Page 19 - Zpravodaj Velk

Basic HTML Version

Zpravodaj Město Velká Bíteš
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
Květen 2016 |
19
spolupráci, na vzhled pokrmu, originalitu a kreativitu, na konzistenci, chuť a vůni výsled-
ného pokrmu.
V kategorii sledující profesionalitu a zručnost soutěžících při práci a na dodržování hy-
gienických pravidel při práci vyhrál náš tým ve složení Ondřej Doubek a Hana Šulerová
(žáci 3. ročníku oboru vzdělání kuchař-číšník). V celkovém hodnocení obsadili krásné
čtvrté místo.
Hance i Ondrovi gratulujeme k pěknému umístění a děkujeme jim za vzornou reprezen-
taci školy.
Milan Kratochvíl, učitel odborných předmětů a odborného výcviku
KADEŘNICE SOŠ JANA TIRAYE NA SOUTĚŽI VE ZNOJMĚ
I letos se naše SOŠ Jana Tiraye zúčastnila ka-
deřnické a kosmetické soutěže
„Šarm 2016“
.
Soutěž se konala dne 6. dubna 2016 v tě-
locvičně SOU a SOŠ Přímětická ve Znojmě.
Zajímavá byla nejen pro soutěžící, velice pěknou
podívanou si mohlo vychutnat také publikum, ne-
boť bylo k vidění mnoho pěkných účesů, nalíče-
ných tváří a překrásných šatů.
Žákyně SOŠ Jana Tiraye soutěžily v účesové
tvorbě na téma „Ve stylu latinsko-amerických
tanců“. Lenka Šoustarová s modelkou Eliškou
Čeledovou, žákyně 3. ročníku, které nás v soutěži
reprezentovaly, se umístily na pěkném 5. místě.
Lence i Elišce gratulujeme k úspěchu a děku-
jeme jim za vzornou reprezentaci školy.
Velký dík patří také paní Jindře Rybníčkové,
která nám na soutěž zapůjčila krásné šaty ze svého
svatebního salonu Ina v Košíkově. Děkujeme.
Jana Uhlířová, učitelka odborného výcviku
NEJŠIKOVNĚJŠÍ UČNI BOJOVALI „O ČESKÉ RUČIČKY“
V České republice se v průběhu každého školního roku koná v příslušných oborech
řada soutěží odborných dovedností žáků středních škol. Hlavním cílem akcí je podpora
rozvoje řemesel a posílení postavení učňovského školství v očích veřejnosti. Cílem pře-
hlídky však není jenom ocenit talentované žáky, ale zároveň i zvýšit povědomí o významu
učňovských oborů mezi dětmi i jejich rodiči. Do této soutěže s názvem
„České ručičky“
se zapojili žáci středních odborných škol a učilišť. Tuto přehlídku dovedností organizují
Modelka Eliška Čeledová. | Foto: Jana Uhlířová