Previous Page  4 / 8 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 8 Next Page
Page Background

Kuthanovo

sanatorium

Klíčovým stavebním projektem města,

kterým se Tišnov otevřel nové době, byla

realizace Kuthanova sanatoria v letech

1899–1900. Vytvoření plánů sanatoria

objednal Dr. František Kuthan u mladého

brněnského architekta Karla Huga Kepky,

který mu podle přesných instrukcí vypro-

jektoval trojkřídlou budovu, v níž se propo-

jovala funkčnost s ubytovacím standardem

i pro velmi dobře situované pacienty.

Rozsáhlá stavba byla rozdělena na ubyto-

vací a léčebnou část. Ubytovací prostory

tvořily dva bloky budov s pravidelnými

osami oken, které v prvním patře střídaly

balkonové dveře. Poměrně jednoduché ře-

šení zvýrazňovala zejména strmá střecha

a předsazená štíhlá polygonální věž s hel-

micí, jejíž původní variantu zakončovalo

dekorativně hrázděné patro. Kvůli zvyšu-

jícímu se zájmu pacientů bylo sanatorium

rozšířeno už v roce 1908, což však pouze

předznamenalo další tentokrát už funkci-

onalistické přístavby realizované v období

první republiky brněnskými architekty. Ve

své době proslulé sanatorium při léčebných

pobytech léčilo četné osobnosti českého

kulturního života jako například básníka

Kde se najíst,

kde se vyspat

Restaurace Na Humpolce

Brněnská 184, Tišnov, tel.: 720 153 184

www.nahumpolce.cz

Restaurace / Penzion Tišnovská rychta

Mlýnská 377, Tišnov, tel.: 515 532 506

www.tisnovskarychta.cz

PenzionČervenýmlýn+pivovarGrádo

Červený mlýn 170, Tišnov

tel.: 739 569 771

www.cervenymlyntisnov.cz

Restaurace Sklep

Jungmannova86,Tišnov,tel.:739702695

www.gastrosklep.cz

Hostinec U Kovářů

Železné 8, tel.: 737 850 073

facebook.com/Hostinecukovaru

Hostinec U Vlachů

Jamné 30, tel.: 549 427 001

www.hostinecuvlachu.cz

Centrum služeb pro turisty

nám. Míru 120, 666 01 Tišnov

e-mail:

tic@kulturatisnov.cz

e-mail:

pronajmy@kulturatisnov.cz

tel.: 549 410 211

www.tictisnov.cz

Tišnovsko

Brána Vysočiny

Tišnov

Kromě barokních domů, kterým jsme se věnovali v minulém čísle, jsou

v Tišnově i jiná zajímavá místa k vidění. Město se může pochlubit také

ukázkami architektury 20. století. Mezi ně patří novorenesanční radni-

ce, pozdně secesní vily na bývalé lázeňské promenádě, Kuthanovo sanatorium.

A právě Kuthanovo sanatorium, vila Franke a Jarochova vila jsou ta místa, o kte-

rých se dočtete v tomto čísle.

Vila Franke

Jednou z nejpozoruhodnějších staveb

nově vytyčené vilové čtvrti před rokem

1900 je někdejší vila Jap. Nyní nazývaná

podle současných majitelů vila Franke.

Vila obklopená nevelkým anglickým par-

kem vychází z typizovaných projektů pu-

blikovaných v četných architektonických

vzornících té doby. Její architektura se

skládá ze dvou odlišně pojatých fasád.

Zatímco průčelí obrácené do ulice působí

stroze monumentálním dojmem s výraz-

nou vchodovou osou, balkonem a nárožní

válcovou věží, zahradní fasáda se seg-

mentovým štítem je doplněna četnými

štukovými dekoracemi, které doplňuje

balkon a rozsáhlá zimní zahrada v pří-

zemí. Ve vile Franke, sloužící už od dob

první republiky jako penzion pro hosty,

pobývaly takové osobnosti jako herec

Vlasta Burian, legendární zápasník Gustav

Frištenský či americká herečka Sigourney

Weaver. Vila Franke je nezapomenutelně

zapsaná do historie oblíbeného seriálu

Četnické humoresky.

