky a starosty okolních vesnic
- členy rady města
- bývalé i nově zvolené zastupitele
- a ostatní hosty.
Zazněla česká státní hymna, po které vystoupil s oficiálním proslovem ředitel Městského muzea Mgr. Ivo Kříž, který připomenul některé z mezníků společenského života ve městě po roce 1918, a to až do roku 1960.
Moderátor využil připomenutí šedesátých let, zmínil založení Národopisného souboru Bítešan, který je dodnes základním článkem folklorního dění ve městě a připravil tak prostor pro krátké společné vystoupení mladých zpěvaček Bítešanu a Dudácké hudby ZUŠ Hrotovice.
Potom přednesl svůj slavnostní projev starosta města Ing. Milan Vlček, který se zaměřil na události ve městě od roku 1960 po současnost. Připomněl, jak je důležité nezapomínat na všechny klíčové okamžiky uplynulého století, které náš stát a společnost dovedly do dnešního postavení v současné Evropě. Na závěr svého vystoupení dodal, že bychom neměli zapomínat také na významné osobnosti našeho města, které směřovaly svoje činy, svoji snahu a práci pro udržení demokracie i ve prospěch státu, města a svých spoluobčanů. Ti jsou pro nás a naše potomky vzorem a příkladem hodným k následování.
Následovala operní árie v podání vynikajícího českého tenoristy Jakuba Pustiny, který v nedávné minulosti v našem městě nejen vystupoval, ale vedl zde i své pěvecké kurzy pro začínající operní pěvce. Na závěr první části večera byl na pódium pozván Otec Bohumil Poláček, společně se starostou města a náměstkem hejtmana Ing. Vladimírem Novotným. Ty po chvíli ještě doplnili uniformovaní praporečníci SDH Velká Bíteš a Městské policie Velká Bíteš s novými slavnostními prapory města a městské policie. Následovalo posvěcení obou praporů, spojené s liturgickým zpěvem a modlitbou a připojením pamětní šerpy na prapor města od náměstka hejtmana a pamětní šerpy na prapor městské policie od starosty města. Náměstek hejtmana na závěr poděkoval starostovi města za jeho práci a předal mu pamětní medaili ke 100. výročí založení Československé republiky. Moderátor následně zakončil první část slavnostního večera.

Zlatý hřeb večera
Na to co následovalo, přítomní dlouho nezapomenou.
Vystoupení souboru Hradišťan nebylo pouze rutinním vystoupením známého profesionálního hudebního tělesa, jak mnozí očekávali, ale vdechlo celé slavnosti výjimečnou sváteční náladu.
Sympatický Jura Pavlica si byl dobře vědom, při jaké příležitosti se svým souborem ve Velké Bíteši vystupuje, a zhostil se toho opravdu skvěle. Ve svých komentářích k jednotlivým skladbám nás posunul až k samotným počátkům českého národa, viz jím zazpívané Markovo evangelium o Janu Křtiteli ve staroslověnštině. Svým nevtíravým a citlivým projevem dokázal postihnout jedinečnost lidského života v probíhajícím čase, zdůraznit duchovní rozměr, a to vše dovedně zakomponovat do významu tohoto slavnostního večera. Velký úspěch Hradišťanu a tím i celého večera znásobila ještě dvě krátká společná vystoupení. První s děvčaty z Dudácké hudby ZUŠ Hrotovice a druhý se zpěvačkou rusínského původu Ikou Roušovou z Osové Bítýšky. Slavnostní večer zakončila Hradišťanem i všemi přítomnými společně zazpívaná oblíbená Masarykova píseň „Ach synku, synku...".

Nezbývá než poděkovat účinkujícím i pořadatelům za příjemný slavnostní večer!

Alois Koukola

Kam vyrazit
21. listopadu 2018 14:00

PRAVIDELNÉ SETKÁNÍ SENIORKLUBU

FINSKO - země tisíců jezer. Cestopisné povídání s Věrou Robotkovou. V přísálí kulturního domu, Vlkovská…

22. listopadu 2018 19:30

KUTLOCH ANEB I MUŽI MAJÍ SVÉ DNY

Jupiter club Velké Meziříčí Vás zve na komickou černou komedii plnou ironie o těžkém údělu muže v…

23. listopadu 2018 19:30

PAVEL DOBEŠ

Jupiter club Velké Meziříčí Vás zve na koncert Pavla Dobeše.

24. listopadu 2018 - 3. prosince 2018

PŘEDVÁNOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA

Zveme Vás na předvánoční prodejní výstavu, která se uskuteční od 24. listopadu do 3. prosince 2018 od 9.00 do…

Novinky

POZVÁNKA NA ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

Vystoupí děti z mateřských škol z Velké Bíteše a žáci ze ZUŠ Velká Bíteš. Kdy: 2.…

ANKETA DOBROVOLNÍ HASIČI ROKU

Sbor dobrovolných hasičů Velká Bíteš byl nominován za spoluorganizování Bítešského…

VÁNOČNÍ KONCERT V ČIKOVĚ

Přátelé obce Jasenice s podporou zastupitelstva obce Čikov Vás srdečně zvou na 13. ročník…

Newsletter

Pro odběr novinek z potálu Bítešsko.com zadejte PROSÍM VÁŠ E-MAIL

Městský měsíčník

Zpravodaj - listopad 2018

Turistické noviny Koruny Vysočiny

Turistické noviny Koruny Vysočiny - zima 2018/2019

Průvodce bítešskem

průvodce I

e-Turistické
noviny

e-noviny

Partneři
  • Velká Bíteš
  • Podpořil Kraj Vysočina - Fond Vysočiny - bgr
  • Kraj Vysočina
  • Kraj Vysočina - Fond Vysočiny - white
  • Koruna Vysočiny
  • Spolehlivá firma
  • Turistický průvodce Vysočinou
  • Cyklisté vítáni
  • Kraj Vysočina - Fond Vysočiny - bgr

Regionální partner

  • Jupiter Club Velké Meziříčí
Nahoru