Page 28 - Zpravodaj Velk

Basic HTML Version

|
Květen 2016
Zpravodaj Město Velká Bíteš
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
28
stereotypy a dává jim nová významová spojení. Tím
vznikají překvapivé situace, které nám dovolí nahléd-
nout na sebe i na svět ve kterém se pohybujeme s po-
rozuměním a sympatiemi. Ve své malířské tvorbě - dal-
ším významném poli výtvarné aktivity rozšířila autorka
možnosti malby pastelem o nový rozměr. Do možností
malby zapojila do imaginárního světla i světlo skutečné.
Technika drásaného pastelu, která je její unikátní jak
způsobem práce, tak i pojmenováním, umožňuje reál-
nému světlu i stínu ulpívat na plasticky ztvárněném po-
vrchu. V obrazech autorky můžeme vidět krajiny duše,
fantazie, oslovuje nás krása přírody, světa, oblohy, do-
teky nevyslovitelného i doteky něhy. Někdy jen i čirá
radost z tvorby, tvarů a barev a malování vůbec.
Marie Plotěná je členkou Evropské federace karikaturistů FECO, Sdružení Q, Sdružení
Bienále Brno a Mezinárodního spolku grafiků a designerů Icogrady. Svoji tvorbu prezento-
vala na mnoha výstavách u nás i v mnoha zemích Evropy, Asie i Ameriky. Za svoji tvorbu
získala 26 ocenění, 15 obdržela na domácí scéně a 11 v zahraničí. Nyní žije a pracuje
v Brně. Ve Velké Bíteši nevystavuje poprvé, její obrazy jsme mohly vidět již v roce 2011.
V letošním roce se opět těšíme na její nové obrazy i grafiky.
Slavnostní vernisáž
se bude konat
v pondělí 2. května v 17.00 hodin
.
Výstava bude otevřena pondělí až pátek 8.00 – 11.30, 12.00 – 15.30, sobota 9.00 –
13.00, neděle 13.00 – 16.00 hodin.
Těšíme se na Vás.
Informační centrum a Klub kultury
ŠATY DĚLAJ ČLOVĚKA, ČLOVĚK DĚLÁ ŠATY
Městské muzeum ve Velké Bíteši zve čtenáře Zpravodaje na vernisáž výstavy
Šaty dě-
laj člověka, člověk dělá šaty
, která se uskuteční
ve čtvrtek 5. května od 17.00 hodin
ve
velkém výstavním sále muzea na Masarykově náměstí 5.
Výstava Šaty dělaj člověka, člověk dělá šaty v sobě bude obsahovat období desátých až
devadesátých let dvacátého století. Prolnutím originálních dobových modelů a přesných
kopií zhotovených podle dobových módních časopisů, odborné literatury nebo fotografií
se bude snažit přiblížit návštěvníkovi vývoj módních trendů v našich zemích. Nebudou
chybět ani módní doplňky v podobě klobouků, rukavic, kabelek a nahlédneme také trochu
do soukromí ukázkami negližé a spodního prádla. Maminky se mohou podívat a třeba
i trochu inspirovat dobovými oblečky pro děti.
Výstava bude realizována ze soukromého fondu Dity Desové z Křižínkova, která je
členkou Klubu policejní historie v Brně, sekce elegantní dámy, který spolupracuje s muzei
a účastní se akcí s historickou tematikou v dobovém odění.
Marie Plotěná. | Foto: Archiv malířky