Jarochova vila

K nejmalebnějším architekturám na Rie-

grově ulici patří vedle vily Franke tzv. Ja-

rochova vila postavená v roce 1906 pro

vládního radu prezidenta poštovní spo-

řitelny Dr. Jana Jarocha. Stavba využívá

nejrůznější výrazové prostředky pozdního

historismu, pásování v omítce, hrázdění,

různé tvary oken, dekorativně pojatou dře-

věnou lodžii a různou výšku jednotlivých

střech. Stavbu zdůrazňují i arkýř a věžička

na jihovýchodním nároží.

Chaloupky Baliny zvou do malebného údolí

Jaro je již za bukem. Jeho hnědo-

-měděné listy z loňského roku za

chvíli vymění za svěží zelenou a pak

to rozjede v celé té jarní kráse, jako každý

rok. Snad nebudou mít prognostici úplnou

pravdu a něco z té svěžesti nám zůstane i na

léto. Chtěli bychom vás pozvat do Balinského

údolí, jehož návštěva je krásný zážitek sám

o sobě. A když si tam naplánujete výlet na

neděli 28. dubna, čeká vás navíc bohatý pro-

gram od lektorů ekocentra Chaloupky Baliny.

Den Země

je sice již v pondělí 22., ale Balinští

ho s vámi oslaví právě v neděli 28. Letošní

rok se rozhodli podívat podrobně na půdu

a hlínu. Na několika stanovištích se o hlíně

i o půdě dozvíte prakticky vše. Ale nejen to!

Jak je na Chaloupkách zvykem, vše si budete

moci jaksepatří osahat a prožít. Kutilové se

budou moci zúčastnit workshopu Stavba

hliněné pece, ti jemněji a výtvarně zamě-

ření se budou moci naučit vyrábět půdní

pigmenty a pak s nimi samozřejmě i malovat

a tvořit. S hlínou se však jen nemaluje, ale

když ji správně prohnětete, můžete se na

chvíli stát i sochaři. K dispozici vám bude

celá probouzející se přírodní relaxační za-

hrada se svými stromy, které můžete zkrášlit

hliněnými reliéfy.

Kdo bude mít hlíny dost, může se s lekto-

rem Standou naučit rozdělávat oheň jedním

z mnoha způsobů, který na Chaloupkách

ovládáme. Nikdy nevíte, kdy se vám tato

dovednost bude hodit.

Jaký je rozdíl mezi hlínou a půdou? To se

dozvíte na dalších stanovištích, kde budete

moci nahlédnout pod povrch pomocí kou-

zelného „okna do země“, omrknout ver-

mikompostér s pracovitými kalifornskými

žížalami, prohlédnout si výstavu o půdě,

shlédnout filmy s hliněnými a půdními té-

maty a na vlastnoručně rozdělaném ohni si

nějakou tu žížalu opéct a sníst. A bude i pro

vegetariány, neboť si ji uhnětete z mouky.

Na Balinách je vždycky krásně, ale 28. dub-

na, to bude opravdu stát za to.

Další dobrá příležitost, kdy stojí za to Cha-

loupky Baliny navštívit, je

Víkend otevře-

ných zahrad

, který bude 8.–9. června. V Ba-

linách můžete čekat zajímavý program. Jak

bude vypadat se dočtete na našich webo-

vých stránkách

www.chaloupky.cz

, nebo

přímo na webovkách Víkendu otevřených

zahrad:

www.vikendotevrenychzahrad.cz

Jan Uher

Přijměte, prosím, pozvání na ces-

tu mezi řeky, lesy a tůně, za zvuku

ptáků a hmyzu, kteří vás zavedou

do Balinského a Nesměřského údolí. Ať už se

na cesty vydáte pěšky nebo na kole, určitě se

dostanete na místa, která vás donutí zpomalit

a načerpat kouzlo krajiny.

Naučné stezky v Balinském a Nesměřském

údolí měří 41 km. S místní krajinou vás sezná-

mí celkem pět stezek, které jsou mezi sebou

navzájem propojené. Stezky jsou určené pro

všechny věkové kategorie. Cestou potkáte

spoustu naučných panelů, ale i stojanů s in-

teraktivními prvky pro děti. Pro nejmenší ná-

vštěvníky je určena předevšímmodrá stezka

v Nesměřském údolí, která měří 3 km a čer-

vená stezka v Balinském údolí o délce 5 km.

