Page 56 - Zpravodaj Velk

Basic HTML Version

|
Květen 2016
Zpravodaj Město Velká Bíteš
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
56
Komerční sdělení / Inzerce
ŘECKÁ SOBOTA NA HRADĚ VEVEŘÍ / 6. ročník
Termín konání: 4. června 2016, 9:00 – 22:00 hod.
Místo konání: Státní hrad Veveří
Návštěvníci platí vstupné jako při běžné návštěvě hradu Veveří.
První červnová sobota na hradě Veveří bude letos opět patřit všem přátelům Řecka a řecké kultury.
Se svým bohatým kul turním, hi s tor i ckým a gas t ronomi ckým programem se již zařadila
mezi tradiční akce konané na hradě Veveří.
- taneční vystoupení souborů Prometheus a poprvé také Antigoni z Krnova
- výuka řeckých tanců pod vedením Lycea Řekyň v České republice
- vystoupení dětského hudebního souboru flétny a dramatického oddělení ZUŠ Vítězslavy Kaprálové
- historická výstava o významných Řecích žijící na území monarchie obohacená o nové informace
- program pro děti
- hudba a řecké občerstvení po celý den
Srdečně vás zveme na hrad Veveří!
Akce „Řecká sobota na hradě Veveří“ je jedinečná tím, že se zde prezentují současně organizace a
instituce, které se v Brně a v České republice zabývají Řeckem a řeckou kulturou. Organizátoři chtějí
touto akcí zprostředkovat veřejnosti zejména kulturní tradice a historické vazby Moravy na Řecko.
Nejen milovníci Řecka se mohou těšit například na krojované vystoupení tanečníků Lycea Řekyň
v ČR, souboru Prometheus a souboru Antigoni z Krnova. Všichni zájemci budou mít během dne
možnost si tance sami vyzkoušet a to i za doprovodu zkušených lektorů. Pro rodiny s dětmi budou
připraveny tematické atrakce a speciálně upravený program s lektory tanců. Návštěvníci budou mít
také možnost si prohlédnout inovovanou výstavu "Řekové ve Vídni, v Brně a na Moravě a jejich
příspěvek k budování Evropy".
Novinkou bude propojení řecké hudby s klasickými řeckými bájemi a pověstmi v podání hudebního
souboru flétny a dramatického oddělení ZUŠ Vítězslavy Kaprálové. Letošním ročníkem bude
návštěvníky hudebně provázet skupina Prometheus, s koncertním vystoupením se připojí také Jannnis
Moras & band(a).
O výstavě podrobně
"Řekové ve Vídni, v Brně a na Moravě a jejich příspěvek k budování Evropy"
V rámci akce "Řecká sobota na hradě Veveří" bude v prostorách hradu slavnostně představena
inovovaná výstava "Řekové ve Vídni, v Brně a na Moravě a jejich příspěvek k budování Evropy",
jejímž autorem je Mgr. Aristid Franc.
Výstava se věnuje pozoruhodné historii významných řeckých a levantských rodů na konci 18. a v
průběhu 19. století ve výše uvedených oblastech. Příslušníci těchto rodů pocházeli často z
významných konstantinopolských nebo epirských rodin postupně se stěhujících za lepším živobytím
do oblasti Niše, Bělehradu, podunajských měst, Komárna, Nitry, Budapešti a Vídně. Zhruba za 1000
let po cyrilometodějské misi pronikli i k nám na Moravu a do Brna. Velmi brzy vstoupili do okruhu
rakouského císařského dvora.
Díky svému intelektuálnímu a obchodnímu nadání se stali velmi váženými obchodníky, bankéři, ale i
politiky, finančníky a mecenáši. Zanechali svoji neopomenutelnou stopu v
rozvoji dopravní
infrastruktury v Evropě a i v rozvoji Moravy i Čech. Současné hospodářské styky mezi Českou