Page 57 - Zpravodaj Velk

Basic HTML Version

Zpravodaj Město Velká Bíteš
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
Květen 2016 |
57
Komerční sdělení / Inzerce
republikou a Řeckem jsou pokračováním cesty, které tyto významné osobnosti v 19. století a na
počátku 20. století rozvinuly ještě v tehdejší monarchii. Zajímavou kapitolou a novinkou výstavy na
závěr je i v souvislosti se současným vývojem v Evropě nezanedbatelný příspěvek Čecho-Rakušana
japonsko-řeckého původu k myšlence dnešní Evropské unie.
Pár slov o autorovi: Mgr. Aristidis Franc
Pochází z rodiny s námořnickou a lékařskou tradicí. Vystudoval přírodní vědy v Brně. Po krátké praxi
v oblasti spojů, uranového a ropného průzkumu, se věnoval geoekologii na Vysočině. Dlouhodobě se
věnuje ekologickým otázkám města Brna a mj. projektům spolupráce mezi ČR a Řeckem, Kyprem,
tlumočení vzájemných politických, diplomatických, turistických a hospodářských vztahů, podpoře
vzájemných hospodářských aktivit a oblasti žurnalistiky. Je jedním ze zakládajících členů Řecko-
české komory se sídlem v Athénách a spoluautorem výstav "Řekové a Levantinci ve Vídni, v Brně a
na Moravě" na hradu Veveří a "Návrat rodu Baltazzi na zámek Napajedla."
Kontakt na autora výstavy:
Mgr. Aristidis Franc, Telefon: + 420 606 355 895, E-mail:
aristidfranc@hotmail.com
Aktuální informace o akci naleznete na
FB stránkách Řecká sobota na hradě Veveří
.
Na organizaci se podílí:
Hlavní organizátor
Hrad bez výHrad o. s.
www.hradbezvyhrad.cz
Martin Nesrsta – předseda
Telefon: + 420 725 488 587
E-mail:
mnesrsta@hradbezvyhrad.cz
Občanské sdružení Hrad bez výhrad, o. s. bylo založeno jako platforma zastřešující jednotlivce a jejich
aktivity ve snaze obnovit Státní hrad Veveří a jeho okolí jako kulturní a vzdělávací centrum regionu.
Základní cíle sdružení jsou obnova kulturní krajiny okolí SH Veveří, maximalizace využití potenciálu
SH Veveří; rozvoj interaktivního vzdělávání a kulturního vyžití v prostorách SH Veveří a jeho okolí;
zvýšení atraktivity SH Veveří a jeho okolí pro návštěvníky.
Spolupracující instituce
Hellenika nadační fond
Vangelis Liolios – předseda
Telefon: + 420 731 003 823
E-mail:
hellenika@email.cz
Lyceum Řekyň v České republice
www.lyceumrekyn.cz
Eva Lioliu – předsedkyně
Telefon: + 420 732 557 827
E-mail:
Lyceum.Rekyn@seznam.cz
Národní památkový ústav,
územní pracoviště Kroměříž,
Státní hrad Veveří
www.veveri.cz
Lenka Florková – kastelánka
E-mail:
florkova.lenka@npu.cz
Řecko-česká
komora
se sídlem v Aténách
www.hellenic-czechchamber.gr
Honorární
konzulát
ČR
Pireus
E-mail:
czechconsulate@lionisandassociates.com
Řecká
obec
Brno
www.robrno.cz
Afroditi Alexandridu – předsedkyně
Telefon: + 420 606 668 961
E-mail:
robrno@robrno.cz
ZUŠ Vítězslavy Kaprálové
www.zus-vk.cz
Kateřina Vorálková
E-mail:
KatkaVoralkova@seznam.cz
Mediální partner
Hitrádio Magic Brno
www.magicbrno.cz
E-mail:
magicbrno@hitradio.cz