Page 21 - Zpravodaj Velk

Basic HTML Version

Zpravodaj Město Velká Bíteš
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
Květen 2016 |
21
První týden pobytu studentů byl zaměřen na praktickou stránku, a to přímo v PBS Turbo,
další dny se studenti zúčastnili teoretické i praktické výuky na SOŠ Jana Tiraye a na SPV PBS.
V pátek 1. 4. 2016 proběhla exkurze do pivovaru Starobrno, spojená s prohlídkou
historické části Brna a ve čtvrtek 7. 4. 2016 studenti navštívili právě probíhající Me-
zinárodní veletrh zemědělské techniky TechAgro v Brně. Na obou zmíněných akcích
je doprovázeli žáci ze třetího ročníku oboru vzdělání Mechanik seřizovač ze SOŠ Jana
Tiraye Velká Bíteš.
Pobyt studentů ze zahraničí je pro nás ve škole vždy příjemným zpestřením. Studenti
bývají svěřeni v první řadě učitelce německého jazyka, ale zapojují se i do výuky anglič-
tiny, odborného výcviku či jiných předmětů. V týdnu, který tráví v naší škole, zpravidla
organizujeme exkurzi nebo výlet, a to nejenom pro ně, ale i pro vybranou třídu oboru
vzdělání s maturitní zkouškou. Studenty z Německa zapojujeme do výuky a školních akcí
nejen proto, aby se jim dostalo více příležitostí k poznání našeho kraje a nás samotných,
ale i proto, abychom našim studentům zprostředkovali co nejvíc možností k odbourání jazy-
kové bariéry a ke zdokonalení jejich znalostí němčiny a angličtiny. Věříme, že se letošní po-
byt zahraničních studentů u nás na škole vydařil a studentům (našim i zahraničním) prospěl.
Leona Romanová, učitelka
Návštěva německých studentů na SOŠ Jana Tiraye z pohledu studentů
Ve škole jsme se dozvěděli, že k nám mají opět po roce dorazit studenti z Německa.
Všichni jsme byli napjatí, kdo tento rok přijede. První týden byli studenti na praxi ve firmě
PBS Turbo, takže jsme o nich skoro nic nevěděli.
Teprve druhý týden, když přišli do školy, jsme zjistili, kdo přijel a kolik jich je. Přijeli
k nám dvě holky a dva kluci. Během doby strávené ve škole střídali třídy, ve kterých se
Návštěva Brna. | Foto: Archiv školy