Page 11 - Zpravodaj Velk

Basic HTML Version

Zpravodaj Město Velká Bíteš
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
Květen 2016 |
11
Znamená to, že pokud máte dům na ploše 120 metrů čtverečních, můžete jej nově postavit
i na pozemku o velikosti 300 čtverečních metrů. Dříve tato velikost pozemku musela být
dvojnásobná. Tyto změny zastupitelé schválili kvůli umožnění odpovídající zástavby rov-
něž na menších stavebních pozemcích v Bíteši.
Mezi dalšími změnami územního plánu zastupitelé schválili následující:
* Část rezervní plochy za areálem firmy Pronovia se nově stane plochou pro dopravu.
Pronovia zde slíbila výstavbu parkoviště, kde vznikne 58 parkovacích míst. Mělo by
to přispět k lepšímu parkování na sídlišti U Stadionu a ulici Vlkovská.
* V areálu PBS je plánována výstavba nových budov – zkušeben v těsném sousedství
stávajícího areálu. Toto zastupitelé umožnili.
* Pozemky v blízkosti cihelny budou nově určeny jako plocha podnikatelských aktivit.
Využijí toho Technické služby.
* Pás zeleně na ulici Družstevní zařadili zastupitelé do ploch pro dopravu. Umožní to
případné zřízení parkoviště.
Územní plán je klíčový dokument, kterým určujeme, jak má být využit každý kus území
ve městě. Pokud si nejste jisti, co město plánuje s jednotlivými pozemky, můžete se do
územního plánu podívat; najdete jej na webu města - http://www.vbites.cz/cs/informace-o-
meste/mapy-mesta/uzemni-plan-mesta.
Tomáš Kučera, místostarosta
ZASTUPITELÉ SCHVÁLILI PŘÍSPĚVKY BÍTEŠSKÝM SPOLKŮM
Již druhým rokem platí nová pravidla pro přidělování prostředků na sport a kul-
turu. V rozpočtu města na letošní rok proto zastupitelé vyhradili částku, která má
těmto organizacím pomoci při jejich záslužné činnosti.
Příspěvky na sport jsou tradičně vyšší, protože tři největší organizace – fotbalisté, hoke-
jisté a TJ Spartak sdružují velké množství sportovců a zároveň mají vyšší náklady na svou
činnost než další zájmové spolky a organizace. Zastupitelé schválili na svém zasedání dne
11. dubna veškeré příspěvky vyšší než 50 000 Kč. Nižší částky již předem schválila rada
města. Výše poskytnutých příspěvků jsou následující:
Sport a tělovýchova
TJ Spartak Velká Bíteš
500 000 Kč
HC Spartak Velká Bíteš
498 000 Kč
FC Spartak Velká Bíteš
480 000 Kč
Tenisový club města Velká Bíteš
12 000 Kč
Bítešský spolek vytrvalostních sportů
10 000 Kč
Celkem
1 500 000 Kč