Cestou se seznámíte s přírodou pohledem

odborníků popisujících rozmanitost kraji-

ny, ale i pohledem básníků, kterým byla

příroda Vysočiny jejich múzou. Vyzkoušíte

si porovnání svého smyslového vnímání

s vybranými živočichy. Proud řeky před

vámi odhalí majestátní oblé kameny. No

zkrátka, objevíte kouzlo obou údolí.

Balinské údolí bylo vyhlášeno Přírodnímpar-

kem v roce 1984 jako tzv. oblast klidu. Při

vaší návštěvě na kole, pěšky či s kočárkem

vás tato krajina pohltí svou rozmanitostí ve

fauně či flóře a zanechá ve vás nezapome-

nutelné zážitky.

Lenka Pešková

Kde se najíst,

kde se vyspat

Passage Restaurant

Náměstí 12, Velké Meziříčí

www.passagerestaurant.cz

Restaurace U Wachtlů

Novosady 73, Velké Meziříčí

Restaurant & Café-Nový Svit

Náměstí 13/15, Velké Meziříčí

Hotel a restaurace U Bílého koníčka

Hornoměstská 348/5, Velké Meziříčí

tel.: +420 566 523 937, 605 054 154

www.ubilehokonicka.cz

Hotel a restaurace Jelínkova vila

& Malostránský pivovar

Třebíčská 342/10, Velké Meziříčí

tel: +420 566 502 205

www.jelinkovavila.cz

Hotel a restaurant Panorama

Třebíčská 194/64, Velké Meziříčí

tel.: +420 561 110 508, 737 797 030

taxi zdarma z VMdo hotelu: 731 622 626

www.ocpanorama.cz

Hotel Pod Zámkem

Radnická 6, Velké Meziříčí

tel.: +420 566 520 900

www.hotel-vm.cz

Turistická chata a restaurace

Na Liškovce

Fajtův kopec 1741, Velké Meziříčí

tel.: +420 566 523 457, 724 425 848

www.skivm.cz

Turistické informační centrum

Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí

e-mail:

ic@velkemezirici.cz

tel.: +420 566 781 047

www.turistikavm.cz

Velké Meziříčí

Velkomeziříčsko

Most Vysočiny

Po stopách přírody

Městský úřad Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí

|

telefon: 566 781 111

|

e-mail:

mestovm@velkemezirici.cz

Městský úřad Tišnov, náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov

|

telefon: 549 439 711

|

e-mail:

urad@tisnov.cz www.korunavysociny.cz

4

Architektura Tišnova

Více nabídek na

ubytování a stravování najdete na:

www.turistikavm.cz

Františka Halase, herce Vlastu Buriana,

dramatika Jaroslava Kvapila či hudebního

skladatele Leoše Janáčka.

Tišnov však není jen o baroku a vilách. Vznik

Československé republiky podnítil v Tiš-

nově vznik několika významných budov,

které do budoucna zásadním způsobem

ovlivňovaly podobu města. Ve 20. letech

vznikla nová budova gymnázia, okresního

soudu i správní budova okresního úřadu.

Významnou institucí byla i městská spo-

řitelna, na jejíž projekt bylo v roce 1931

vypsáno výběrové řízení, z něhož vyšla

vítězně dvojice brněnských architektů

Bohuslav Fuchs a Jindřich Kumpošt. Za-

tímco přední urbanista Jindřich Kumpošt

zpracoval podrobné půdorysné rozvržení

stavby a její začlenění do okolí víceméně

historické zástavby, Bohuslav Fuchs navrhl

celkové architektonické rozvržení, a tím

tedy jednou provždy vstoupily do Tišnova

moderní formy funkcionalismu. Celá stavba

byla slavnostně otevřena v únoru 1933. Šlo

o nejmodernější stavbu v Tišnově, jejíž for-

mální slohové, ale i technologické postupy

prokazatelně ovlivnily podobu následujících

funkcionalistických staveb a otevřely dve-

ře architektu Fuchsovi k dalším, tentokrát

soukromým realizacím.