Page 18 - Zpravodaj Velk

Basic HTML Version

|
Květen 2016
Zpravodaj Město Velká Bíteš
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
18
Poslední akci - ukázku košíkové - streetballu a zápas na jeden koš - předvedli starší žáci
ze základní školy. V průběhu ukázek si mohli zaházet i kolemjdoucí. V soutěži na dvě
vítězná utkání zvítězili zelení.
Zdeněk Strašák, ředitel Základní školy Sadová
POZVÁNKA NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Základní škola Velká Bíteš, příspěvková organizace po-
řádá ve
středu 11. května 2016 od 8.00 hodin DEN OTE-
VŘENÝCH DVEŘÍ
. Pro rodiče, stávající i budoucí žáky,
veřejnost, absolventy a přátele školy bude prohlídka interiérů
školy s možností vstoupit do výuky tříd na 1. i 2. stupni.
Program na 1. stupni – Tišnovská 115
8.00 – 12.35 – ukázka výuky, vystoupení žáků, 12.00 – 13.00 – konzultace s výchovným
poradcem
Program na 2. stupni – Sadová 579
10.00 – 11.40 – dílny žáků
14.00 – 16.00 – dílny žáků, výuka
Ukázka výuky /dílny žáků: Anglický jazyk, Pří-
rodopis, Dějepis, Zeměpis, Fyzika, Výtvarná
výchova, Chemie, Německý jazyk, Hudební
výchova, Tělocvična: Sportovní aktivity. Jste sr-
dečně zváni, těšíme se na Vás!
Kolektiv Základní školy Velká Bíteš
KUCHAŘI VYSOČINY ZE SOŠ VELKÁ BÍTEŠ
Dne 31. března 2016 proběhl v budově Obchodní
akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod první roč-
ník soutěže Kuchař Vysočiny Junior 2016. Záštitu nad
soutěží převzal Kraj Vysočina.
Soutěž byla určena žákům středních gastronomic-
kých škol Kraje Vysočina a zúčastnilo se jí 8 dvou-
členných týmů. Úkolem každého týmu bylo připravit
v časovém limitu dvou hodin hlavní chod s omáčkou
a dvěma přílohami. Pokrm byl připravován ve čtyřech
porcích a soutěžící museli povinně použít dvě ingredi-
ence - králičí hřbet a brambory.
Práci jednotlivých týmů hodnotily dvě poroty. V ku-
chyni se porota zaměřila na technickou zručnost sou-
těžících, dodržování hygienických pravidel, týmovou
Ondřej Doubek a Hana Šulerová (při
pohledu zleva) s oceněním za profesionalitu
při práci v kuchyni. | Foto: Zdeněk Janča