Page 17 - Zpravodaj Velk

Basic HTML Version

Zpravodaj Město Velká Bíteš
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
Květen 2016 |
17
Stručně zde ještě jmenujme další akce naší školy. Již podruhé se uskutečnila beseda
o alkoholismu, slečna M. Hudečková z Janáčkova divadla předvedla dětem na prvním
stupni, jak se líčí herci pro divadelní představení, a v rámci předmětu Náš svět se děti
zabývaly zdravým životním stylem, správnou životosprávou a pitným režimem. Pochvá-
lit chceme také všechny účastníky soutěže Matematický klokan, v naší škole proběhla
18. března.Učitelématematiky, I. Syslová aR.Křípal, sdělili, že soutěžvznikla jižv roce1980
v Austrálii a v 90. letech se rozšířila v Evropě. Dnes se jí účastní téměř 3 miliony soutěží-
cích z Evropy.
Eva Čermáková, pedagog
DOPROVODNÉAKCE CYKLISTICKÉHO ZÁVODUVELKÁ BÍTEŠ –
BRNO – VELKÁ BÍTEŠ POŘÁDANÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLOU SADOVÁ
U příležitosti cyklistického závodu připravila škola
společně s městem pro žáky základních škol výtvar-
nou soutěž
TAKÉ BUDU ŠAMPIONEM aneb KOLO
A JÁ
. Soutěžilo se v kategoriích 1. až 3. ročník, 4. až
6. ročník, 7. až 9. ročník a základní škola speciální.
Děkujeme všem, kteří se svými pracemi zúčastnili.
Děti pojaly výtvarné práce značně tvořivě jak po
stránce techniky, tak po stránce námětu. Z předlo-
žených prací vybrala porota vítěze a udělila několik
čestných uznání.
V kategorii 1. – 3. tříd zvítězil Radim Osoba
V kategorii 4. – 6. tříd zvítězila Andělka Lhotáková
V kategorii 7. – 9. tříd zvítězila Dominika Svobodová
V kategorii ZŠ speciální zvítězila Karolína Országová
Absolutním vítězem se stala Andělka Lhotáková.
Vítězné práce jsou dnes vystaveny na náměstí,
další dva týdny budou k vidění v městské knihovně. Ostatní práce budou vystaveny
v prostorách školy.
Další aktivitou byla jízda na rotopedu - DOHOŇ PELOTON!
Vycházíme z toho, že peloton ujede za 1 hodinu asi 40 kilometrů. Naším cílem bylo
v pelotonu se udržet. 15 cyklistů ve věku od 6 do 50 let ujelo v čase 1:19:30 vzdálenost
38,36 kilometrů, soutěžilo 6 mužů a 9 žen. Cíl se tedy nepodařilo naplnit.
Z výkonů účastníků vyjímáme:
nejvytrvalejší - Tomáš, který za 23 minut a 37 sekund ujel 12,9 km;
nejmladší - Verunka, 6 let;
nejrychlejší - Milan, 44,88 km/h;
Děkujeme zúčastněným za pomoc při stíhání. Příští rok to pelotonu natřeme!
Práce Anděly Lhotákové; absolutní vítěz.
Foto: Šárka Topinková