Previous Page  7 / 8 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 8 Next Page
Page Background

Co dělat v létě, když prší…

www.korunavysociny.cz

7

Destinační společnost Koruna Vysočiny, Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem | telefon: 776 308 072 | e-mail:

kancelar@korunavysociny.cz

Na Žďársku

Na Novoměstsku

Na Velkomeziříčsku

Na Bystřicku

Na Tišnovsku

Na Nedvědicku

Zámek Žďár

Bývalý cisterciácký klášter a dnešní zámek

rodiny Kinských vás překvapí svou rozlohou

a úžasnou atmosférou. Po celý rok můžete

navštívit multimediální Muzeum nové ge-

nerace a Umění baroka ze sbírek Národní

galerie v Praze, ale i prohlídky s průvodcem.

www.zamekzdar.cz

Městské muzeum

Stará škola, živé ryby nebo expozice věno-

vaná uranovým dolům, přírodopisné sbír-

ky…to vše a mnohem víc najdete v Měst-

ském muzeu v Bystřici nad Pernštejnem.

Otevřeno ÚT–NE 8:00–11:30, 12:30–16:00

www.muzeumbystricko.cz

Expozice mincovního pokladu

Jedna z mála mincovních expozic v celé ČR

je umístěna v prostorách infocentra a je za-

jímavou ukázkou stříbrných platidel z mno-

ha evropských zemí z období 2. poloviny

16. století až po třicetiletou válku. Najdete

zde všech 284 stříbrných mincí, které byly

nalezeny v roce 2016 v blízkosti osady Dolní

Čepí nedaleko Nedvědice.

Hrad Pernštejn

Gotický hrad z poloviny 13. století, který

nebyl nikdy dobyt, je jedním z nejnavště-

vovanějších moravských hradů.

Tel: 566 566 101, 607 557 039

www.hrad-pernstejn.eu

Horácké muzeum

Horácké muzeum v NovémMěstě na Mora-

vě sídlí v budově staré renesanční radnice

ze 16. století. Jeho expozice se zaměřují na

lidovou kulturu v severní části moravského

Horácka, sklářství, železářství a lyžařskou

tématiku, které je věnována největší část.

Nová stálá expozice je věnovaná významné-

mu novoměstskému umělci Karlu Němcovi.

V letní sezóně je zpřístupněno Strašidelné

podzemí věnované pověstem z Novoměst-

ska a dvůr s asi nejatraktivnějším expo-

nátem – Mlejnkem z Víru. Jde o pohyblivý

figurální soubor s pracovními a žertovnými

výjevy, poháněný vodním kolem, který se

spouští každou půlhodinu.

hm.nmnm.cz

Léto je roční období, kdybychom všichni ra-

ději pěkné počasí. Nicméně občas se neza-

daří a počasí nepřeje. Co tedy podniknout?

Ideálně navštívit nějakou zajímavou výstavu

v muzeu nebo v galerii. Na Tišnovsku jich

je několik. V Muzeu města Tišnova se při-

pravuje výstava na téma

Zóna / Černobyl

30 let poté v termínu od 26. 4. – 9. 6.

Po

prohlédnutí výstavy se můžete posilnit

v malé kavárně, která je součástí muzea.

Další varianta je návštěva

Podhoráckého

muzea

. Zde se můžete těšit na výstavu

Ces-

ty do pravěku aneb Ve stopách Zdeňka

Buriana

. Expozice potrvá až do konce

listopadu. K této výstavě se bude vázat

i Muzejní noc, která se koná 18. 5. 2019.

Co všechno je muzeum…

se dozvíte od

18. 5. do 20. 10. také v Podhoráckémmuzeu

v Předklášteří. V galerii Josefa Jambora bude

do 28. 5. k vidění výstava

Adam Kašpar

.

Zámek a Muzeum

Velké Meziříčí

Původně románský hrad nám nabízí nejen

prohlídku historických fresek z 13. století,

ale i stylově zařízené pokoje. Seznámí nás

s historií zámku i jednotlivých majitelů.

Zároveň můžete navštívit i muzeum s vý-

stavními sály.

www.muzeumvm.cz

Následovat bude výstava

OOHHH! A vše

se hýbe!

Jedna z dalších variant je galerie

Skleněnka v Březině. V galerii je k vidění

stálá expozice skleněných figurek, vitráží,

hutního, rytého a malovaného skla. Od

května do září pořádá galerie různé řeme-

slné akce a výstavy, na kterých jsou k vidění

nejen sklářské výrobky, ale také obrazy,

šperky, keramika, grafika a dřevěné i kova-

né plastiky. Otevřeno je od května do září

o sobotách a nedělích od 11 do 17 hodin.

