Page 22 - Zpravodaj Velk

Basic HTML Version

|
Květen 2016
Zpravodaj Město Velká Bíteš
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
22
učili společně s našimi studenty. Někteří z nás se s nimi dali do řeči. Nevedly se nějak velké
hovory, šlo spíš jen o takové poznávání a dozvídání se základních informací. Z jiných třid
třeba někteří studenti pozvali Němce na diskotéku do Velkého Meziříčí.
Jako student třídy 3. M SOŠ Jana Tiraye ve Velké Bíteši jsem se 1. 4. 2016 společně
s Němci a s mými spolužáky zúčastnil výletu do pivovaru Starobrno. Exkurze byla velice
poutavá a poučná. Když jsme s průvodcem procházeli areál pivovaru, bylo velmi zají-
mavé poslouchat výklad v němčině, poté co průvodce podal informace česky. Někdy prů-
vodce dokonce zapomněl „prohodit“ jazyky, a tak na nás poměrně dlouho mluvil německy,
než si uvědomil, že má hovořit česky.
O týden později jsme se zúčastnili veletrhu TechAgro v Brně. Tam jsme se po příchodu
na výstaviště rozprchli, abychom si v klidu prohlédli vše, co nás zaujme. Kromě cesty jsme
v tento den s Němci moc nepobyli a poté jsme se s nimi už neviděli.
Snad se jim u nás líbilo a bude se jim dařit v osobním životě i ve škole. Přejeme jim
hodně štěstí, zdraví a zdárné dokončení jejich studia.
Tomáš Bureš za třídu 3.M
ÚSPĚCH V KRAJSKÝCH KOLECH CELOSTÁTNÍCH
SOUTĚŽÍ ZUŠ
V pátek 18. 3. 2016 se uskutečnilo krajské kolo soutěže ZUŠ v komorní hře s převahou
dechových nástrojů v Havlíčkově Brodě. Naši školu reprezentoval flétnový soubor pod
vedením Mgr. Vítězslava Drápala, který si i přes opravdu velice kvalitní výkony ostatních
souborů vysoutěžil ve své kategorii krásné druhé místo.
Ve středu 23. 3. 2016 se také konalo krajské kolo soutěže ZUŠ ve sborovém zpěvu. Pě-
vecké sbory z celé Vysočiny se sjely do Třebíče, kde měřily své síly. Bítešský sbor Poupata,
Pěvecký sbor Poupata. | Foto: Archiv ZUŠ