Page 36 - Zpravodaj Velk

Basic HTML Version

|
Květen 2016
Zpravodaj Město Velká Bíteš
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
Nástupem všech účinkujících byla akademie zahájena Ondřejem Blahou, který přivítal
všechny přítomné a poté předal slovo nově zvolenému předsedovi TJ Spartak Petru Svět-
líkovi. Přítomen byl také p. starosta města Ing. Milan Vlček, který popřál všem návštěvní-
kům pěkný sportovní zážitek. Tato akce se stala také příležitostí poděkovat osobně Mileně
Janštové za dlouholetou činnost v TJ Spartak a Ing. Ottu Hasoňovi, který zabezpečuje po
fotografické stránce veškeré sportovní akce pořádané TJ Spartak. Jmenovaným byla pře-
dána malá pozornost.
Již tradičně jako první vystoupily mažoretky z Lažánek a se svoji skladbou s názvem
„Sněhulák“ si všichni připomněli tak trochu zimní radovánky.
Děti z Mateřské školy U Stadionu se představily s hudebně pohybovým cvičením
„Hlava, ramena, kolena, palce“ pod vedením paní učitelky Marie Trnkové a Gabriely
Součkové. Všichni přítomní si museli dávat velký pozor, jelikož je chtěly děti do cvi-
čení zapojit.
Za oddíl moderní gymnastiky TJ Spartak pod vedením Jiřiny Langové a Míši Křenkové
předvedla pásmo s obručí Eliška Příhodová, v sestavě bez náčiní vystoupila Sophie Mathu-
rinová, v sestavě s míčemMichaela Dolinová a Naďa Urbánková. V poslední volné sestavě
s obručí vystoupila Pavlína Klempířová, která s touto sestavou získala ve velkém závodě
v Budapešti druhé místo a zlaté medaile v různých závodech v České republice. Závěrem
předvedla děvčata cvičení na posilovacím nářadí „Bosu“.
Poprvé z Říčan u Brna přijel sportovní klub SK M-Aerobik Academy, který je zaměřený
především na sportovní aerobik. Trenérky Michaela Brychtová a Martina Cihlářová tré-
nují děti ve věku od 3 do 18 let 6x týdně. Mají za sebou plno soutěží po České republice,
kde obsazují medailové pozice. Zároveň téměř každý den vedou i posilovací a taneční lekce
pro dospělé. Na vystoupení jsme mohli vidět přípravku fitness aerobiku (děti 5 až 7 let),
fitness aerobik (děti 8 až 10 let) a step aerobik (děti 11 až 13 let). Bylo to velké zpestření
a obohacení Okresní akademie.
Z Nového Města na Moravě z Domu dětí a mládeže přijely dívky s aerobicovou pó-
diovkou ve věku 7 až 9 let pod vedením trenérky Lucie Kosourové a Dáši Kadlecové
a ukázaly skladbu s názvem „Děti ráje“. Dívky ve věku 9 až 12 let předvedly skladbu
s názvem „Horolezkyně“. Dívky se zúčastňují soutěží v Kraji Vysočina, kde také obsazují
medailové pozice.
36
Vystoupení dětí MŠ U Stadionu. | Foto: Silvie Kotačková