1 / 8 Next Page
Information
Show Menu
1 / 8 Next Page
Page Background

Bítešsko

|

Bystřicko

|

Nedvědicko

|

Novoměstsko

|

Tišnovsko

|

Velkomeziříčsko

|

Žďársko

Zbrusu nová brožura

Koruny Vysočiny

Tak jsme se konečně dočkali! Na začátku

letošního roku jsme vydali brožuru Koruny

Vysočiny, ve které najdete to nejzajímavější

z každé naší oblasti a mapku s TOP cíli.

Dlouho jsme si přáli udělat pěknou sou-

hrnnou brožuru, ve které bychom našim

návštěvníkůmmohli představit to nejlepší,

co u nás můžou najít a zažít. A právě tako-

vou brožuru jsme s sebou už letos na jaře

vezli na veletrhy. Dnes už ji můžete najít na

informačních centrech a dalších místech

nejen na Vysočině ale po celém Česku.

Nesnažili jsme se v brožuře obsáhnout vše,

co u nás najdete, ale vystihnout spíše tu

pohodovou a přívětivou atmosféru, která

je pro naši destinaci typická. U každé ze

sedmi oblastí destinace najdete stručný

popis a největší lákadla. Doufáme, že se

brožura bude turistům líbit a přijedou zažít

malebnou a přívětivou Korunu Vysočiny

na vlastní kůži. Za pomoc na brožuře patří

díky i kolegům z Vysočina Tourism, kteří

vydání naší brožury podpořili finančně.

A pokud se vám tištěná brožura ještě

nedostala do rukou, můžete ji v elek-

tronické podobě najít i na našem webu

www.korunavysociny.cz

v sekci Propagace

a marketing.

(red)

Letní dětské prohlídky

na žďárském zámku

Chcete děti o prázdninách pořád-

ně zabavit, unavit a zároveň bys-

te rádi, aby se i něco zajímavého

dověděly? Pak s nimi vyrazte na Zámek

Žďár nad Sázavou, kde už potřetí připravili

na celé léto oblíbené rodinné prohlídky

zámku. Zábavnou formou nahlédnete do

života v bývalém klášteře ze 13. století,

dnešního zrekonstruovaného zámku. Se

zámeckými lektory se podíváte do zážit-

kového Muzea nové generace, projdete

areálem zámku, čekají vás také veselé vý-

tvarné a pohybové aktivity. Více informací

najdete na

www.zamekzdar.cz

.

SLOVO ÚVODEM

Už je to tady zase. Sluníčko se posunuje výše

po obloze, ptáci nás brzy ráno probouzí svý-

mi písněmi. Země je k ránu posetá bílou jino-

vatkou, ale dopoledne přízemní mrazík pře-

chází v krásný prosluněný den. Na stromech

raší první pupeny a z temných míst lesa mizí

poslední zbytky sněhu. Po nezvykle dlouhé

zimě konečně přicházejí první jarní dny.

Běžkaři, kteří se v okolí Nového Města naba-

žili sněhu, uklízejí své vybavení nebo míří

do vyšších poloh českých hor, kde mohou

naposledy najet do stopy. Vysočina arena

je prázdná. Začínají se objevovat první

cyklistické rodiny, zkoušející nově vzniklý

areál pumptracku a netrpělivě vyhlížející

otevření singletracku. Již započíná příprava

květnového světového poháru horských kol,

kde jistě Ondra Cink či Jaroslav Kulhavý

proženou Nina Schurtera.

Své brány také otevírají hrady, zámky, roz-

hledny… Pernštejn nás vítá svými věžemi

tyčícími se do daleké krajiny. Zámek Žďár

i bystřický Eden se chystají přivítat návštěv-

níky o Velikonocích pestrým programem. Me-

ziříčské muzeum překvapí výstavou panenek

a Velká Bíteš se připravuje na čarodějnický

podvečer. V Tišnově se sníh příliš dlouho

nezdržel a tak se ve výstavě Zdeňka Buriana

můžete dostat až do pravěku.

Na Vysočině žiji celý svůj život. I když jsem

si odskočil na studia do velkého města, vždy

jsem se domů rád vracel. Zvláště návštěvy

centra a nepřetržitý proud chodců, který

mne nutil kličkovat jako zajíce, byl jedním

z mnoha důvodů, opustit „výhody“ velkého

města. Vždyť tady se dýchá jinak, tak nějak

lépe, a pohled do zelenohnědé krajiny je

nenahraditelný a uklidňující.

Koruna Vysočiny spojila území Vysočiny

a okolí a má velký potenciál, ať již pro místní,

tak i turisty. Můžete se o tom v tomto krásném

ročním období přesvědčit sami. Přeji vám

krásné, převážně slunečné dny.

