Page 51 - Zpravodaj Velk

Basic HTML Version

Zpravodaj Město Velká Bíteš
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
Květen 2016 |
51
Matouš 11:28
Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny,
a já vám dám odpočinout.
Pochopila jsem, že to je Boží vůle – pokud jsme unavení, něco nás tíží nebo si nevíme
rady, je tím nejlepším řešením přijít s tím vším k Němu. On nás k tomu přímo nabádá ve
svém slově. Ví, že pokud to neuděláme, naše problémy nám přerostou přes hlavu, budeme
z toho tak utrápení a vykolejení, že naše uvažování bude tímto poznamenáno. Připraví
nás to o pokoj a o objektivní pohled nejen na naši situaci a její řešení, ale i na lidi a jejich
problémy okolo nás.
Ráda bych vás tímto pozvala na naše bohoslužby, které se konají
každou druhou
a čtvrtou neděli v měsíci v 17. hodin v učebně v prostorách Klubu kultury na Masa-
rykově náměstí č. 5 v 1. patře.
A na co se můžete těšit? Čeká vás přátelské přijetí, několik křesťanských písní, krátké
zamyšlení nad biblickým tématem, modlitby za to, co vás trápí (zdraví, problémy v rodině,
těžké situace, důležitá rozhodnutí...) a rozhovory na témata, která vás zajímají, u drobného
občerstvení.
Těšíme se na setkání s vámi.
Věra Pokorná zaApoštolskou církev ve Velké Bíteši přeje všem požehnaný den v Boží blízkosti
PODĚKOVÁNÍ MYSLIVECKÉMU SDRUŽENÍ VELKÁ BÍTEŠ
Jak si již mnozí návštěvníci
okolí Dolního mlýna povšimli,
studánka u Dolního mlýna
prošla počátkem března rekon-
strukcí a krásně teče. Na rozdíl
od jiných myslivci neslibovali,
ale hned jednali, nehledě na
svůj volný čas, který mohli
využít jinak než dobrovolnou
prací na městském majetku.
A vůbec neměli strach, že se
pramen ztratí, jak bylo již ně-
kolik let avizováno. Postup
rekonstrukce a výsledek na
fotografiích Jany Vaňkové. Za
všechny, kdo studánku užívají, děkuje Okrašlovací spolek Dolní mlýn. Více fotografií na
našem FB https://www.facebook.com/Dolnimlyn/.
Milada Vaňková
Rekonstrukce studánky. | Foto: Milada Vaňková