Page 52 - Zpravodaj Velk

Basic HTML Version

|
Květen 2016
Zpravodaj Město Velká Bíteš
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
52
INZERCE
ŘÁDKOVÁ INZERCE
Koupím dům se zahradou. Bíteš a okolí. Tel. 606 158 288
Hledám byt ke koupi, nastěhování spěchá! Tel. 737 309 875
Prodám palivové dřevo, ceny již od 600,-/m
3
, tel: 608 065 337
Sečení trávy, cena od 0,65 Kč/m
2
, tel: 608 065 337
Textil Wolf u Kostela ve Velké Bíteši – výprodej dětského oblečení, na vše 50% sleva.
Zpravodaj Město Velká Bíteš je měsíčník a vychází zpravidla prvního dne v měsíci.
Registrace: OÚ Žďár nad Sázavou MK ČR E 11280. Periodický tisk územního samosprávného celku.
Vydavatel: Informační centrum a Klub kultury Města Velké Bíteše, příspěvková organizace,
Masarykovo náměstí 5, 59501, Velká Bíteš, IČO: 43381154, DIČ: CZ43381154, tel.: 566 789 311,
Šéfredaktorka: Silvie Kotačková, e-mail: program@bitessko.com, www. bitessko.com.
Náklad: 2 100 výtisků. Grafické zpracování: Ondřej Šimeček. Tisk: Eurotisk Navrátil s.r.o., Uherský Brod.
Uzávěrka pro červen 2016: 20. května 2016.
Redakce si vyhrazuje právo úpravy. Cena 20 Kč.
PODĚKOVÁNÍ
Vedení ZŠ a MŠ Václava Havla Žďárec touto cestou děkuje řediteli Bítešské dopravní
společnosti, spol. s r.o. panu Ing. Miloslavu Klimentovi za opakované sponzorství
při zajištění dopravy na lyžařské kurzy a plaveckou výuku žáků naší školy v loňském
a letošním školním roce. Současně děkujeme za sponzorování dopravy při návštěvě naší
partnerské Základní školy J.G.Tajovského v Senci dne 12. května 2016, kde se zúčastníme
tradičního již 13. ročníku „Senecké sportovní olympiády žáků“.
Dalibor Kolář, ředitel ZŠ a MŠ Václava Havla Žďárec
Komerční sdělení / Inzerce