Martin Horák

místostarosta Bystřice nad Pernštejnem

Depozit veterán TATRA klub

Bystřice nad Pernštejnem

LÉTO 2019

8. VYDÁNÍ

2

Obnova okrasné zahrady

Hrad Pernštejn

3

Po stopách přírody

Balinské a Nesměřské údolí

4

Významná čísla na Zelené hoře

Žďár nad Sázavou

5

www.korunavysociny.cz

Destinační společnost Koruna Vysočiny, Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem | telefon: 776 308 072 | e-mail:

kancelar@korunavysociny.cz

Evropský festival filozofie:

ČLOVĚK A PROSTŘEDÍ

Soužití člověka s přírodou rezonuje lidskou

společností od nepaměti. V současnosti na-

bývá toto téma na stále větším významu.

Hledáme řešení, jak uvést do rovnováhy

hospodářský a společenský rozvoj lidstva,

a přitom zachovat životní prostředí pro dal-

ší generace. 13. ročník festivalu filozofie

se ve svých odborných blocích nezaměří

pouze na vztah člověka a přírodního pro-

středí, ale nabídne návštěvníkům prostřed-

nictvím přednášejících pohledy na sociálně

ekonomické, politické, mediální i umělecké

prostředí. Festival nabídne i bohatý dopro-

vodný program.

6.–14. 6. 2019, Velké Meziříčí

www.festivalfilozofie.cz

VCYKLOARÉNĚVYSOČINA

otevřeme novou

pumptrackovou dráhu

V Novém Městě na Moravě byl

s podporou Kraje Vysočina do-

končen projekt rozšíření nabídky

cyklodestinace Novoměstsko. K populár-

ním singletrackům, silničním, MTB a gravel

okruhům přibyla možnost přímo ve Vy-

sočina Areně vyzkoušet asfaltovou

pumptrackovou dráhu. Náklady

na výstavbu pumptrackové

dráhy dosáhly přibližně 2,8

milionu korun a Kraj Vysoči-

na poskytl téměř dvoumilio-

novou podporu.

Umístění tratě přímo v areálu

Vysočina Areny bylo zvoleno

záměrně, v návaznosti na ostatní

infrastrukturu a zázemí pro návštěvníky –

parkoviště, sociální zařízení, půjčovna

a servis kol, tzv. test centrum a občerstvení.

Výstavbou pumptracku se rozšířila nabídka

sportovních a volnočasových aktivit nejen

pro obyvatele Novoměstska. Očekáváme

zatraktivnění cyklodestinace Novoměstsko

ve velké konkurenci dalších areálů zamě-

řených na všechny milovníky terénní cyk-

listiky, zejména pak v cílové skupině rodin

s dětmi. Trať je koncipována jako okruh pro

začátečníky, na který pak navazují obtížnější

pasáže. Svoje první dovednosti si tak mo-

hou zlepšovat zejména začátečníci, ale trať

je atraktivní výzvou i pro zkušené jezdce.

Některé pumptracky v Česku mají

přírodní povrch, jiné jsou asfalto-

vé. Ve Vysočina Areně byl zvo-

len asfalt a to hned z několika

důvodů. Je bezúdržbový, má

široké spektrum využití jak

pro jízdní kola, tak i skate-

boardy, inline brusle nebo

dětská odrážedla a navíc je pro-

vozuschopný už krátce po dešti a při

mírnějších zimách v podstatě celoročně.

Návrh tratě zpracoval Ing. Milan Pelikán

ve spolupráci s firmou Dirty Parks s.r.o.,

která následně prováděla i stavbu. Veřej-

nost se může těšit i na oficiální otevření

pumptracku s doprovodným programem,

které je naplánováno spolu s tradičním

otevíráním singletracků na začátek se-

zony 3. května 2019.

Parkminiatur

vBystřici

V letošním roce se budou v parku

budovat modely hradů a zámků

z povodí řeky Svratky, včetně mo-

hutných hradů jako je Pernštejn a Zubštejn.

Každý z hradů bude měřit okolo 10 metrů.

Během nadcházející sezony by měl modelář

Zdeněk Brachtl v parku přidat k prvním pěti

loňskýmmodelům (hrad Čepička, hrad Dolní

Loučky, kostel a hrad v Černvíru, hrad Lomnice

a klášter Porta coeli) dohromady dalších pět

modelů památek z okolí řeky Svratky. K výše

uvedeným hradům Pernštejn a Zubštejn se

brzy objeví i hrad v Dalečíně a hrad Louka.

Miniatury neodráží dnešní stav památek, ale

období největšího rozkvětu ve 14. a 15. století.

Park miniatur, venkovní expozice Městského

muzea Bystřice nad Pernštejnem, se nachází

v blízkosti Centra Eden a zimního stadionu.

Poblíž parku je centrální dětské hřiště, socha

Zubra, Pohádková alej a dětský lanový parčík.

Park je pro návštěvníky volně přístupný.