Page 16 - Zpravodaj Velk

Basic HTML Version

|
Květen 2016
Zpravodaj Město Velká Bíteš
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
16
žáci své informace zpracovali do
prezentací, které předvedli svým
spolužákům a třídním učitelům
J. Cendelínové a P. Holánkovi,
hlavním organizátorům celého
projektu.
Bohatě zastoupeny byly také
sportovní soutěže. V únoru se
uskutečnilo okrskové kolo v bas-
ketbalu starších i mladších žáků
a žákyň. Pan učitel Ubr pozna-
menal, že ti starší měli smůlu
a pouhý bod je dělil od třetího
místa. Mladší žáci se shodně
umístili na pěkném druhém místě. Své basketbalové umění předvedli žáci pod vedením
zmíněného pana učitele také v rámci doprovodného programu tradičního cyklistického
závodu Brno – Velká Bíteš – Brno, který proběhl v sobotu 2. dubna.
23. března odjeli florbalisté z prvního stupně na turnaj do Měřína. Svou hrou nakonec
vybojovali páté místo. Paní učitelka Králíková žáky doprovodila také na turnaje ve vybí-
jené. Ty se konaly ve Velkém Meziříčí. Páťáci zde skončili na pátém a zástupci čtvrtých
tříd na čtvrtém místě.
Třetí třídy odjížděly od poloviny ledna pravidelně jednou týdne na výuku plavání do
Wellness Kuřim. První lekce byla rozřazovací a pak už následovalo trénování jednotlivých
plaveckých stylů, zdokonalování plavání a odbourávání strachu z vody u některých dětí.
Samozřejmě vždy zbyla chvilka času na skotačení ve vodě s kamarády a různými plavec-
kými pomůckami. Výcvik skončil 29. března devátou lekcí, v níž žáci předvedli trenérkám
i třídním učitelkám, co všechno se naučili.
Dvě zajímavé akce připravila pro žáky devátých tříd paní učitelka M. Vlčková. Jednou z nich
byla exkurze do JE Dukovany a PE Dalešice. Exkurze žákům velmi dobře přiblížila tematiku
jaderné energie, jež je aktuálně probírána v hodinách fyziky. Následně proběhla ve škole beseda
o energetické budoucnosti lidstva. Ta byla připravena ve spolupráci s Agenturou J. L.M. Praha.
Poutavou formou se žáci seznámili s historií a současností energetiky a společně se zamysleli
nad energetickou budoucností. Přednášky vedl pracovník Jaderné elektrárny Dukovany Ing.
Jiří Gerža, který přijel do Velké Bíteše bílo oranžovým elektromobilem. Po přednáškách žákům
toto nevšední autíčko předvedl a někteří se v něm také projeli okolo školy.
Přicházející jaro žáci šestých tříd přivítali stejnojmenným projektem. Paní učitelka Bíl-
ková pochválila žáky za snahu a aktivitu, s níž výsledky týdenního jarního snažení pre-
zentovali ostatním. Žáci prvního stupně, konkrétně 2. B a 5. A, se setkali ve velikonočních
dílničkách. Paní učitelky J. Schwarzbachová a E. Hudcová nestačily žasnout, jak šla práce
dětem pěkně od ruky. Za tři vyučovací hodiny vykouzlily nádhernou velikonoční výzdobu,
kterou si hrdě odnesly domů.
Z Velikonočních dílniček. | Foto: J. Schwarzbachová