Page 12 - Zpravodaj Velk

Basic HTML Version

|
Květen 2016
Zpravodaj Město Velká Bíteš
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
Částky vyhrazené hokejistům a fotbalistům nelze považovat za konečné, vnímáme ji jako
zálohu s tím, že v průběhu roku dostanou oba kluby další příspěvek na činnost.
Kultura a ostatní zájmová činnost
TJ Spartak Velká Bíteš navíc mimo grantový program podal žádost o poskytnutí dotace
z rozpočtu města na úhradu nákladů spojených s výměnou pružné podlahy ve sportovní
hale. Zastupitelstvo na tento účel schválilo částku 600 000 Kč. Tuto akci bude kontrolovat
investiční technik z městského úřadu tak, aby práce byly provedeny opravdu profesio-
nálně. Předejdeme tak situaci z minulosti, kdy se podlaha měnila před deseti lety a během
krátké doby se stala bohužel nevyhovující.
Ladislav Koubek, radní
ŠKOLY
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL
Zápis dětí do obou mateřských škol ve Velké Bíteši, to je MŠ U Stadionu a MŠ Lánice
(včetně MŠ na Masarykově náměstí), na školní rok 2016/2017 se koná ve čtvrtek
dne
12. května 2016
v době
od 8.00 do 16.00 hodin.
12
Moravský rybářský svaz Velká Bíteš
27 500 Kč
Kynologický klub Velká Bíteš
20 000 Kč
Český svaz včelařů Velká Bíteš
20 000 Kč
Svaz postižených civilizačními chorobami
20 000 Kč
Český svaz chovatelů Velká Bíteš
10 000 Kč
Územní organizace Svazu diabetiků
10 000 Kč
Kolpingova rodina Velká Bíteš
40 000 Kč
Pionýrská skupina Velká Bíteš
40 000 Kč
Klub přátel vážné hudby (Bítešský hudební půlkruh)
75 000 Kč
Bike Club Velká Bíteš
7 000 Kč
Římskokatolická farnost Velká Bíteš
24 500 Kč
Myslivecké sdružení Velká Bíteš
8 000 Kč
Muzejní spolek Velkobítešska
22 890 Kč
Celkem
324 890 Kč