Page 14 - Zpravodaj Velk

Basic HTML Version

|
Květen 2016
Zpravodaj Město Velká Bíteš
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
14
nadstandartní činnosti, jako je práce s keramickou hlínou, cvičení na nestabilních po-
můckách, ekologické aktivity a další, jsme zařadili do ŠVP PV tak, aby byly přístupné
bez rozdílů všem dětem.
Paní učitelky plánují a realizují nabídku činností podle osmi tzv. mnohočetných inteli-
gencí H. Gardnera. Podle této teorie má člověk různé dispozice. Někdo má spíše předpo-
klady hudební, jiný logicko matematické, přírodní, tělesné, atd. Vzdělávání právě podle
této teorie zaručuje, že děti mají možnost zapojit se do činností z různých oblastí a mohou
tak nejen rozvíjet celou svoji osobnost, ale zároveň mají možnost vyzkoušet i to, co je příliš
nebaví.
Škole se daří získávat další zdroje financování, ale i metodickou pomoc v rámci různých
projektů, dotačních titulů a soutěží, ale i podporou sponzorů. Touto cestou se podařilo
vybavit MŠ balančními míči, různými didaktickými pomůckami, hračkami, keramickou
pecí a naposledy pak dvěma interaktivními tabulemi. Díky jednomu projektu MŠMT paní
učitelky získaly mnoho zkušeností a námětů pro svoji práci na zahraničních stážích v ma-
teřských školách v Evropě. MŠ velmi úzce spolupracuje nejen s ostatními školami a insti-
tucemi ve Velké Bíteši, ale i v regionu a ČR.
O činnosti a práci MŠ by se dalo psát dlouho. Mnohé informace nalezne čtenář na webo-
vých stránkách školy www.skolkabites.cz, kde je rovněž fotogalerie.
Přírodní zahrada v MŠ Lánice. | Foto: Archiv MŠ