Page 49 - Zpravodaj Velk

Basic HTML Version

Zpravodaj Město Velká Bíteš
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
Květen 2016 |
49
kromě našich stájí – hradecké „Whirpool Author“, pozdějšího vítěze Tomáše Bucháčka a dru-
hého Michaela Kukrleho, - „Lawi Author“, aktivního Václava Nežerky, - „Sparty Praha“, Voj-
těcha Jonáše, který celý peloton rozhýbal, či „SKC Tufo Prostějov“, třetího v celkovém pořadí
Tomáše Koudely, který jediný stačil rozhodujícímu trháku jezdců Whirpoolu před vjezdem do
města, - Favoritu Brno a j. - zde byly i dvě zahraniční stáje, slovenská a rakouská. Za sluneč-
ného, ale větrného počasí potom odstartovalo celkem 142 závodníků včetně kompletní domácí
špičky. Novinkou byl přímý přenos internetové televize z průběhu závodu, který mohli diváci
sledovat na obrazovce přímo na náměstí nebo doma na svých počítačích.
Možná si plně neuvědomujeme, jak velký význammá tato sportovní událost pro propagaci
našeho města i celého regionu. Škoda, že závěrečné vyhodnocení a předávání cen, za účasti
starosty města Ing. Milana Vlčka a ředitele IC a KK Tomáše Jelínka, proběhlo pouze před
hrstkou přihlížejících. Měli bychom se společně zamyslet, jak ještě lépe využít této městu
nabídnuté možnosti, abychom závodu vytvořili důstojnou kulisu, ve které se špičkoví spor-
tovci, včetně doprovodu a mediálních partnerů, budou cítit jako doma. Poděkování si však
beze sporu zaslouží jak pracovníci IC a KK – m.j. za zajištění vystoupení dechové hudby
„Muzikanti Ladislava Prudíka“, kterou vhodně umístili na střední terasu našeho náměstí – tak
dobrovolní pořadatelé z našich TJ, kteří přispěli ke zdaru této sportovní akce.
Tělovýchovná akademie
Její průběh bude podrobně popsán na jiném místě, přesto uvedu několik postřehů,
a to nejen svých. Tato významná sportovní událost, perfektně připravená členy TJ Spar-
tak Velká Bíteš, by si jistě zasloužila lepší prostorové zázemí. Říkám to proto, že velké
množství soutěžících, ze kterých se po jednotlivých vystoupeních stávají diváci, i mimo-
řádně velký počet „normálních“ diváků, jsou na tomto, pro tak velkou akci stísněném pro-
storu, příčinou mnohdy až chaotických situací, zejména v hledišti a vchodovém prostoru,
a to nemluvím o bezpečnosti přítomných v případě jakékoliv kritické situace.
V plné nahotě se zde projevuje nevýhoda zrušeného propojení sportovní haly se so-
kolovnou v 90tých letech z restitučních důvodů. Možná - snad to není fantazie - by stálo
Zaplněná sportovní hala TJ Spartak. | Foto: Silvie Kotačková