Page 35 - Zpravodaj Velk

Basic HTML Version

Zpravodaj Město Velká Bíteš
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
Květen 2016 |
Prameny: Státní okresní archiv Žďár n. S., f. Archiv města Velká Bíteš, kn. č. 11787, fol. 156, 253,
kn. č. 11788, fol. 178, kn. č. 11789, fol. 42, kn. č. 11792, fol. 7, kn. č. 11797, fol. 32.
Jan Zduba
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
ŽELEZNÁ SOBOTA 2016
V sobotu 9. dubna 2016 uspořádal SDH Velká
Bíteš již 8. sběr železného šrotu. Od ranních ho-
din projíždělo hasičské vozidlo obcí - vozidlo
s vlekem, kdy hasiči nakládali u domů připravený
železný šrot. Během celého dopoledne projeli
a vysbírali odpadové železo ve všech ulicích města.
Nakonec se do výkupu druhotných surovin jelo ně-
kolikrát. Tímto děkujeme všem, kteří přispěli že-
lezným šrotem i prací.
SDHVelká Bíteš děkuje všem občanům za spolupráci!
SPORT
OZNÁMENÍ TJ SPARTAK
Tělovýchovná jednota Spartak Velká Bíteš oznamuje, že má změněný název na
TJ Spartak Velká Bíteš, z.s.
(zapsaný spolek – ke změně došlo na základě nového Ob-
čanského zákoníku).
Adresa Tyršova ul. 617 zůstává. Statutární zástupce – předseda TJ Spartak Velká Bíteš,
z.s. je od 22. března 2016 Ing. Petr Světlík. Ostatní údaje zůstávají nezměněny.
Se sportovním pozdravem
Hana Holíková
OKRESNÍ TĚLOVÝCHOVNÁ AKADEMIE VE VELKÉ BÍTEŠI
Tělovýchovná jednota Spartak Velká Bíteš uspořádala v pátek
15. dubna
ve sportovní
hale již tradiční Okresní tělovýchovnou akademii, která se konala v projektu České unie
sportu „Sportuj s námi“ a za podpory Kraje Vysočina.
35
Foto: Archiv SDH Velká Bíteš