Page 23 - Zpravodaj Velk

Basic HTML Version

Zpravodaj Město Velká Bíteš
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
Květen 2016 |
23
který vede Mgr. Alena Borková, nemohl na této akci samozřejmě chybět. Utkal se ve své
kategorii s dalšími pěti sbory, ale i přesto byl náš nedávno vzniklý sbor Poupata oceněn
odbornou porotou na stříbrné pásmo, tedy druhé místo. Porota dále kladně hodnotila kom-
paktnost zvuku sboru.
Nechť jsou tyto úspěchy povzbuzením pro další práci našich žáků.
Alena Borková
INFORMACE O VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 – 2017
Zápis do přípravných a prvních ročníků je
30. 5. 2016 a 1. 6. 2016 od 13 do
16 hodin
v učebnách jednotlivých oborů ZUŠ.
Počet přijímaných žáků je
omezen celkovou kapacitou školy (300 žáků) povolenou MŠMT.
Obor hudební
Orientační talentová zkouška, vyplnění přihlášky a zápis v učebně houslí (přízemí-p.uč.
Barbora Ryšánková)
Obor taneční
Informační pohovor s vyučujícím, vyplnění přihlášky a zápis ve velkém sále ZUŠ (přízemí
- p.uč. Zdeňka Punarová)
Obor výtvarný
- pondělí a úterý od 14.00 – 16.00 hod.
Informační pohovor s vyučujícím, vyplnění přihlášky a zápis v učebně výtvarného oboru
(přízemí - p.uč. Jarmila Tomková)
Zápis do třídy v
Osové Bítýšce
bude ve středu
1. 6. 2016 od 14.00 do 16.00 hodin
v ZŠ
Osová Bítýška.
Přihlášky lze také stáhnout z webu školy www.zusbites.cz v sekci dokumenty a vypl-
něné již přinést na příjímací řízení.
František Kratochvíl, ředitel ZUŠ Velká Bíteš
KULTURA
BÍTEŠ POPRVÉ KOŘISTÍ TOMÁŠE BUCHÁČKA
Tradiční česká cyklistická klasika Brno – Velká Bíteš – Brno byla letos ve znamení dvou
novinek: kvůli sesuvu půdy u Brněnské přehrady na Rakovci musel být vypuštěn tradiční úsek
okolo hradu Veveří a dále také vypadlo náročné stoupání do Kohoutovic a Kývalky. Druhá no-
vinka pak byla zcela v duchu 21. století a tedy nových mediálních možností: poprvé v historii