Možností, kam zavítat, je opravdu hodně.

Tišnov má co nabídnout, i když zrovna po-

časí není ideální.

»

»

}

} }

Vnitřní bazén

v Areálu sportu

Bazén má bohatý rehabilitační program,

který se skládá z protiproudu, dnových

a stěnových masážních trysek a bloweru.

Příjemnou atmosféru v bazénu dotváří pod-

vodní osvětlení, které je s oblibou využíváno

v podvečerních a večerních hodinách všemi

návštěvníky.

www.arealsportu.cz

Centrum Eden

Při nepříznivém počasí je možné navštívit

expozici o půdě, kde dominuje obří krtinec

a dále pivovar s kavárnou.

www.centrumeden.cz

Městské lázně

Moderní sportovně relaxační komplex

městských lázní nabízí plavecký bazén

(25 m), relaxační bazén se slanou vodou

a vířivku, sauny, masáže, zážitkové koupele

a moderně vybavenou posilovnu.

tel.: 566 598 850, 727 950 663

lazne.nmnm.cz

Na Bítešsku

Městské muzeum

Stálá expozice mineralogických a geologic-

kých zajímavostí Velkobítešska. Muzeum

sídlí v památkově chráněném domě čp. 5

na Masarykově náměstí ve Velké Bíteši.

Otevřeno: út–pá 8–12, 14–16 hodin

www.muzeumbites.cz

Restaurace U Raušů

Masarykovo náměstí 13, Velká Bíteš

Restaurace Naše Bítešská

Vlkovská 482, Velká Bíteš

www.bitessko.com

Horácká galerie

Horácká galerie v NovémMěstě na Moravě

sídlí v prostorách bývalého renesančního

zámku na Vratislavově náměstí. Zaměřuje

se na dokumentaci děl nejvýznamnějších

osobností regionu v konfrontaci s českým

výtvarným uměním. Máte tedy jedinečnou

možnost shlédnout díla takových sochařů,

jako byli například Vincenc Makovský, Josef

Mařatka, Josef Václav Myslbek, Karel Po-

korný, Jan Štursa a další. Instalace plastik

jsou doplněny o obrazy malířů, kteří byli

spjati s horáckým regionem. V rámci stálých

expozic je možné shlédnout část z unikát-

ního souboru hutních sklářských artefaktů,

dokumentující produkci škrdlovické sklárny.

www.horackagalerie.cz

Regionální muzeum

Regionální muzeum připravuje pro ná-

vštěvníky výstavy s regionální tématikou,

na kterých se dozvíte více o celém Žďársku.

Muzeum sídlí v historické budově bývalé

tvrze, ale patří k němu i nedaleký Moučkův

dům. Tammůžete zažít atmosféru prvore-

publikového obchodu, měšťanského salonu

nebo si prohlédnout místní výrobky jako

mejdlíčko a slavnou tašku síťovku.

www.muzeumzdar.cz

Relaxační centrum

Žďárské Relaxační centrum zabaví velké

i malé. Po jízdě na tobogánu nebo plavání

v proudovém kanálu se můžete zrelaxovat

ve whirlpoolu a solné jeskyni. V létě si uži-

jete i sluneční paprsky u venkovního bazénu

s občerstvením.

www.bazen-zdar.cz

Modelové království

Ráj všech velkých i malých fanoušků vláčků,

to je Modelové království Žďár. V jednom

z největších modelových kolejišť v České

republice uvidíte Českomoravskou vrcho-

vinu s modely staveb hradů, zámků i reál-

ných zastávek.

www.mkzdar.cz

Vyhlídková věž kostela

sv. Mikuláše

Nejkrásnější pohled na město je vždy z ptačí

perspektivy. Ale než na vrchol věže vyjdete,

projdete bytem věžníka, pod zvony uvidíte

chlívek s kozou a slepicí, prohlédnete si

výstavu historických fotografií „Město Velké

Meziříčí“ a 3D model města.

www.turistikavm.cz

Literární památník

Vysočiny Tasov

Seznámíte se zde s životem a dílem ta-

sovského rodáka, spisovatele a básníka

Jakuba Demla. Prohlédnout si můžete ko-

lorované kresby Lidmily Dohnalové-Vodič-

kové a spoustu fotografií známých autorů.

www.tasov-tr.cz

Brána

Vysočiny

Most Vysočiny

Ráj

Vysočiny

Krojovaná Vysočina

Srdce

Vysočiny