Page 27 - Zpravodaj Velk

Basic HTML Version

Zpravodaj Město Velká Bíteš
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
Květen 2016 |
27
a Ivan Vokač z violocellem před-
vedli, jak se dělá dobrá muzika.
Pánové do toho šli celým srdcem
a bylo vidět, že už něco mají na-
hrané. Opravdu brilantní a odušev-
nělý výkon.
Na úvod koncertu nám zazpívala
naše Eliška Ouředníčková, absol-
vetka bakalářského studia brněnské
JAMU. Na klavír ji doprovodila Gi-
ovanna Spáčilová. Nejprve zazněly
čtyři písně Maurice Ravela Chant
populaire a poté árie Nelly z opery Adelson e Salvini Vincenza Belliniho. Na závěr svého
vystoupení nám Eliška ještě zazpívala Leggero Invisible z Bolera Luigi Artidiho. Eliška
Ouředníčková předvedla pěkný výkon a myslím, že překvapila nejednoho Bítešáka.
Poté již sál patřil Lobkovicz Triu a jako první zaznělo Elegické Trio č. 1 Sergeje Rachma-
ninova. Po magické tónohře úvodu skladby hudební tok tekl plným proudem a ukončil jej až
potlesk publika. Toto jednověté dílo z roku 1892, jež Rachmaninov zkomponoval ve svých
devatenácti letech, není tak často hrané, avšak jedná se o dílo dobře a efektně napsané. Ještě
večer po koncertě jsem si skladbu musel znovu poslechnout, neboť mne naprosto uchvátila.
V nezbytné pauze jsme se občerstvili připraveným pohoštěním a děti odevzdaly kartičky
do dětské soutěže. Poté již pódium připadlo opět umělcům a ti nám zahráli Schubertovo
Trio č. 1, B dur. Rozsáhlé, téměř čtyřicetiminutové dílo o čtyřech větách Franz Schubert
napsal v roce 1827. Skladbu dokončil v následujícím, posledním roce svého poměrně krát-
kého života. Tento velmi plodný skladatel zemřel před svými dvaatřicátými narozeninami.
Jako přídavek jsme si ještě vyslechli Dvořákovu Dumku č. 1.
Členové tria neodmítli naše pozvání na večeři. V příjemném a uvolněném duchu jsme
s umělci pohovořili a pak již pánové nasedli do své mazdy a vyrazili zpět ku Praze. Na
závěr si opět neodpustím pozvání na mimořádný koncert, který bude 3. května, kdy nám
přijede zahrát Moravský komorní orchestr pod vedením Richarda Kružíka. Jako sólisté
vystoupí Duo Teres - Lucia Kopsová na housle a Tomáš Honěk na kytaru. Mají krásný
program, už teď se těším a srdečně zvu.
Ondřej Sedlák
POZVÁNKA NAVÝSTAVU MALÍŘKY MARIE PLOTĚNÉ
Ve výstavní síni Klubu kultury ve Velké Bíteši se
od 2. května do 13. května 2016
uskuteční výstava obrazů MARIE PLOTĚNÉ.
Marie Plotěná je malířka, ilustrátorka a karikaturistka. Širší veřejností u nás i v zahraničí je
známa svým kresleným humorem, vtipně glosujícím různé oblasti lidského činění, myšlení
i zápolení. Často se inspiruje bohatostí českého jazyka, pohrává si s navyklými výrazovými
Trio Lobkowicz. | Foto: Otto Hasoň