Page 29 - Zpravodaj Velk

Basic HTML Version

Zpravodaj Město Velká Bíteš
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
Květen 2016 |
29
Do své sbírky paní Desová získává nejen
oděvy, ale i modely, literaturu o módě a ruč-
ních pracích a životním stylu obecně. Kromě
aktivního sběratelství se inspirovala u svých
předků (babička, prababička a prateta, prapra-
dědeček byli švadleny a krejčí) a dle získaných
předloh a materiálů o módě šije repliky oděvů,
včetně tvorby doplňků a celkového stylingu.
Před 15 lety obohatila tento svůj koníček o sběr
a tvorbu střihů rusínských krojů. Aprávě i oblast
Podkarpatské Rusi, které byla za I. Republiky
součástí Československa bude na výstavě pre-
zentována tradičním pánským a dámským rusín-
ským oděvem.
Svoji sbírku oděvů, ale i krejčovské umění
využívá paní Desová při spolupráci s muzejními
institucemi jako je například Technické mu-
zeum v Brně nebo muzeum ve Staré Ľubovni.
Jak sbětarelka a autorka oděvů říká: „oděv
(včetně prádla) ovlivňuje chování člověka a čin-
nosti člověka ovlivňují oděv - provázané vlivy,
třeba souvislost tanců určitého období a oděvů, sedacího nábytku a oděvů, práce a oděv....“
a dále „Lidé při práci byli dřív mnohem pečlivější, vkládali do zhotovení mnohem víc
energie (výšivky, zdobení...) a oděv i celková vizáž byla propracovanější, odpovídala pří-
ležitostem, mělo to nějaký řád a smysl...“
Výstava bude přístupná do 19. srpna 2016 v běžnou otevírací dobu út – pá, 8 – 12
a 14 – 16 hodin, mimo otvírací hodiny je možno výstavu shlédnout po předešlé domluvě. Více
informací naleznete na www.muzeumbites.cz.
Ivo Kříž, Městské muzeum ve Velké Bíteši
NAŠI ZPĚVÁČCI V BRNĚ OPĚT USPĚLI
„Přišla, zazpívala a zvítězila …“
konstatoval předseda odborné poroty Václav Kovářík,
když gratuloval Barboře Smutné z Národopisného souboru Bítešan, jež v oblastní postu-
pové přehlídce zpěváčků lidových písní pro Brněnsko a širší okolí obhájila již podruhé
1. místo. Tato akce probíhá v příjemném prostředí kulturního domu U Lípy v Brně-Čer-
novicích a nese název
Černovický zpěváček
. Pořadateli jsou spolu se Sdružením přátel
folkloru v Brně soubory Májek a Májíček. Pěvecká přehlídka zde má dlouholetou tradici,
letos se konal již 41. ročník, a to v neděli 3. dubna. Zpěváčci z Velkobítešska se brněnské
soutěže, na niž navazuje postup do moravskoslezského zemského kola, zúčastňují od loň-
ského roku. Před tím soutěžili v horáckém oblastním kole (Jihlava, Telč). Po organizačních
Dita Desová s dcerou Sarah. | Foto: Rodinný archiv