Page 54 - Zpravodaj Velk

Basic HTML Version

|
Květen 2016
Zpravodaj Město Velká Bíteš
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
54
POZOR NA ZMĚNY V ZÁKONĚ O PROVOZU NA POZEMNÍCH
KOMUNIKACÍCH
Kraj Vysočina: Novela zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně
dalších zákonů je v účinnosti od 20. února 2016
Koncem února vešla v účinnost dlouho připravovaná novela zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích a o změně dalších zákonů. Připravovaná novela byla předložena
Poslanecké sněmovně ČR v dubnu 2015 a po schvalovacím procesu byla postoupena v prosinci ke
schválení Senátu ČR. Zákonodárný proces završil svým podpisem prezident České republiky a
novela zákona tak nabyla účinnosti k datu 20. února 2016.
Změny obsažené v novele se týkají všech účastníků silničního provozu, a proto je nutné se s nimi
seznámit. Ve sdělovacích prostředcích a tisku je stále zmiňováno téma viditelnosti chodců, ale
změny se týkají i řidičů a cyklistů.
Mezi nová ustanovení patří například i povinnost, kdy řidič nesmí
ohrozit cyklistu přejíždějícího pozemní komunikaci na přejezdu pro cyklisty
Tímto je výslovně stanovena povinnost neohrozit cyklistu přejíždějícího pozemní komunikaci
na přejezdu pro cyklisty. Jedná se o adekvátní doplnění povinností neohrozit (popř. i neomezit)
vztahujících na chodce přecházejícího pozemní komunikaci. I přes existenci obecné povinnosti
neohrozit život zdraví a majetek ve staré úpravě zákona bylo žádoucí zakotvit do povinností
řidiče specifickou povinnost neohrozit cyklistu přejíždějícího pozemní komunikaci. Úprava se
vztahuje pouze na cyklistu, který se již nachází na přejezdu pro cyklisty,
nikoliv na cyklistu,
který se k němu blíží (hodlá ho užít)!
Do povinností řidiče byly dále doplněny další specifické povinnosti týkající se stavu vozidla.
Předcházející zákonná úprava stanovovala obecnou povinnost, která se týkala požadavků na výhled
a rozhled řidiče. Jako konkretizace této povinnosti je nyní přímo v zákoně stanoveno, že řidič nesmí
řídit vozidlo, na němž jsou nečistoty, námraza nebo sníh, které zabraňují výhledu z
místa řidiče vpřed, vzad a do stran
Jedná se zejména o nečistoty, námrazu nebo sníh na předním a bočních sklech vozidla a na
zpětných zrcátcích.
Dále byla doplněna konkretizace obecné zásady neohrožování ostatních účastníků silničního
provozu prostřednictvím požadavku na odstranění potenciálně nebezpečných kusů ledu z vozidla
před jeho použitím. Nejedná se přitom o tenkou vrstvu ledu popř. námrazu na vozidle, ale o silnější
vrstvu ledu, která by při odpadnutí mohla ohrozit ostatní účastníky silničního provozu. Na rozdíl od
sněhové vrstvy, která se na vozidle či nákladu může utvořit poměrně snadno a rychle, bývá takováto
vrstva ledu zpravidla důsledkem dlouhodobějšího působení povětrnostních podmínek. Ustanovení
zákona je pak formulováno takto:
řidič nesmí řídit vozidlo, na němž nebo na jehož nákladu je led, který by při uvolnění
mohl ohrozit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.
Při neočištění vozidla před jízdou a jeho užití v provozu bude toto jednání kvalifikováno jako
přestupek, za který může být řidiči uložena bloková pokuta do výše 2 000 korun.