Page 50 - Zpravodaj Velk

Basic HTML Version

|
Květen 2016
Zpravodaj Město Velká Bíteš
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
50
za úvahu využít pro tuto opakovaně úspěšnou akci kulturní dům nebo v letních měsících
zimní stadion. Obě varianty by nabídly cvičencům i divákům větší komfort a zejména tolik
opomíjenou bezpečnost.
Bítešská akademie
Přednáška „Čas na změnu v do-
pravě“ nepřilákala tolik zájemců,
kolik organizátoři od tohoto prak-
tického, apolitického a obecně
přijatelného téma očekávali. Byla
to škoda, protože oba přednášející
- Jaromír Kalina, náměstek jihlav-
ského primátora, bývalý podnika-
tel a lidovecký kandidát na hejt-
mana do podzimních krajských
voleb, i Aleš Kratina, vedoucí
odboru dopravy v Třebíči, jeden
z klíčových dopravních odborníků
v kraji – byli nejen fundovaní, ale
především velcí „srdcaři“ a fandové dopravní problematiky.
Hovořili o dvou možnostech budoucího zlepšení osobní dopravy v Kraji Vysočina:
1) Vytvoření integrovaného dopravního systému (IDS), jaký má např. Jihomo-
ravský kraj.
2) Využití vysokorychlostní železniční tratě (VRT).
Protože funkci IDS čtenáři většinou dobře znají a mají s ní i praktické zkušenosti z auto-
busových linek směrem na Brno, zmíním jenom VRT. Podle původního záměru měla VRT
vést pouze jižní částí našeho katastru, se všemi negativními důsledky (hluk, další rozdělení
území atd.), bez pozitivního přínosu pro město či region. Nyní se uvažuje také o možnosti
využít tuto trať pro osobní vlaky s nižšími rychlostmi (cca do 200 km/hod) se zastávkami
ve Velké Bíteši a ve Velkém Meziříčí, což zásadně mění názor na tento způsob železniční
dopravy budoucnosti!
Alois Koukola
POJĎTE KE MNĚ VŠICHNI
Také se někdy cítíte unaveni? Jednou v pátek při ranním ztišení jsem se modlila k Bohu,
aby mi dal sílu zvládnout povinnosti a vůbec celý den, protože jsem za sebou měla náročný
pracovní týden a poslední pracovní den mě ještě čekaly další úkoly. Cítila jsem se hodně una-
vená. Vždycky Pána prosím o moudrost a citlivost na Jeho vedení. Po této modlitbě jsem si
uvědomila, že se v poslední době modlím často, aby mi Bůh pomáhal a posiloval mě a tak jsem
přemýšlela, jestli Mu to třeba nevadí. Věřím, že mi Duch svatý připomněl tento verš z Písma:
Přednášející Aleš Kratina posluchače zaujal. | Foto: Alois Koukola