Page 15 - Zpravodaj Velk

Basic HTML Version

Zpravodaj Město Velká Bíteš
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
Květen 2016 |
15
Přejeme si, aby se podařilo dokončit plánované úpravy o prázdninách a aby se nám
společně i nadále dařilo naplňovat hlavní myšlenku
„Chceme-li vychovat děti radostné,
spokojené, citlivé a vnímavé ke svému okolí, musí v takových podmínkách a mezilidských
vztazích také vyrůstat.“
Hana Sedláková za kolektiv Mateřské školy
POZVÁNKA NA ŠKOLNÍ AKADEMII
Mateřská škola U Stadionu pořádá v
e čtvrtek 5. května 2016 v 15.00 hodin
v KD ve
Velké Bíteši již tradiční školní Akademii. V odpoledním programu vystoupí děti ze všech
tříd. Zavedou vás do světa her, pohádek, písniček a tance.
Představí se rovněž děti z národopisného kroužku „Bítešánek“ a malí angličtináři.
Kolektiv Mateřské školy U Stadionu
POZVÁNKA NA ZAHRADNÍ SLAVNOST
Mateřská škola U Stadionu ve Velké Bíteši zve
všechny děti z města i okolí na již tradiční Zahradní
slavnost, která se koná v areálu mateřské školy
v pátek
27. května 2016 od 15.00 hodin
. Nejen pro děti je při-
pravený zábavný program s umělcem, muzikantem a her-
cem Ivanem Urbánkem, písničky, tance, odpoledne plné
her, odměny pro děti a také pasování předškoláků.
Kolektiv Mateřské školy U Stadionu
ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY SADOVÁ
V uplynulém období se toho v základní škole událo opravdu hodně. Pro děti byly při-
praveny zajímavé besedy, rukodělné dílničky, účastnily se soutěží v různých sportovních
disciplinách. O některých akcích si povíme více.
Důležitou otázkou pro žáky devátých tříd je bezesporu jejich další studium. Kterou
školu či učební obor si zvolit, abych byl spokojený a našel uplatnění na trhu práce? Téměř
všech 63 letošních deváťáků využilo možnost podat si přihlášku na dvě střední školy nebo
dva různé obory jedné školy, informovala výchovná poradkyně M. Vlčková. A připomněla,
že jednotné státní přijímací zkoušky letos připadají na 15. duben. Budeme držet našim
žákům palce, ať podají co nejlepší výkon.
Podobnému tématu – svému pracovnímu uplatnění – se v rámci školního projektu věno-
vali jako každoročně též žáci osmých tříd. Navštívili 16 bítešských firem a zjišťovali infor-
mace, které by jako budoucí zaměstnanci či zaměstnavatelé měli mít. Po návratu do školy