Page 10 - Zpravodaj Velk

Basic HTML Version

|
Květen 2016
Zpravodaj Město Velká Bíteš
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
10
BÍTEŠSKÁ POUŤ:
Pátek 17. června 2016 v 19.00 hodin
Mimořádný koncert BHP – HACHUCPA – brněnská židovská skupina
Vstupné dobrovolné. Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Sobota 18. června 2016 od 18.00 do 22.00 hodin
MYSTERY MUSIC - SÍLA ŽIVLŮ
prostranství vedle kulturního domu, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Simona Krajíčková - moderátorka, Rádio Faktor (České Budějovice)
18.00 hodin Beatbox a vokální looping - Dalibor Neuwirt
18.30 hodin Bubnování I - TomTom Band (ZUŠ Velká Bíteš)
19.30 hodin Irské tance - Fiach bán: Síla živlů (Olomouc)
20.15 hodin Muzikálové písně - Michaela Baladová a Jiří Daniel (Divadlo Radost)
21.00 hodin Ohňová show - Společnost historického šermu TAS(Dolní Radslavice)
21.45 hodin Bubnování II - Jan Kramář, Radek Zítka, Dalibor Neuwirt (Brno, Letovice)
Neděle 19. června 2016
, prostranství vedle kulturního domu, Vlkovská 482, Velká Bíteš
v 15.00 hodin – MLADÉ BÍTEŠSKO – folklorní přehlídka dětských souborů
v 17.00 do 19.00 hodin – Vystoupení dechové hudby „LESANKA“
V případě nepříznivého počasí bude akce přesunuta do sálu kulturního domu.
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
Neděle dne 18. září 2016 ve 20.00 hodin
PARTIČKA
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Předprodej vstupenek v síti Ticketstream
Organizuje: AZ Music ve spolupráci s Informačním centrem a Klubem kultury
ZPRÁVY Z RADNICE
ÚZEMNÍ PLÁN UMOŽNÍ STAVĚT I NAMENŠÍCH PARCELÁCH
Několik desítek změn územního plánu zastupitelé zařadili do osmé změny územního
plánu. Jednou z klíčových je návrh radnice na změnu stávajících koeficientů hustoty za-
stavění u ploch pro bydlení v bytových domech z hodnoty 0,2, případně 0,3 na hodnotu
0,4. Toto číslo vyjadřuje podíl plochy zastavěné budovami k celkové ploše stavebního
pozemku. Stejné opatření týkající se zvýšení koeficientů bude platit u ploch pro bydlení
v rodinných domech, kde se koeficient zvýšil také z hodnoty 0,2 na hodnotu 0,4.